Ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμὸς

Ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμὸς προελαύνει ἀκάθεκτος στὴ Χώρα μας προκαλώντας στὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἔντονο προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία. Καὶ ἀναφέρουμε «πλειοψηφία», διότι ὅπως ὅλα δείχνουν ἡ ἡγεσία τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ οἱ ψευτοπροοδευτικοὶ κομμάτων, ὅπως ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ, δὲν φαίνεται νὰ ἐνστερνίζονται τὸ
φαινόμενο, ἐθελοτυφλοῦν σκόπιμα, καὶ μάλιστα μιλοῦν γιὰ καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν μουσουλμάνων στὴ Χώρα, λὲς καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἔρθει ἀπὸ ἄλλο πλανήτη καὶ δὲν βλέπουν τί γίνεται γύρω τους, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ παγκοσμίως.
Μία πρώτη γεύση γιὰ τὸ «τί μέλλει γενέσθαι» μᾶς ἔδωσε ἡ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν συγκέντρωση διαμαρτυρίας τῶν Μουσουλμάνων στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν καὶ λεηλάτησαν καταστήματα καὶ αὐτοκίνητα, λὲς καὶ ἦταν δική τους περιουσία, ἔχοντας ὡς πρόφαση μία χαμηλοῦ κόστους ταινία, ἡ ὁποία προβλήθηκε μέσω διαδικτύου καὶ πρόσβαλλε τὸν Μωάμεθ.
Ὅπως σωστὰ τοποθετήθηκε ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἦταν λάθος νὰ κυκλοφορήσει ταινία, ἡ ὁποία προσβάλλει τὴν θρησκεία τῶν μουσουλμάνων. Ὅμως τί γίνεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξο πίστη, τὴν πίστη τοῦ 97% τῶν Ἑλλήνων;
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ σύγκριση μὲ τὸ Ἰσλάμ, προάγει τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ ὄχι τὸ φανατισμὸ καὶ τὴν μισαλλοδοξία. Αὐτὸ ὅμως δίνει λαβὴ σὲ μερικοὺς ψευτοπροοδευτικοὺς καὶ θολοκουλτουριάρηδες νὰ ξεπερνοῦν κάθε ὅριο, νὰ ζητοῦν νὰ ἐπιτρέπεται ἡ προσβολὴ τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, νὰ καθυβρίζεται βάναυσα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ μάλιστα περιπτώσεις βλασφημίας (βλ. παράδειγμα νεαροῦ ἀπὸ τὴν Εὔβοια) ἀντὶ νὰ στηλιτεύονται νὰ ἐπικροτοῦνται. Οἱ ἐρωτήσεις μέσα στὴν Βουλή, ποὺ φέρονται εὐθέως ἐνάντια στὴν Ὀρ θόδοξη πίστη ἀπὸ βουλευτὲς κυρίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΔΗΜΑΡ, ἔχουν πάρει τὴν μορφὴ χιονοστιβάδας. Καὶ μάλιστα βουλευτὲς ὅπως ὁ κ. Κουράκης καὶ ἡ κ. Ρεπού ση, ὄχι μόνο ἀποδεικνύον ται φανατικοὶ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ παράλληλα ὑποστηρίζουν σθεναρὰ τὰ δικαιώματα ἀλλοθρήσκων καὶ κυρίως τῶν μουσουλμάνων.
Καὶ γεννᾶται ἡ ἑξῆς ἐρώτηση πρὸς αὐτοὺς τοὺς βουλευτές, ποὺ πολεμοῦν μανιωδῶς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: «Ἀφοῦ δηλώνετε ἄθεοι, γιατί δὲν φέρεστε καὶ ἐναντίον τοῦ Μωάμεθ; Γιατί ὑποστηρίζετε μόνο τὸν 27χρονο ἀπὸ τὴν Εὔβοια, ποὺ ἔγραψε ὅλες αὐτὲς τὶς χυδαιολογίες γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο καὶ μιλᾶτε γιὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ δικαίωμα ἀνεξιθρησκείας; Γιατί δὲν βγάζετε ἀνακοίνωση ὑποστήριξης τοῦ σκηνοθέτη τῆς ταινίας γιὰ τὸν Μωάμεθ; Ἐκεῖ δὲν ἔγκειται θέμα ἀνεξιθρησκείας ἢ ἐλευθερίας λόγου;».
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐμφανής. Ἐκεῖ οἱ κύριοι τῶν «προοδευτικῶν» κομμάτων δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο, γιατί θὰ καταλήξουν σὰν τὸν ἀμερικάνο πρόξενο στὴ Λιβύη ἢ σὲ κάποιο ἰκρίωμα σὲ
μία κεντρικὴ πλατεῖα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ φερέγγυοι καί ἀντικειμενικοί ὑπερασπιστὲς τοῦ δικαίου καὶ τῆς δημοκρατίας. Δυστυχῶς ὅμως μὲ τὴ στάση τους, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ ληθάργου, ποὺ βρίσκεται ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἔχουν καταφέρει νὰ δηλητηριάσουν τὶς ψυχὲς πολλῶν Ἑλλήνων καὶ κυρίως τῆς νεολαίας.
Τελειώνοντας, θὰ παραθέσουμε τὸ γραφὲν σὲ ἕνα πλακὰτ ὑπὸ ἑνὸς μουσουλμάνου διαδηλωτῆ στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, τὸ ὁποῖο ἔγραφε τὸ ἑξῆς:

«Ἡ Δημοκρατία καὶ ἡ Ἐλευθερία σὲ τροχιὰ θανάτου – Τὸ Ἰσλὰμ ἔρχεται…».

Τὸ Ἰσλὰμ ἔρχεται καὶ τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσει... «ὁ νοῶν νοεῖτο»! Ἂς προσευχηθοῦμε μὲ θέρμη στὸ Θεὸ, γιατί τὸ μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο καὶ τὸ φίδι τοῦ ἰσλαμισμοῦ, ποὺ ἐπιτρέψαμε νὰ εἰσέλθει στὸν κόρφο μας, θὰ ἔρθει στιγμὴ ποὺ θὰ χύσει τὸ δηλητήριό του μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ, ἐπειδὴ ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται, θιασῶτες τοῦ 27χρονου, ποὺ χυδαιολογοῦσε ἐναν τίον τοῦ Γέροντος Παϊσίου, ἀνήρτησαν καινούρια ἱστοσελίδα στὸ facebook μὲ τίτλο: «Γέροντας Παΐσιος- Ἡ ἐπιστροφὴ» μὲ ἀκόμα πιὸ αἰσχρά, βλάσφημα καὶ ἀνεκδιήγητα σχόλια γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο πίστη.
Ἀπὸ τὴ στήλη τοῦ «Ο.Π.» ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλαπλῶς γιὰ τὸ πῶς οἱ σύγχρονοι ἄθεοι προσπαθοῦν νὰ κάνουν τὴν ἀθεΐα μόδα καὶ νὰ δηλητηριάσουν τὶς ψυχὲς κυρίως τῶν νέων ἀνθρώπων. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ «μόδα» ἔχουν ἐπηρεαστεῖ καὶ αὐτοὶ ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν ἀνάρτηση τέτοιου εἴδους σελίδων, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τί σημαίνει βλασφημία ἐναν τίον τοῦ Θεοῦ καὶ πόσο σοβαρὸ ἁμάρτημα εἶναι. Ποῦ βρίσκεται ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ποὺ μὲ τὴν ποιμαντική της νὰ δείξει στὴν κοινωνία καὶ δὴ στοὺς νέους ἀνθρώπους τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας;
Μήπως ὄντως ἡ κρίση, ποὺ ζοῦμε σήμερα ὀφείλεται στὴν ἀποτυχία τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας νὰ μεταλαμπαδεύσει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως; Μήπως
ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια νὰ ἀσχοληθεῖ κατὰ κύριο λόγο μὲ τὸ πρωτεῦον μέλημά της, ποὺ εἶναι ἡ ποιμαντική τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀσχολεῖτε ἀποκλειστικά μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο, τὶς διαφόρου τύπου ἐκδηλώσεις καὶ τῆς ἄ νευ πνευματικότητος πανηγύρεις; Μήπως ἀντὶ νὰ νοιάζεται γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν νέων ἀνθρώπων νοιάζεται μόνο γιὰ τὸ ποιὸς Μητροπολίτης θὰ ἀναλάβει τὸν θῶκο μίας χηρευ σαμένης Μητρόπολης ἢ τὸ πῶς θὰ αὐξηθοῦν τὰ κέρδη κάθε Μητρόπολης;
Εἶναι σκόπιμο νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀναφερόμενοι στὸ θέμα τῆς Ἱερωσύνης λέγουν πὼς ὁ κάθε ἱερέας θὰ δώσει λόγο στὸν Ὕψιστο γιὰ κάθε ψυχή, ποὺ ἀνήκει στὴν ἐνορία του,
κάθε Μητροπολίτης γιὰ κάθε ψυχή, ποὺ ἀνήκει στὴν περιφέρειά του καί κατ᾽ ἐπέκταση κάθε Ἱεράρχης γιά τόν ποίμνιο, πού ὀφείλε νά ποιμάνει σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Οἱ σεβαστοί Ποιμένες μας ἂς τὸ ἔχουν αὐτὸ ὑπόψη τους καὶ ἂς ριχθοῦν στὴ μάχη ἐνάντια ὄχι
μόνο στὴν ἀθεΐα, ἀλλὰ καὶ στὶς αἱρέσεις, ποὺ καιροφυλαχτοῦν νὰ ἁρπάξουν κάθε «ἀπολωλός πρόβατο», ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο, ὥστε νὰ πάψουν ἐπιτέλους αὐτὰ τὰ ἄθλια φαινόμενα
βλασφημίας ἀπὸ νέους κυρίως ἀνθρώπους.

Εκ του «Ορθοδόξου Παρατηρητού»
Του Ορθοδόξου Τύπου της 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him