ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΘΕΜΑΤΑ / ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Them Lat Kat c Hmer d Esp Epan 1306 by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1.     primi: επιρρηματικό κατηγορούμενο της τάξης/σειράς

2.     Evandri: γενική κτητική στο matre

3.     scire: τελικό απαρέμφατο, Α στο vis

4.     proinde quasi cum matre Evandri nun loquaris: Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική παραβολική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό παραβολικό σύνδεσμο proide quasi και εκφέρεται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, επειδή η σύγκριση αφορά μια υποθετική πράξη, χρόνου ενεστώτα (loquaris), γιατί εξαρτάται από ρήμα χρόνου ενεστώτα (uteris)και γιατί δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Λειτουργεί ως β΄ όρος της σύγκρισης· ο α΄ είναι η κύρια (Tu… uteris.)

5.     coluisse: ειδικό απαρέμφατο, Α στο dicuntur

6.     morā: αφαιρετική της αιτίας

7.     standi: γενική γερουνδίου ως κτητική ή ως συμπλήρωμα ουσιαστικού

8.     sibi: δοτική προσωπική χαριστική

9.     paulo: αφαιρετική του μέτρου

10.                        Matertera , quaeso, mihi paulisper loco cede.

11.                        Caecilia puellae dixit se libenter illi sua sede cedere.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him