Ἐρωτήσεις εἰς τήν εἰσαγωγήν τῶν Λατινικῶν (Β' ΛΥΚΕΙΟΥ)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

του
Σπύρου Παπασωτήρη
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.  Ποιος ο ρόλος της Λατινικής γλώσσας στα δύο τμήματα της Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας ;
2.  Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι ο φυσικός συνεχιστής του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας . Να καταδείξετε τους δεσμούς Βυζαντίου –  Ρώμης  χρησιμοποιώντας δύο παραδείγματα .
3.  Ποια στοιχεία μαρτυρούν ότι η Ελληνική και η Λατινική γλώσσα αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής πραγματικότητας ;

4.  Να απαριθμήσετε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες που κατάγονται άμεσα από τη Λατινική .
5.  Με ποιον τρόπο οι λατινογενείς ευρωπαϊκές γλώσσες έφτασαν στο σημείο να αποκτήσουν παγκόσμια εμβέλεια ;
6. Συμφωνείτε ή όχι με το χαρακτηρισμό της Λατινικής ως «νεκρής γλώσσας» ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .
7. Να καταδείξετε την παγκοσμιότητα της Λατινικής γλώσσας μέσα από την θρησκευτική της διάσταση .
8.  Σε ποια γλωσσική οικογένεια ανήκει η Λατινική ;
9.  Γιατί υπερίσχυσε των άλλων διαλέκτων η Λατινική ;
10.  Ποια στοιχεία δικαιολογούν τις ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική γλώσσα ;
11. Τι γνωρίζετε για το λατινικό αλφάβητο ;
12. Ποιος ήταν ο αρχικός χαρακτήρας της Λατινικής και πότε ξεκίνησε η συστηματική καλλιέργειά της και η παραγωγή αξιόλογων κειμένων ;
13. Τι γνωρίζετε για τη γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ;
14. Για ποιο λόγο θεωρείται ότι ο Λίβιος Ανδρόνικος έθεσε το « θεμέλιο λίθο » στη ρωμαϊκή λογοτεχνία ;
15. Α) Με ποιους τρόπους διαιρούμε τη ρωμαϊκή λογοτεχνία σε εποχές ;
      Β) Πότε τοποθετείται το τέλος της αρχαίας ρωμαϊκής λογοτεχνίας ;
16. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ;
17. Πώς δικαιολογείται η ανάμειξη χρονικά διαφορετικών προτύπων στη ρωμαϊκήγραμματεία; Ποια είναι τα πρότυπα αυτά ;
18. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι στη ρωμαϊκή λογοτεχνία παρουσιάζεται μια ιδιόρρυθμηεξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών;
19. Ποια ιδεολογικά στοιχεία της ρωμαϊκής κοινωνίας αποτυπώνονται καιπροβάλλονται διαχρονικά σ’ όλα τα λογοτεχνικά είδη;
20. Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά της Λατινικής που την καθιστούν κατάλληλη για την παγκόσμια πολιτισμική επικοινωνία;
21. Ποιο είναι το πρώτο λογοτεχνικό είδος που ωρίμασε στη Ρώμη;
22. Τι γνωρίζετε για την ρωμαϊκή κωμωδία κατά την προκλασική εποχή;
23. Ποιοι είναι οι πιο αξιόλογοι Ρωμαίοι κωμωδιογράφοι της προκλασικής εποχής;
24. Τι γνωρίζετε για ρωμαϊκή τραγωδία και ποιοι είναι οι εκπρόσωποί της;
25. Ποιο είναι το βασικό θεματολόγιο των προκλασικών Ρωμαίων τραγωδών;
26. Τι σημαίνει ο όρος “ praetexta” ;
27. Τι γνωρίζετε για ανάπτυξη της επικής ποίησης στην προκλασική περίοδο της  ρωμαϊκής λογοτεχνίας ;
28. Ποια άλλα είδη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας γνωρίζετε;
29. Στο χώρο της ρωμαϊκής πεζογραφίας ξεχωρίζει ο Κάτων : τι γνωρίζετε γι’ αυτόν;
30. Ποια είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κλασικής εποχής της ρωμαϊκής  λογοτεχνίας;
31. Τι γνωρίζετε για τη ρωμαϊκή λογοτεχνία κατά την κλασική εποχή;
32. Τι γνωρίζετε για το “ κίνημα των Νεωτέρων ” ;
33. Ποια χαρακτηριστικά διακρίνουν τον Ρωμαίο λογοτέχνη κατά τους χρόνους του Κικέρωνα;
34. Ποιοι διαπρέπουν στην ρωμαϊκή πεζογραφία την περίοδο αυτή;
35. Τι γνωρίζετε για το Μάρκο Τύλλιο Κικέρωνα (είδη λόγων του, γνωρίσματα έκφρασής του ) ;
36. Τι γνωρίζετε για τον Βάρωνα; Ποια επίθετα του αποδίδονται;
37. Τι γνωρίζετε για τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Σαλλούσιο Κρίσπο;
38. Ποιο είδος εγκαινιάζει ο Κορνήλιος Νέπωτας στη ρωμαϊκή λογοτεχνία;
39. Τι γνωρίζετε για την ποιητική δημιουργία του Βαλέριου Κάτουλλου;
40. Σε ποιο λογοτεχνικό είδος μετατοπίστηκε το βάρος στη ρωμαϊκή λογοτεχνία κατά τους Αυγούστειους χρόνους;
41. Να αναφέρετε έργα του Βιργιλίου και του Οράτιου με σαφείς επιρροές από Έλληνες συγγραφείς και τ’ αντίστοιχα ελληνικά πρότυπά τους.
42. Η προσφορά του Οβιδίου στην ποίηση.
43. Να αναφέρετε το γνωστότερο πεζογράφο των Αυγούστειων χρόνων. Ποιο είναι τοόνομα και το περιεχόμενο του έργου του;
44. Ποια είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων;
45. Σε ποιες περιόδους χωρίζεται η μετακλασική εποχή;
46. Ποια λογοτεχνικά είδη καλύπτει με τη συγγραφική του δραστηριότητα ο Σενέκας ο Νεώτερος;
47. Τι γνωρίζετε για τον Πετρώνιο;
48. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα του αρχαϊσμού της Δεύτερης Σοφιστικής;
49. Τι γνωρίζετε για τη χριστιανική γραμματεία της μετακλασικής εποχής;
50. Τι γνωρίζετε για το κίνημα των “ Νεο-Νεωτερικών ” ;
51. Ποια είναι τα νέα είδη ποίησης που εμφανίζονται κατά την περίοδο της Ύστερης  Αρχαιότητας;
52. Να αναφέρετε τους σημαντικότερους εκπροσώπους της “ εθνικής ” ποίησης και πεζογραφίας.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him