ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

της
Πηνελόπης Τζιώκα &
Γιάννη Κιορίδη
Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Σερρών


Α.ΚΕΙΜΕΝΟ:

«Η νέα ελληνική μετανάστευση»


Η χώρα μας υπήρξε χώρα μεταναστών. Πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως στις δεκαετίες 1950 και 1960, μετανάστευσαν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες σε πολλές χώρες. Αυτή η μετανάστευση αφορούσε νέους ανθρώπους ανειδίκευτους, από αγροτικές κυρίως περιοχές. Η μετανάστευση αυτή οδήγησε στην ερήμωση της υπαίθρου. Από πολλούς, όμως, θεωρήθηκε «ευλογία», γιατί απέτρεψε την κοινωνική αναταραχή που θα προκαλούσε η μαζική ανεργία, ενώ το εισρέον μεταναστευτικό συνάλλαγμα ήταν μια λύση για την κάλυψη του χρόνιου εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος του συναλλάγματος μετατρεπόταν σε επενδύσεις, κυρίως σε κατοικίες, τροφοδοτώντας έτσι, την άνθηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την περίοδο της μεταπολεμικής «ανάπτυξης» της χώρας. Τέλος, οι Έλληνες μετανάστες αποκτούσαν δεξιότητες στις χώρες υποδοχής και όταν επέστρεφαν, ήταν χρησιμότεροι στην ελληνική οικονομία από τους ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι εγκατέλειπαν μαζικά την ελληνική ύπαιθρο, κυρίως προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Το ισοζύγιο της μεταναστευτικής κίνησης ανατράπηκε στα μέσα της δεκαετίας του '70. Παράλληλα, μειώθηκε και η εσωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο συνδυασμός της γενναιοδωρίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της "χαλαρής" δημοσιονομικής διαχείρισης των κυβερνήσεων άλλαξε το πρόσωπο της ελληνικής υπαίθρου και περιόρισε ακόμη περισσότερο την έξοδο από τις αγροτικές περιοχές είτε προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είτε προς το εξωτερικό. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Ελλάδα έγινε πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών, κυρίως από τα Βαλκάνια, ενώ στη συνέχεια, η χαλαρή μεταναστευτική πολιτική και η θέση της χώρας μας ως πύλης προς τη Δύση, οδήγησαν σε είσοδο μεταναστών κυρίως από ασιατικές χώρες, σε αριθμούς που δεν έχουν προηγούμενο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
                                                       ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου με 100 -120 λέξεις.
(25 μονάδες)

2.Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της 2ης παραγράφου και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται. (4 μονάδες)

3. Να αναγνωρίσετε τις αναφορικές προτάσεις της πέμπτης παραγράφου.
(4 μονάδες)

3. α)Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις με άλλες συνώνυμές :αναταραχή, άνθηση , μαζικά, διαχείρισης, περιόρισε, χαλαρή, δυσπραγία , προοπτική, ανυπολόγιστες, συνέπειες. (10 μονάδες)

β)Να βρείτε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: ανειδίκευτους, ελλείμματος, μεταπολεμικής, περιόρισε, υπαρκτού.
(5 μονάδες)

4.α) Να εντοπίσετε στο κείμενο λέξεις που να δηλώνουν προσθήκη, αντίθεση και χρόνο. (μία για κάθε περίπτωση).
(3 μονάδες)

β) Να δικαιολογηθεί η χρήση των παρενθέσεων και των εισαγωγικών στο κείμενο.
(5 μονάδες)

5.α Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο; (να δικαιολογήσετε την απάντησή σας).
(3 μονάδες)

5.β «Δεν πρόκειται μόνο για προσωπικά «δράματα» των νέων αλλά για μέγα εθνικό δράμα.»
Να σχολιαστεί η παραπάνω φράση (4 μονάδες)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ:

Σε ένα κείμενο προορισμένο για δημοσίευση στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας να εξηγήσετε γιατί η σύγχρονη ελληνική μετανάστευση
συνιστά «μέγα εθνικό δράμα» . Αναλογιζόµενοι τους λόγους που οδηγούν σ΄αυτήν να παρουσιάσετε τα μέτρα που καλείται να λάβει η πολιτεία ώστε ναπεριοριστεί το φαινόμενο. (500–600 λέξεις)
(40 μονάδες)
                       ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him