Ὁδηγός διαδιακασίας Πανελληνίων 2013
 


 
ΑΔΑ: ΒΕΑ29-Ο4Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----

ΘΕΜΑ :  
Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου       και
             Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 – Διαδικασία και δικαιολογητικά.
             Γ. Δελτίο Εξεταζομένου  πανελλαδικών εξετάσεων 2013 Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.


ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

            Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013 που θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο είτε με τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ (90% και 10%) είτε με τα ΕΠΑΛ Α΄, πρέπει από 16-4-2013 ως 26-4-2013 να προσέλθουν στο Λύκειο τους [σε αυτό που υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση (90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) ή που θα υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο (10%)] για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας password (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄) .
Την ίδια περίοδο όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (και των ειδικών περιπτώσεων υποψηφίων εκκλησιαστικών λυκείων και Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) προσκομίζουν στο ίδιο Λύκειό τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω, για έλεγχο και αποκτούν και αυτοί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας password (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).
Επίσης, μόνο όσοι συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 (είτε με τα ΓΕΛ είτε με τα ΕΠΑΛ), πρέπει ως 26-4-2013 να αποκτήσουν από το Λύκειό τους το Δελτίο Εξεταζομένου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄). Αυτό δηλαδή δεν αφορά τους αποφοίτους-υποψηφίους με το 10%. Θα ήταν χρήσιμο για τη διαδικασία, να προηγηθεί η χορήγηση του δελτίου εξεταζομένου πριν τη χορήγηση κωδικού ασφαλείας.
Μετά τις ανωτέρω διαδικασίες και το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των εμπλεκομένων στο ΚΕΦ. Δ Πρόσβαση Ενηλίκων Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Εκπαίδευση.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

Οι Διευθυντές των Λυκείων, οι καθηγητές και οι αρμόδιες υπηρεσίες  του Υπουργείου Παιδείας (ΚΕΣΥΠ), που είναι επιφορτισμένοι για την ενημέρωσή και την παροχή κάθε βοήθειας στους υποψηφίους, θα βρίσκονται κοντά στους μαθητές και υποψηφίους καθ΄όλη τη διάρκεια και μέχρι την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού  δελτίου.
Κατά πρώτον, οι Διευθυντές των Λυκείων χρησιμοποιώντας τον κωδικό Διευθυντή που παρέλαβαν πέρυσι από τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Με τον κωδικό αυτό ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χειριστής, θα ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες που θα αποσταλούν από την ανωτέρω Δ/νση.
Στη συνέχεια, κάθε υποψήφιος (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο) θα προσέρχεται στο Λύκειό του, θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password) (βλ. ΚΕΦ. Δ). Αν ανήκει σε κάποια ειδική περίπτωση, προσκομίζει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο. Το ΥΠΑΙΘΠΑ έχει δημιουργήσει αρχείο (βάση δεδομένων υποψηφίων έτους 2013) σύμφωνα με τις Αιτήσεις- Δηλώσεις του Φεβρουαρίου. Αν πρόκειται για υποψηφίους (ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ Β ετών 2011 ή 2012) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) στο ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους ή στο Λύκειο αποφοίτησής τους.
Ο υποψήφιος θα μπορεί πλέον, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.minedu.gov.gr να επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο, σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά, βάσεις εισακτέων και συχνές ερωτήσεις.
Οι υποψήφιοι τον Ιούνιο θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Για όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους. Επίσης, οι Δ/ντές των Λυκείων μπορούν να εκτυπώσουν και να προμηθεύσουν το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ σε όσους υποψηφίους το ζητήσουν.
Οι Δ/ντές των Λυκείων πρέπει να μεριμνήσουν ώστε :
α) όλοι οι υποψήφιοι να προσέλθουν για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password)
            β) να χαρακτηρίσουν τους υποψηφίους που ανήκουν σε μία ειδική περίπτωση, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του υποψηφίου για υπαγωγή σε ειδική περίπτωση (βλ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 :ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ  ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια).
    γ) να χορηγήσουν το Δελτίο Εξεταζομένου στους υποψηφίους ως 26-4-2013. Θα ήταν χρήσιμο για τη διαδικασία, να προηγηθεί η χορήγηση του δελτίου εξεταζομένου πριν τη χορήγηση κωδικού ασφαλείας.
δ) να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τους μαθητές τους για την προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (αναμένεται να ξεκινήσει περί τα μέσα Ιουνίου).
Εξυπακούεται ότι η όλη διαδικασία αφορά όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ (90% και 10%) και ΕΠΑΛ (ομάδες Α΄ και Β΄).
            Για τη διευκόλυνση των Λυκείων για θέματα τεχνικής φύσεως (πχ. Κωδικός ασφαλείας Διευθυντή,  προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) των υποψηφίων, ερωτήσεις για την ηλεκτρονική εφαρμογή κλπ.) θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου.

            Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο έχουν οι :          
α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013.
β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2011 ή 2012, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, ανεξαρτήτως αν υπέβαλαν ή όχι Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο.

            Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, αλλά και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των ειδικών περιπτώσεων των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (βλέπε ΚΕΦ Β΄), θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :
-             Όσοι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα απευθυνθούν στο αντίστοιχο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
-             Όσοι απόφοιτοι- κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2011 ή 2012 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ημερήσιο ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) θα υποβάλουν αργότερα μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους ή σε εκείνο που τυχόν υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.
       
            Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν σε καμμία ειδική περίπτωση και άρα δεν προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά, απλώς δημιουργούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση, προσκομίζουν επιπλέον δικαιολογητικά για έλεγχο και χαρακτηρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως ειδική περίπτωση (βλ. ΚΕΦ Β΄). Κατά τα άλλα, και αυτοί δημιουργούν προσωπικό  κωδικό ασφαλείας (password), ανεξάρτητα αν πριν ή μετά χαρακτηριστούν ως ειδική περίπτωση.  
            Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για το 90% των θέσεων (με νέα εξέταση), αλλά τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές σε κανένα μάθημα, αμέσως μετά τη λήξη των πανελλαδικών θα προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.  Αν αυτοί οι απόφοιτοι  αποφασίσουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση (το δικαίωμα αυτό έχουν οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012), θα πρέπει τον Ιούνιο να προσέλθουν πάλι στο Λύκειο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και να χαρακτηριστούν εκ νέου από τον (Υπο)Διευθυντή ως ειδική περίπτωση (αν ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση), ακόμα και αν θα το έχουν ήδη κάνει από 16-4-2013 ως 26-4-2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (αφορά όλους τους υποψηφίους)

         Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 90% και οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ-Α΄ για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
          Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 10% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

          Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους και Βεβαίωσης Πρόσβασης για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄.

          Ένας επιπλέον έλεγχος από τους Δ/ντές των Εσπερινών ΓΕΛ θα γίνεται για τους υποψηφίους εσπερινών ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο υποψήφιος αυτός προσέρχεται στο εσπερινό ΓΕΛ, προκειμένου να δημιουργήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα ζητείται από τον υποψήφιο βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να  προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο (απαιτείται πλήρης φοίτηση ΜΟΝΟ για τους φετεινούς τελειόφοιτους), εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις, οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση:
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Αν δεν προσκομίζει κάτι από τα ανωτέρω, δεν θα του αποδίδεται προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password).
            Τονίζεται ότι πριν την απόδοση κωδικού ασφαλείας θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο ΚΕΦ.Δ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 – Διαδικασία και δικαιολογητικά.

Β1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

       Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και των σχετικών Υ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Με τις διατάξεις αυτές, η υποβολή των δικαιολογητικών, ο έλεγχός τους και η υπαγωγή ή μη των υποψηφίων σε μία ειδική περίπτωση θα γίνεται στο Λύκειο πριν την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
        Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων:
α) με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά, τα οποία για κάθε ειδική περίπτωση είναι απλά και εύκολα τόσο στην έκδοση όσο και στον έλεγχό τους
β) στη συγκεκριμένη προθεσμία από 16-4-2013 ως 26-4-2013, κατά την οποία όλοι οι υποψήφιοι για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου θα προσέλθουν στο Λύκειο για να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι που ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση θα κληθούν επιπλέον να προσκομίσουν στα Λύκειά τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, χαρακτηρίζονται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Λυκείου ως μία συγκεκριμένη ειδική περίπτωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.minedu.gov.gr.
δ) τέλος, όταν τον Ιούνιο οι υποψήφιοι υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, θα γνωρίζουν αν έχουν ήδη υπαχθεί στη συγκεκριμένη ειδική περίπτωση και θα δηλώνουν μόνο τις προτιμήσεις τους.
       Για την υπαγωγή ή μη των υποψηφίων σε κάποια ειδική περίπτωση και για την επάρκεια των δικαιολογητικών ή μη, οι (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, εφαρμόζουν τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.


Β2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων,και των κοινωνικών κριτηρίων, είτε με το 90% είτε με το 10%, διεκδικούν όλες τις θέσεις εισακτέων, όπως όλοι οι υποψήφιοι, αλλά επιπλέον διεκδικούν επιπλέον θέσεις  επί του αριθμού εισακτέων, χωρίς πλέον ηλικιακά όρια, εισοδηματικά κριτήρια και γεωγραφικούς περιορισμούς.
Όλοι οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων, θα υποβάλουν στα Λύκειά τους σχετική Αίτηση (βλέπε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), όπου θα αναφέρουν και τα συνημμένα δικαιολογητικά (βλέπε παρακάτω) και θα ζητούν τον έλεγχο τους και το χαρακτηρισμό τους για τη συγκεκριμένη ειδική περίπτωση. Τονίζεται ότι πριν την ένταξη σε κάποια ειδική περίπτωση θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο ΚΕΦ.Δ.
            Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων,και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3966/ 2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση προσκομίζουν στη συγκεκριμένη προθεσμία από 16-4-2013 ως 26-4-2013 επιπλέον δικαιολογητικά στο Λύκειο ανά περίπτωση, ως ακολούθως:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.                  ΚΑΙ
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που είναι σε ισχύ, από το οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.

      Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).
     
ii)  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.                        ΚΑΙ
β) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) ενός γονέα, με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τρία (3) ζώντα τέκνα (θα αναφέρονται ονομαστικά τα τρία τέκνα) από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, το περιεχόμενο της οποίας θα ταυτίζεται με το πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   2 :  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ).

Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Επίσης, κατόπιν της με αριθμ. 332/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου ΥΠΑΙΘΠΑ, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό με την από 15-6-2012 επισημειωματική του πράξη, τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους), και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων, κατά τις οδηγίες του κεφαλαίου Β3 ii) της εγκυκλίου (πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και τη σχετικά τροποποιημένη υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των ζώντων τέκνων-Υπόδειγμα 2α ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ).

iii) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. Γι΄ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Α.Σ.Κ.Τ. ή στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας :
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.                      ΚΑΙ
β) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄). Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.                        ΚΑΙ
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Με την ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας ( βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   3 :  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΙΙ Α ).

Β. Γι΄ αυτούς  που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα :
 - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει: α) ο θάνατος του/των γονέων και, β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

Γ. Γι΄ αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.                   ΚΑΙ
β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται  Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
Ιδιαιτέρως για τη συγκεκριμένη ειδική υποπερίπτωση βλέπε οπωσδήποτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Δ. Γι΄ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.                      ΚΑΙ
β) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.

Ε. Γι αυτούς που είναι πολύδυμα τέκνα (δίδυμα κλπ.), εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων.             ΚΑΙ
β) Αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε των ΓΕΛ είτε των ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων  αδελφού/αδελφών.

Β3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ 10% (αφορά μόνο τα ημερήσια ΓΕΛ και τα ημερήσια ΕΠΑΛ-Β΄)

            Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄) για όσους κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012, δίνεται η δυνατότητα φέτος χωρίς νέα εξέταση να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων εισακτέων.  Όσοι λοιπόν θα είναι φέτος υποψήφιοι για το 10%, όπως όλοι οι υποψήφιοι, και εφόσον ανήκουν σε ειδική περίπτωση, θα διεκδικήσουν και τις επιπλέον θέσεις των ειδικών περιπτώσεων.
Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των υποψηφίων για το 10% σε κάποια ειδική περίπτωση είναι τα ίδια με των υπόλοιπων υποψηφίων των ειδικών περιπτώσεων , όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω (βλ. ΚΕΦ.Β3).
            Η ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ είναι, ότι για τους υποψηφίους του 10%, δεν ισχύει η υποπερίπτωση (iii) Ε των κοινωνικών κριτηρίων, αφού για τα πολύδυμα τέκνα απαιτείται εξέταση το ίδιο έτος και αυτό ισχύει μόνο για το 90% ή τα ΕΠΑΛ. Άρα, για τους υποψηφίους με το 10% δεν ισχύει η ειδική υποπερίπτωση «πολύδυμα τέκνα».

Β4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

            Εάν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίου σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις, τότε τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.
             Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Λύκειο για έλεγχο και υπαγωγή ή μη σε κάποια ειδική περίπτωση, φυλάσσονται μέχρι την 15η Μαΐου του μεθεπόμενου έτους υποβολής τους, οπότε και καταστρέφονται.
            Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
            Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση.
            Τέλος υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3966/2011, εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Σχολές.


Β5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Την ίδια περίοδο που όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) και να προσκομίσουν για έλεγχο και τα δικαιολογητικά τους αν τυχόν ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση, προσέρχονται και οι κατωτέρω υποψήφιοι:

1. Οι υποψήφιοι εκκλησιαστικών Λυκείων διεκδικούν επιπλέον θέσεις μόνο στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα και σχολές διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης εκκλησιαστικών Λυκείων χαρακτηρίζονται από τον (Υπο)Διευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία χωρίς να προσκομίσουν στο Λύκειό τους κανένα απολύτως δικαιολογητικό, ενώ οι απόφοιτοι εκκλησιαστικών Λυκείων, προσκομίζουν αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, απ΄ όπου προκύπτει ότι αποφοίτησαν από εκκλησιαστικό Λύκειο . Για το χαρακτηρισμό τους ως ειδική κατηγορία ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β του ΚΕΦ. Β2 της παρούσας.  Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας μπορούν να διεκδικήσουν και τις επιπλέον θέσεις των ειδικών περιπτώσεων (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια), αν ανήκουν σε κάποια (εννοείται προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

2. Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2011 ή 2012 (για το 10%) ή όσοι συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2013 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων.  Οι υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειο βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης, χαρακτηρίζονται από τον (Υπο)Διευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β του ΚΕΦ. Β2 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι όσοι δηλώσουν ότι εντάσσονται σε αυτή την ειδική κατηγορία, δεν μπορούν να δηλώσουν άλλη από τις ειδικές περιπτώσεις (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια). Αντίστροφα, όσοι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης επιθυμούν να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις των ειδικών περιπτώσεων (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια), δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ειδικής κατηγορίας της Μουσουλμανικής μειονότητας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ.  Δελτίου Εξεταζομένου  πανελλαδικών εξετάσεων 2013.

Γ1. Δελτίου Εξεταζομένου  πανελλαδικών εξετάσεων 2013 ΓΕΛ.

Σας στέλνουμε σε Υπόδειγμα το Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού  Λυκείου 2013,  με  το οποίο   θα εφοδιαστούν   όλοι  οι μαθητές  της  Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές. Το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το εξεταστικό κέντρο για τα 6 ή 7 πανελλαδικά μαθήματα) από την εφαρμογή «ΝΕΣΤΩΡ».
Στο δελτίο εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τα 6 ή 7 πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί χειρόγραφα το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού οριστούν τα Εξεταστικά Κέντρα.
Στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν.
Αφού εκτυπωθεί το  Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.
Τα  δελτία εξεταζομένου  θα  χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις  πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος.
          Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν στους δικαιούχους μέχρι 26-4-2013 ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου 2013. Τονίζεται ότι πριν την απόδοση Δελτίου Εξεταζομένου θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο ΚΕΦ.Δ.

Γ2.  Δελτίο Εξεταζομένου ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2013.

Το Δελτίο Εξεταζομένου των υποψηφίων ΕΠΑΛ θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο μέσω του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ». Με το «Δελτίο Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013» θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΕΠΑΛ όλοι οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και Β΄).
           Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ένδειξη με τα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του δελτίου, ενώ η ένδειξη με τα «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του δελτίου. Επίσης στη δεξιά πλευρά θα εμφανίζεται αυτόματα το «ΣΧΟΛΕΙΟ» στο οποίο οι υποψήφιοι κατέθεσαν την «Αίτηση- Δήλωσή» τους.
           Στο Δελτίο Εξεταζομένου θα συμπληρωθούν χειρόγραφα οι ενδείξεις:
·         «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α» για τους υποψηφίους της ομάδας Α και
·          «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΛ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β» και «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β» για τους υποψηφίους της αντίστοιχης ομάδας.
             Μετά την εκτύπωση και συμπλήρωση, το δελτίο θα πρέπει να διπλωθεί στα δύο ( η εμπρός όψη με τα στοιχεία και η πίσω όψη με τις οδηγίες και τα Ειδικά Μαθήματα), να πλαστικοποιηθεί -αν είναι δυνατόν- και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.
             Το δελτίο εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό της ταυτότητας των κατόχων του που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ το τρέχον σχολικό έτος καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
             Για τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, στη θέση εξεταστικό κέντρο θα αναγράφεται χειρόγραφα το βαθμολογικό ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται.
             Σας επισυνάπτουμε ένα Υπόδειγμα «Δελτίου εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013», το οποίο συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.
            Το δελτίο εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθεί στους δικαιούχους μόλις οριστούν τα εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου 2013. Τονίζεται ότι πριν την απόδοση Δελτίου Εξεταζομένου θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο ΚΕΦ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπενθυμίζεται ότι για την πρόσβαση ενηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απαιτείται παραστατικό νόμιμης διαμονής στη χώρα, εφόσον δεν έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (άρθρο 72, παρ. 5 του Ν.3386/2005/ΦΕΚ 212 Α΄). Σχετικά ισχύουν τα όσα περιλαμβάνονται στα με αριθ. πρωτ. οικ. 11641/10/19-5-2010 και 24649/10/26-11-2010 έγγραφα του Τμήμ. Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία διαβιβάστηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με τα με αριθ. πρωτ. 64691/Γ2/4-6-2010 και 154543/Γ2/16-12-2010 έγγραφα της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως, προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι να παραλαμβάνουν το Δελτίο Εξεταζομένου ή τον κωδικό ασφαλείας ή να υπαχθούν σε κάποια ειδική περίπτωση, θα πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό παραστατικό νόμιμης διαμονής τους, όπως περιγράφεται στις ως άνω εγκυκλίους.                                                                                  

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
                              


Συνημμένα:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 :  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 :  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   1 :  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ  ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   2 :  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   3 :  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΙΙ Α
Κενό Υπόδειγμα Δελτίου Εξεταζομένου Γενικού Λυκείου 2013
Υπόδειγμα δελτίου  εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013         


Για τα συνημμένα αρχεία της εγκυκλίου πατήστε εδώ.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα
2. Δ/νση Οργαν. & Διεξαγωγής Εξετάσεων
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών                        
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him