Ἀσκήσεις στην Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα ON LINE (Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣΣετ 10 ασκήσεων. Καλύπτονται τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα που αναφέρονται στην ύλη της συγκεκριμένης τάξης (φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, τόνοι, πνεύματα - το ρήμα ειμί - οι προσωπικές αντωνυμίες εγώ και σύ - τα ουσιαστικά α΄, β΄ και γ΄ κλίσης - δομή πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) - ειδικό και τελικό απαρέμφατο - χρόνοι ρημάτων στην οριστική, ενεργητικής και μέσης φωνής)

*επιλέξτε και πατείστε τον γαλάζιο σύνδεσμο της ασκήσεως που επιθυμείτε

1.Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίφθογγοι, Τόνοι, Πνεύματα
Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίφθογγοι, Τόνοι, Πνεύματα

2.Εἰμί
Εἰμί


3.Ἐγώ - Σύ
Ἐγώ - Σύ


4.Ουσιαστικά Α΄ Κλίσης
Ουσιαστικά Α΄ Κλίσης


5.Ουσιαστικά Β΄ Κλίσης
Ουσιαστικά Β΄ Κλίσης


6.Ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης
Ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης


7.Δομή πρότασης - Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο
Δομή πρότασης - Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο


8.Ειδικό - Τελικό Απαρέμφατο
Ειδικό - Τελικό Απαρέμφατο


9.Ενεργητική Φωνή: Χρόνοι ρημάτων στην Οριστική
Ενεργητική Φωνή: Χρόνοι ρημάτων στην Οριστική


10.Μέση φωνή: Χρόνοι Ρημάτων στην Οριστική
Μέση φωνή: Χρόνοι Ρημάτων στην Οριστική
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him