Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ


Η απαγόρευση εκφράζεται κυρίως με 2 τρόπους:α) noli/ nolite + απαρέμφατο Ενεστώτα (για β' πρόσωπο)

(ο τύπος noli είναι β΄ ενικό προστακτικής Ενεστώτα του nolo = non volo, δεν θέλω και το nolite είναι το β΄ πληθυντικό της προστακτικής του ίδιου χρόνου).

π.χ. noli spectare = μη σε απασχολήσει
nolite confidere = μην έχετε εμπιστοσύνη

β) ne (ή κάποια άλλη αρνητική λέξη, όπως nemo, nihil, numquam κ.τ.λ.) + υποτακτική Παρακειμένου (για όλα τα πρόσωπα της προστακτικής).

π.χ. ne hoc feceris = μην κάνεις αυτό

***
Σημείωση

Κατά την τροπή του β΄ τρόπου στον α΄ τρόπο να προσέχετε ότι, αν υπάρχει αρνητική αόριστη αντωνυμία, αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με καταφατική αόριστη αντωνυμία (γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν 2 αρνήσεις, noli/ nolite και nemo, nihil …)

π.χ. neminem credideritis patriae consulturum esse > nolite credere aliquem patriae consulturum esse ( το υποκείμενο neminem του ειδικού απαρεμφάτου μετατρέπεται σε aliquem, λόγω της ύπαρξης του nolite)
ΠΡΒΛ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συντακτικόν / ασκήσεις μετατροπών) → ΕΔΩDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him