Τὸ ἐφηβικὸ δωμάτιο (ΜΕΡΟΣ B') του
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου


Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ... κατασκευάζουν τὸ δωμάτιό μας!

Θέλετε τώρα νὰ ποῦμε κάτι ἀληθινὰ ἐπαναστατικό;  Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ ἀποφασίζουν πρὶν ἀπὸ μᾶς γιά μᾶς καὶ χωρὶς ἐμᾶς! Εἶναι ἕνα πολὺ μεγάλο θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀναπτύξουμε ἐδῶ. Μονάχα αὐτὸ θὰ ποῦμε. Πώς κι αὐτὸ τὸ προσωπικό μας δωμάτιο δὲν ἔχει ξεφύγει ἀπʼ τὰ χέρια τους!
Ἀπʼ τὴν μία εἶναι οἱ ἐπιχειρήσεις καὶ μάλιστα οἱ πολυεθνικὲς, ποὺ ὡς φορεῖς τῆς παγκοσμιοποίησης καθὼς εἶναι, δροῦν στὰ πάντα, γιατί ἀποβλέπουν στὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη καὶ τὸ κέρδος. Καὶ ἀπʼ τὴν ἄλλη εἶναι ἡ «διεθνὴς τῶν πονηρῶν» (ἡ λεγόμενη «νέα ἐποχὴ»), ποὺ μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση ἐκμεταλλεύεται πνευματικὰ τὰ πάντα καὶ κυρίως τὴ νέα γενιά.
Αὐτὸ ποὺ κάνουν καὶ οἱ δύο πλευρὲς εἶναι ἡ ὁμογενοποίηση τοῦ πλανήτη καὶ βέβαια ἡ ὁμογενοποίηση τῶν νέων. Μὲ τὴν ὁμογενοποίηση τοῦ πλανήτη, ἐξυπηρετοῦνται ἄκρως τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν, γιατί ἐκεῖ ὅπου τὰ γοῦστα καὶ οἱ ἰδιαιτερότητες τῶν ἀνθρώπων δὲν ὑπάρχουν, ἐκεῖ αὐτὲς πωλοῦν ἄνετα καὶ ἀπρόσκοπτα τὰ πάντα, δηλαδὴ ὅλα τους τὰ προϊόντα! Τὸ κακό, ὅμως, εἶναι ὅτι μέσα ἀπʼ αὐτὰ ἀγοράζουμε πιὰ καὶ τὸν λεγόμενο «ἀμερικάνικο τρόπο ζωῆς» καὶ τὶς καλὰ κατασκευασμένες καὶ προωθούμενες δυτικὲς  «ἀξίες»!
Ἂν πουλᾶς, λένε, ὁ,τιδήποτε σὲ ἐφήβους στὸ Μανχάταν, δοκίμασε νὰ κάνεις τὸ ἴδιο καὶ στὸ Μιλᾶνο, τὸ Τόκιο καὶ τὸ Σαντιάγκο. Θὰ ἔχεις ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα! Γιατί τὰ γοῦστα τῶν ἐφήβων ὅλου τοῦ κόσμου, εἶναι τώρα πιὰ τὰ ἴδια! Σὲ βαθμὸ πού, αὐτὰ καὶ μόνο, νὰ ἔχουν καταργήσει πρὸ πολλοῦ τὰ σύνορα, τὶς ἐθνότητες, τὶς φυλὲς καὶ τὶς ὅποιες πολιτιστικὲς διαφορές!
Μία μεγάλη διαφημιστικὴ ἑταιρεία τῆς Ν. Ὑόρκης (ἡ BSB) προέβη στὴν ἑξῆς πρωτότυπη ἔρευνα. Μαγνητοσκόπησε ὑπνοδωμάτια ἐφήβων σὲ 25 χῶρες τοῦ κόσμου καὶ διαπίστωσε πώς, ἀπʼ τὶς ἀφίσσες καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα ποὺ ὑπάρχουν μέσα σʼ αὐτά, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει ποιὰ δωμάτια βρίσκονται στὴ Ν. Ὑόρκη, τὸ Τόκιο, τὴ Ρώμη, τὸ Κάϊρο ἢ τὴν Ἀθήνα!
Τί φοβερό! Κατόρθωσαν νὰ ἐλέγχουν τὴν συμπεριφορά μας, τὰ
γοῦστα μας, νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τοὺς ἴδιους ἥρωες, τὰ ἴδια πρότυπα, νὰ ἔχουμε τὶς ἴδιες ἀξίες, ὅλα τους ἀρνητικὰ καὶ ἀντεστραμμένα. Δηλαδή, νὰ ἔχουμε ὡς ἕνα βαθμὸ τὴν ἴδια σκέψη, ἐκείνη τὴ σκέψη τῶν διεφθαρμένων τῆς «νέας ἐποχῆς»!
Τουλάχιστον ἂς μᾶς προβληματίσει, γιατί ὅλοι οἱ ἔφηβοι τοῦ πλανήτη ἔχουν λίγο ὡς πολὺ τὸ ἴδιο δωμάτιο μὲ τὶς ἴδιες ἀφίσσες, τὰ ἴδια ἰνδάλματα, τὴν ἴδια μουσικὴ καὶ τὰ ἴδια ἀκριβῶς CD, τὰ ἴδια περιοδικά, γιατί εἶναι στὰ ἴδια παιχνίδια κολλημένοι, ὅπως καὶ τὶς  ἱστοσελίδες!
Ὑπόψη ὅτι γιὰ τὴν διακόσμηση, τὴν ἐπίπλωση καὶ τὴν ἐν γένει ἐμφάνιση τόσο τοῦ παιδικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ ἐφηβικοῦ δωματίου ἀσχολεῖται πλῆθος ἐπιχειρήσεων, μʼ ἕνα σωρὸ εἰδικούς! Γιʼ αὐτὸ καὶ τίποτα δὲν ὑπάρχει σʼ αὐτὸ ποὺ νὰ θυμίζει τὶς ζωοδότες Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.
Ἀντιγράφουμε τὰ ἑξῆς ἀπὸ διαφήμιση μίας τέτοιας ἑταιρείας:
« Δῶστε τὴν εὐκαιρία στὰ παιδιά σας, ποὺ διανύουν τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία νὰ βάλουν στὴν καθημερινότητά τους μαγικές, ἐντυπωσιακὲς εἰκόνες, ποὺ τοὺς ἀντιπροσωπεύουν στὴ διαδικασία ἐξωτερίκευσης τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν προβληματισμῶν, ποὺ συνήθως χαρακτηρίζουν τοὺς ἐφήβους. Πραγματοποιεῖστε τὴ φαντασίωσή τους, ζωγραφίστε ἕνα ὁλόκληρο τοῖχο τοῦ δωματίου τους μὲ ζωγραφιὲς πρωτότυπες, ἑλκυστικὲς, ποὺ ἀπεικονίζουν θέματα, ποὺ ἐκφράζουν τοὺς ἐφήβους, ἀγόρια καὶ κορίτσια. Ὁ ζωγράφος θὰ σᾶς ἐπισκεφθεῖ στὸ χῶρο σας καὶ θὰ ἀποτυπώσει τὸ ἐφηβικὸ δωμάτιο μὲ μετρήσεις καὶ φωτογράφηση. Θὰ σᾶς παρουσιάσει μία ἐκπληκτικὴ ποικιλία ἀπὸ πολλές, ἰδιαίτερες ζωγραφιές. Wonder woman, Batman, Corto Maltese, Captain America, διαστημικὰ τοπία, ἥρωες ἀπὸ κόμικς, ποὺ θὰ κάνουν τὸ δωμάτιό τους μοναδικό...»! Πῶς μᾶς ἐκμεταλλεύονται ἀπολύτως! Δὲν φτάνει ποὺ μὲ τοὺς «ἥρωές» τους ἔχουν κατακλύσει τὰ πάντα, δὲν φτάνει ποὺ μᾶς «ἔπεισαν» νὰ βάλουμε στὴν ἄκρη τοὺς ἁγίους τῆς Πίστης μας καὶ τοὺς ἥρωες τῆς Πατρίδας μας πρὸς χάριν τους, τώρα θέλουν καὶ μʼ αὐτοὺς νὰ κατακλύσουν καὶ τὰ δωμάτιά μας! Κι ἐμεῖς μʼ αὐτὰ κάνουμε τὴν ἐπανάστασή μας, φίλοι;

Τὸ δωμάτιο... «hi tech»!

Στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνολογίας ποὺ ζοῦμε, καὶ μάλιστα τῆς ἀποκαλούμενης «ἔξυπνης», δὲν εἶναι δυνατὸ αὐτὸ νὰ μὴ ἀντανακλᾶται καὶ σʼ αὐτὸ τὸ δωμάτιό μας. Ἐξάλλου σὲ ὅλους τούς νέους ἡ τεχνολογία εἶναι θελκτική, καὶ βέβαια ὅλα της τὰ μέσα καὶ οἱ ἐφαρμογές. Καὶ τί ἔχουμε πλέον; Κάτι ποὺ ποτὲ ἄλλοτε δὲν ὑπῆρξε.
Τὸ δωμάτιο... hi tech! Δηλαδὴ τὸ... τεχνολο γικὸ δωμάτιο, ὅπως θὰ τὸ λέγαμε μὲ ἄλλα λόγια. Ἕνα τὸ δωμάτιο μὲ τὴν τηλεόραση, τὸ κινητό, τὸν ὑπολογιστή, τὰ βιντεοπαιχνίδια, τὶς λεγόμενες ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ τὸ διαδίκτυο ἐν γένει κ.λπ.
Δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν κυριολεκτικὰ κλέψει τὸν ὕπνο τῶν
παιδιῶν, ποὺ τοὺς ἔχουν μεταβάλει σὲ ἀγωνιώδεις ξενύχτηδες καὶ τοὺς μεταφέρουν στὰ δωμάτιά τους ὅλους τούς πειρασμούς!
Αὐτὴ δὲ εἶναι καὶ ἡ κατάληξη τοῦ «hi tech» δωματίου! Τὸ «hi tech ξενύχτι» καὶ ὁ βομβαρδισμὸς μας ἀπʼ ὅλο τὸ (παγκοσμιοποιημένο) κακό!
Ὅλοι οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἕνα λένε ἀκατάπαυτα. Πώς τὰ παιδιὰ δὲν πρέπει νὰ ἔχουν στὰ δωμάτιά τους οὔτε τηλεόραση, οὔτε καὶ ὑπολογιστή, πολὺ δὲ περισσότερο ὑπολογιστὴ συνδεδεμένο μὲ τὸ διαδίκτυο! Καὶ πὼς τὸ λεγόμενο «σερφάρισμα» πρέπει νὰ γίνεται ἀπʼ τὸν ὑπολογιστὴ, ποὺ βρίσκεται ὁπωσδήποτε σὲ κοινόχρηστο χῶρο.
Ὅμως ἡ «ἐφηβικὴ ἐπανάσταση», εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀρχίζει ἀπʼ αὐτό. Ἀπʼ τὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ δωματίου μὲ τὴν τηλεόραση καὶ τὸν ὑπολογιστὴ συνδεδεμένο μὲ τὸ διαδίκτυο. Ἤδη τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἄρχισε νὰ περνάει καὶ σʼ αὐτὴν ἀκόμη τὴν παιδικὴ ἡλικία.
Κι ἐκεῖ ποὺ οἱ γονεῖς μένουν ἥσυχοι καὶ πολὺ εὐχαριστημένοι ποὺ τὸ παιδὶ τους βρίσκεται στὸ δωμάτιό του καὶ δὲν ξενυχτᾶ ἔξω στὰ διάφορα νυχτερινὰ κέντρα, ἐκεῖνο ξενυχτᾶ στὸ χαῶδες διαδίκτυο καὶ στὶς «hi tech» καταστάσεις! Ἔτσι ἡ ἀποπλάνηση τῶν παιδιῶν γίνεται πλέον πάρα πολὺ εὔκολα μέσα στὸ ἴδιο του τὸ σπίτι καὶ σʼ αὐτὸν ἀκόμη τὸν προσωπικό του χῶρο, ἐν ἀγνοί ᾳ τῶν γονέων τους!
Ἐκεῖ γίνεται καὶ ὁ ἐθισμὸς στὸ διαδίκτυο, στὶς ἀκατάλληλες  ἱστοσελίδες, στὸν τζόγο, στην ἠλεκτρονικὴ βία κ.λπ. Ἐκεῖ πλέον ὅλα παραμερίζονται, ὅπως τὸ διάβασμα, ἡ προσευχὴ κ.λπ. Τί κατάντια! Τί φοβερὸ νὰ μετατρέπεται σʼ αὐτὴ τὴν φοβερὴ κατάσταση τὸ δωμάτιό μας!
Στὴν ἰατρικὴ ἐπιθεώρηση «Pediatrics» δημοσιεύτηκε μελέτη, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, οἱ νέοι ποὺ «χαλαρώνουν» τὸ βράδυ – ἀφοῦ διαβάσουν τὰ μαθήματά τους – παίζοντας ἔντονα παιχνίδια στὸν ἠλεκτρονικό τους ὑπολογιστή, μπορεῖ νὰ ἔχουν πρόβλημα νὰ κοιμηθοῦν ἢ νὰ μὴ θυμοῦνται ὅσα εἶχαν μελετήσει νωρίτερα!
Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Σάλφορντ στὸ Μάντσεστερ τῆς Βρετανίας οἱ 2 στοὺς 3 χρῆστες ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης δηλώνουν πὼς εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ χαλαρώσουν πλήρως ἢ νὰ κοιμηθοῦν, ὅταν εἶ χαν ἀσχοληθεῖ προηγουμένως ἀρκετὴ ὥρα μὲ αὐτά!
Ἔγραψαν οἱ «New York Times»: «Νὰ ἕνας ἁπλὸς τρόπος νὰ κρατήσετε τὰ παιδιὰ σας ὑγιῆ: Πετάξτε τὴν τηλεόραση ἀπὸ τὸ ὑπνοδωμάτιό τους! Οἱ εἰδικοὶ ἐκτιμοῦν ὅτι τουλάχιστον 1 στὰ 2 παιδιὰ στὴ Δύση ἔχουν τηλεόραση στὸ δωμάτιό τους- μπορεῖ ὅμως κάλλιστα νὰ εἶναι ἕως καὶ 7 στὰ 10.
Ἡ οὐσία εἶναι πὼς ὁλοένα περισσότερες μελέτες δείχνουν πὼς ὑπάρχει ἰσχυρὴ συσχέτιση μεταξύ τῆς τηλεόρασης στὸ δωμάτιο καὶ πολυάριθμων ἰατρικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν διαταραχῶν. Τὰ παιδιὰ μὲ τηλεόραση στὸ δωμάτιό τους σημειώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες στὰ σχολικὰ τέστ κι ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὕπνου. Ἐπιπλέον, διατρέχουν αὐξημένο κίνδυνο νὰ εἶναι ὑπέρβαρα, ἐνῶ εἶναι πιθανότερο νὰ ἀρχίσουν νὰ καπνίζουν... ».
Τὸ θέμα εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὸ ἀναπτύξουμε ἐδῶ. Μόνο τοῦτο θὰ ποῦμε. Πώς τὰ πράγματα ἀπαιτοῦν πλέ ον πολὺ ἔξυπνους χειρισμοὺς ἐκ μέρους μας, γιατί δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μόνο μὲ τὶς «ἔξυπνες»συσκευές...

Νὰ κι ἕνας ἰδανικὸς δρόμος...

Στὴν ὄντως ἀξεπέραστη «ἐπὶ τοῦ ὄρους» ὁμιλία Του ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς μαθητές Του γιὰ τὴν προσευχή: « Ὅταν προσεύχεσαι, νὰ μὴ εἶσαι ὅπως οἱ ὑποκριτές, ποὺ τοὺς ἀρέσει νὰ στέκονται ὄρθιοι καὶ νὰ προσεύχονται σὲ δημόσιους χώρους καὶ σὲ σταυροδρόμια, γιὰ νὰ τοὺς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι... Ἀλλὰ
σύ, ὅταν πρόκειται νὰ προσευχηθεῖς,  μπὲς στὸ ἰδιαίτερο δωμάτιό σου καὶ κλεῖσε τὴν πόρτα καὶ προσευχήσου στὸν Πατέρα σου, ὁ ὁποῖος εἶναι παρὼν κι ἐκεῖ στὰ κρυφά, κι ὁ Πατέρας σου ποὺ βλέπει ἐκεῖ στὰ κρυφά, θὰ σοῦ ἀποδώσει στὰ φανερά...» (Ματθ. στ´, 5-6).
Ἄρα τέτοιος πρέπει νὰ εἶναι ὁ (ἀπαραίτητος) προσωπικό μας χῶρος. Χῶρος – ναὸς πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, θὰ μᾶς ἀνυψώνει πνευματικά! Χῶρος – ναὸς στὸν ὁποῖο θὰ ἔχουμε πλήρη συναίσθηση ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι παρών! Χῶρος – ναὸς στὸν ὁποῖο θὰ εἶναι τέτοια ἡ συμπεριφορά μας, ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ ἀναμένουμε γιʼ αὐτὴν ἀκόμη καὶ ἀμοιβὴ ἀπʼ τὸν Θεὸ Πατέρα μας!
Κι ἐπειδὴ κάπου στὴν ἄκρη τοῦ δωματίου μας ἔχουμε καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο σημαίνει πὼς δὲν εἴπαμε ἀκόμη ὁριστικὸ ΟΧΙ στόν Χριστό. Καὶ τί μένει πλέον; Νὰ ἐπαναστατήσουμε μὲ ὅλη τούτη τὴν «πραμάτια», ποὺ μᾶς φόρτωσαν τὸν χῶρο καὶ τὴν ψυχή, νὰ τὴν πετάξουμε στὰ σκουπίδια, καὶ νὰ βάλουμε στὸ κέντρο τοῦ δωματίου, ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς μας, τὸν Χριστό. Καὶ τί ἐπανάσταση θὰ εἶναι αὐτή!

Συμπέρασμα

Ναί, τὸ δωμάτιό μας, φίλοι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε μᾶς ἀποκαλύπτει. Δείχνει ποιοὶ πράγματι εἴμαστε, τι πρότυπα ἔχουμε, σὲ τί πιστεύουμε, ποιὰ εἶναι τὰ ἰδανικά μας, τί θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε. Ἀλλʼ εἶναι καὶ μέσο πνευματικῆς μας ἀνάδειξης, τόπος συνάντησής μας μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Σὲ κάθε περίπτωση τόπος ἱερὸς εἶναι, ποὺ δὲν θὰ τὸν ἀφήσουμε μὲ τίποτα νὰ μᾶς τὸν μολύνει κάποιος ἢ κάτι, ὅσο ὀργανωμένο καὶ
θελκτικὸ κι ἂν εἶναι, ὅσο κι ἂν θέλει μὲ ἱερὲς ἔννοιες, ὅπως ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ ἐπαναστατικότητα νὰ μᾶς παρασύρει...DMCA.com Protection Status Copyrighted.com Registered & Protected


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him