Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἐνεστῶτος στά Τμήματα Ὑποδοχής καί στην Ἐνισχυτική / Φροντιστηριακή Διδασκαλία.


από το
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)


Συμπληρωματικό βοηθητικό διδακτικό υλικό (φυλλάδιο) πρακτικής γραμματικής για την υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης με οπτικοποιημένες εξηγήσεις σε απλή γλώσσα και ασκήσεις με πλούσια εικονογράφηση για μορφοσυντακτικά και ορθογραφικά φαινόμενα. Αφορά στη πρόσληψη και παραγωγή λόγου με βάση εικονογραφημένες ιστορίες και απλά κείμενα, ασκήσεις γραμματικής σε επικοινωνιακό πλαίσιο, παιγνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες, έκφραση προσωπικών εμπειριών των μαθητών με αφορμή τις εικονογραφημένες ιστορίες και τα κείμενα, δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων, πολλά ομαδικά γλωσσικά παιχνίδια λεξιλογίου και γραμματικής.


Περιλαμβάνει κείμενα και σκίτσα με έντονα χρώματα που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών της ηλικίας αυτής, καθώς επίσης και πολλά πολυτροπικά κείμενα που μπορούν να υποστηρίξουν ανοιχτές μορφές διδασκαλίας και πολυτροπική έκφραση των παιδιών. Χωρίζεται σε δυο μέρη: ενεργητική φωνή και μεσοπαθητική φωνή. Πέρα από τη γραμματική και τις σχετικές ασκήσεις, το φυλλάδιο περιλαμβάνει ασκήσεις ορθογραφίας και λεξιλογίου με αναφορές σε κατηγορίες παραγώγων του ρήματος. Περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε θέματα σύνταξης, καθώς η διάσταση τύπου και λειτουργίας, όπως εκδηλώνεται αποτελεί μια ιδιαίτερη δυσκολία της ελληνικής ως ξένης και δεύτερης γλώσσας.

  • Απευθύνεται στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, αλλά και σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Προορίζεται τόσο για τα Τμήματα Υποδοχής όσο και για την Ενισχυτική / Φροντιστηριακή Διδασκαλία.
-->
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him