Τά Λατινικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων - Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος (ΜΕΡΟΣ Α')

τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΟ σωστά προετοιμασμένος υποψήφιος δέον να έχει εις την κατοχήν του τα εξής εις τα Λατινικά:


1.    Πρώτον την μετάφρασιν των κειμένων
2.    Δεύτερον υπ’ όψιν του όλες τις δυνατές ασκήσεις μετατροπών από κάθε κεφάλαιον
3.    Τούτο το δεύτερον μπορεί να πραγματοποιηθή με πολύν κόπον έχοντας υπ’ όψιν άπασας τας δυνατάς ασκήσεις κάθε κεφαλαίου.Το πρώτον αυτό μέρος της γενικής επαναλήψεως τούτο αποσκοπεί. Να συγκεντρώση εξ όλων των αναρτήσεων του Ερμή άπαντα ταύτα. Αφ’ ού μάθετε τις μεταφράσεις και τα λεξιλογικά και τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου από το βοήθημα, έπειτα λαμβάνετε όλες τις δυνατές, υπάρχουσες ερωτήσεις/ασκήσεις κάθε κεφαλαίου και σε συνδομή με το βοήθημα των μετατροπών επιχειρείτε να τις λύσετε-απαντήσετε, ώστε τίποτα να μην σας είναι άγνωστο, να μην πή κανείς δηλαδή ότι δεν είδε και δεν το άκουσε το ο,τιδήποτε.
  

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him