Ἡ σκοπιμότης «ἱεροποιήσεως» τῆς ὁμοφυλοφιλίας
Ο ΠΡΩΤΟΣ βουδδιστικὸς «γάμος» ὁμοφυλοφίλων εἶναι γεγονός! Ἡ ἀρχὴ ἔγινε στὴν Ταϊβάν, ὅπου δύο λεσβιάζουσες, ἡ Χουὰνγκ Μεϊ Γοὺ καὶ ἡ Γιού Γιὰ Τὶνγκ «ἦρθαν εἰς γάμου κοινωνία» σὲ βουδδιστικὸ ναό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν βουδδιστῶν ἱερέων! Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ Βουδδισμὸς συγκατατίθεται καὶ «εὐλογεῖ» τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἡ προώθησή της εἶναι ἔργο καὶ πρωταρχικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ ἡ «ΝέαἘποχὴ» εἶναι τὸ «ἀπαύγασμα» (κατὰ κύριο λόγο) τῶν δοξασιῶν, πίστεων καὶ πρακτικῶν τῶν ἀνατολικῶν θρησκευμάτων! Ὁ Ἰνδουισμός, ὁ Βουδδισμός, ὁ Ζενισμός, ὁ Κομφουκιανισμός, ὁ Ταοϊσμός, κ.λπ εἶναι τὰ «πνευματικὰ» ἀντλιοστάσια τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ὁ σεξισμὸς καὶ κυρίως ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ κύρια ἐπιδίωξη τῶν σκοτεινῶν νεοεποχιτῶν, διότι γνωρίζουν καλά, καὶ εἶναι δοκιμασμένο ἱστορικά, πὼς ἡ ἠθικὴ διαφθορὰ εἶναι ἡ κύρια αἰτία καταστροφῆς τῶν κοινωνιῶν. Ἡ ἐπιδιωκόμενη σύγχρονη ἠθικὴ κατάπτωση θὰ κάμει εὐκολώτερη τὴν ἐπικράτηση τῶν καταχθονίων νεοεποχίτικων ἐπιδιώξεων.Ἡὁμοφυλοφιλία εἶναι ὄντως μία ἀπὸ τὶς χειρότερες αἰτίες ἠθικῆς σήψης τῶν διαχρονικῶν κοινωνιῶν καὶ γιʼ αὐτὸ τὴν προωθοῦν.Μάλιστα μέσω τῶν θρησκειῶν προσπαθοῦν νὰ τὴν «ἱεροποιήσουν», νὰ τὴν κάμουν «θρησκευτικὴ τελετὴ» καὶ ἔτσι νὰ γίνει εὐκολώτερα ἀποδεκτή.Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐξήγηση τῶν «θρησκευτικῶν» ὁμοφυλόφιλων «γάμων», χωρὶς νὰ ἀποκλείεται (ταυτόχρονα) καὶ ἡ βεβήλωση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου!

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him