ΕΝΑ ΕΤΟΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ»


 

Σαν σήμερα, στο διαδίκτυο ξεπρόβαλλε ένας ιστότοπος, ο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ».
Ξεπήδησε από την ανάγκη για έκφραση για κάτι καινούργιο, σχετικό με τις κλασικές αξίες, την αρετή, την γλώσσα, το έθνος, την ορθόδοξη πίστη. Προσπάθησε να δώση μιαν άλλη άποψη, ανθρώπινη, αληθινή, που να αγγίζη το ιδανικό, αυτό το οποίο άπαντες έπρεπε να διαθέτωμε, και δεν το έχωμε.. προσπάθησε μέσα από πρωτότυπα κείμενα, κείμενα με αξιώσεις ή και με την δική του γλώσσα και με άρθρα να παρέμβη στην καθημερινή αγωνία όλων μας, είτε στον κοινωνικό στίβο, είτε στην μαθητική αδήριτη και επίπονη δραστηριότητα που έχει τελικό στάδιο την είσοδο στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Στάθηκε δίπλα σε μαθητές, τόσο στις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια, και στις επαναληπτικές αυτών, όσο και τελευταία στις εξετάσεις των ομογενών, αλλά επεκτάθηκε και στις εκτιμήσεις των βάσεων, γιατί θέλησε να σταθή και δίπλα στην αγωνία των υποψηφίων και να τους βοηθήση στην διαλεύκανση του ομιχλώδους τοπίου. Δεν τα κατάφερε πάντα. Όμως δεν φοβήθηκε την έκθεση του, προκειμένου να συμπαρασταθή. Σημασία έχει ότι δεν εγκατέλειψε κανέναν. Πάντα απαντούσε σε οιεσδήποτε ερωτήσεις, έλαβε θέση και δεν εσώπησε πουθενά. Και στους γονείς το ίδιο. Και στα κοινωνικά θέματα που άπτονταν της γνώσεώς του και κεί έλαβε θέσεις. Ενοραματίζεται να συσπειρώση εις αυτόν εδώ τον τόπο όσους συναδέλφους του μπορεί και να τον κάνη ένα βήμα που ο κάθε πολίτης θα μπορεί να σχολιάση τα πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά θέματα της ζωής μας ή και που κάθε μαθητής θα μπορεί να βρή την βοήθεια που θέλει και τις απαντήσεις που αναζητά. Το ΦΟΡΟΥΜ ήρθε κάποια στιγμή και προστέθηκε στην φαρέτρα του ιστοτόπου. Φιλοδοξεί να διαδραματίζεται εκεί ένας γόνιμος διάλογος επι παντός επιστητού, ανά πάσα στιγμή της μέρας. Γραφτείτε και αναζητείστε το συνδιαλέγεσθαι μετά των ομοίων σας. Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ, θα συνεχίση να υπάρχει, όσο εσείς θα τον αγαπάτε. Πάντα θα αναμένη τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας σε όσα προβάλλει.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him