Το θέμα τῆς ἐκθέσεως (ΟΕΦΕ 2014)


ΟΕΦΕΘΕΜΑ**:

«… το θέμα της έκθεσης  αφορούσε τους πνευματικούς ανθρώπους : αίτια απομάκρυνσης τους από την κοινωνία και τρόποι επανένταξής τους»**Το θέμα θα αναρτηθή εδώ στον Ερμή  μαζί με υποδείξεις, ευθύς αμέσως μόλις δοθεί από την ομοσπονδία. Οι πληροφορίες προέρχονται από σχόλια μαθητών σε διάφορα sitesΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Το κριτήριο που είχε ανεβάσει ο Ερμής σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ:
           
  1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 2003 - 2012
  2. Το θέμα τῶν Ἀρχαίων (ΟΕΦΕ 2013)
  3. Το θέμα τῆς ἐκθέσεως (ΟΕΦΕ 2013)
  4. Τα θέματα προσομοιώσεως τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων (ΟΕΦΕ 2013)


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him