Ἀσκήσεις στην Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα ON LINE (Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) - ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Επτά ασκήσεις 
που αφορούν στους χρόνους 
των βαρύτονων ρημάτων 
Ενεργητικής και Μέσης φωνής*επιλέξτε και πατείστε τον γαλάζιο σύνδεσμο της ασκήσεως που επιθυμείτε

ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

2. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ


3. ΜΕΛΛΩΝ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ


4. ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ


5. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ


6. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ


7. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Επαναληπτικό στους χρόνους των ρημάτων Ε.Φ. και Μ.Φ.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him