ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικής φιλολογίας
πανεπιστημίου Αθηνών
-μεταπτυχιακού εφηρμοσμένης παιδαγωγικής
πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


More PowerPoint presentations from filologos hermes
ΣΥΓΧΡΟΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him