Ρήματα / ουσιαστικά / επίθετα / επιρρήματα (Λατινικών Γ’ Λυκείου)
Αρχικοί χρόνοι ρημάτων, κλίσεις ουσιαστικών και παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων Λατινικής

 

επιμελεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικού φιλολόγου
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him