Ἐκτιμήσεις βάσεων 2013 Νομικῶν Σχολῶν vol. 2


Η ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Βάσεις
με το 90%

Σχολή
Ίδρυμα
Βάση 2000
Βάση 2001
Βάση 2002
Βάση 2003
Βάση 2004
Βάση 2005
Βάση 2006
Βάση 2007
Βάση 2008
Βάση 2009
Βάση 2010
Βάση 2011
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΕΙ
 18907
 18225
 17935
 18167
 18061
 18133
 18152
 18622
 18978
 18893
 18893
 18608

Βάσεις
με το 90%

Σχολή
Ίδρυμα
Βάση 2000
Βάση 2001
Βάση 2002
Βάση 2003
Βάση 2004
Βάση 2005
Βάση 2006
Βάση 2007
Βάση 2008
Βάση 2009
Βάση 2010
Βάση 2011
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ
 18736
 17850
 17524
 17861
 17721
 17726
 17922
 18372
 18797
 18735
 18746
 18435

Βάσεις
με το 90%

Σχολή
Ίδρυμα
Βάση 2000
Βάση 2001
Βάση 2002
Βάση 2003
Βάση 2004
Βάση 2005
Βάση 2006
Βάση 2007
Βάση 2008
Βάση 2009
Βάση 2010
Βάση 2011
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΕΙ
 18286
 17014
 16597
 16956
 16773
 16924
 17287
 17851
 18243
 18100
 18276
 17883ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ·       
Περυσινή βάση
(2012): 18879
·       
Την δήλώνουν γύρω
στα 5300 άτομα ετησίως εξ ών οι 2600 την έχουν και πρώτην επιλογήν.
·       
Είναι
υπερτιμημένη σχολή ήτοι η βάσις της έπρεπε να είναι γύρω στα 18500 μόρια. Ήδη
δηλαδή είναι 380 μόρια υψηλότερη η βάση της απ’ ό,τι της πρέπει.
·       
Ιστορικό υψηλό
έχει την βάση 18978 μόρια του 2008, ενώ ιστορικό χαμηλό έχει την βάση 17935
μόρια του 2002.
·      
Εκτιμώμενο χαμηλόν
όριον βάσεως 2013: 18.409 μόρια
·      
Εκτιμώμενο υψηλόν
όριον βάσεως 2013: 18.929 μόρια
·      
Πολλοί ομιλούν
και φέτος δια άνοδον αλλά δεν νομίζω να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό της. Θα
κινηθή εις τα αυτά επίπεδα. Τα άριστα γραπτά είναι δυσκολοεύρετα. Όμως το
γεγονός ότι συγκεντρώνει τόσες προτιμήσεις και δή των καλών μαθητών και το
γεγονός ότι είναι εις το άστυ την κάνουν να διατηρείται υψηλά. Ο αριθμός
κλειδί, τα μόρια που δέον να έχη κανείς για να θεωρείται μάλλον σίγουρα και
ασφαλώς φοιτητής αυτής της σχολής είναι τα 18.800 μόρια
·      
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
ΒΑΣΕΩΣ 2013 : 18.755***

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ·       
Περυσινή βάση
(2012): 18.715
·       
Την δήλώνουν γύρω
στα 6.000 άτομα ετησίως εξ ών οι 1700 την έχουν και πρώτην επιλογήν.
·       
Είναι
υπερτιμημένη σχολή ήτοι η βάσις της έπρεπε να είναι γύρω στα 18.241 μόρια. Ήδη
δηλαδή είναι 474 μόρια υψηλότερη η βάση της απ’ ό,τι της πρέπει.
·       
Ιστορικό υψηλό
έχει την βάση 18.797 μόρια του 2008, ενώ ιστορικό χαμηλό έχει την βάση 17.524
μόρια του 2002.
·      
Εκτιμώμενο χαμηλόν
όριον βάσεως 2013: 18.161 μόρια
·      
Εκτιμώμενο υψηλόν
όριον βάσεως 2013: 18.756 μόρια
·      
Ο αριθμός κλειδί,
τα μόρια που δέον να έχη κανείς για να θεωρείται μάλλον σίγουρα και ασφαλώς
φοιτητής αυτής της σχολής είναι τα 18.600
μόρια
·      
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
ΒΑΣΕΩΣ 2013 : 18.557 ***

ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

       
Περυσινή βάση
(2012): 18.276
·       
Την δήλώνουν γύρω
στα 5400 άτομα ετησίως εξ ών οι 300 την έχουν και πρώτην επιλογήν. Τούτο δηλοί ότι
άπαντες οίτινες επιθυμούν την Νομικήν σχολήν την έχουν ως τρίτην τους επιλογήν
·       
Είναι
υπερτιμημένη σχολή ήτοι η βάσις της έπρεπε να είναι γύρω στα 17.574 μόρια. Ήδη
δηλαδή είναι 702 μόρια υψηλότερη η βάση της απ’ ό,τι της πρέπει.
·       
Ιστορικό υψηλό
έχει την βάση 18.286 μόρια του 2000, ενώ ιστορικό χαμηλό έχει την βάση 16.597
μόρια του 2002.
·      
Εκτιμώμενο χαμηλόν
όριον βάσεως 2013: 17.513 μόρια
·      
Εκτιμώμενο υψηλόν
όριον βάσεως 2013: 18.281 μόρια
·      
Ο αριθμός κλειδί,
τα μόρια που δέον να έχη κανείς για να θεωρείται μάλλον σίγουρα και ασφαλώς
φοιτητής αυτής της σχολής είναι τα 18.100
μόρια
·      
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
ΒΑΣΕΩΣ 2013 : 18.025


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

υπάρχει έντονη φήμη για διαρροή τά για τις
Βάσεις των Νομικών Σχολών που είναι η εξής:

Αθήνα 18.537

Θεσσαλονίκη 18.317

Κομοτηνή 17.848

Μην δίδετε σημασία σε τέτοια οικτρά λεγόμενα