ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΛΕΥΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ


Συμφώνως πρὸς σχόλια διαφόρων ἱστοσελίδων εἰς τὸ διαδίκτυον (ἴντερνετ), αἱ ὁποῖαι ὑπερασπίζονται τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 10ην Σεπτεμβρίου:

«Ὀργὴ προκαλεῖ μία σελίδα, ποὺ δημιούργησαν ἐπιτήδειοι στὸ Facebook καὶ ἐμπαίζουν τὸν Γέροντα Παΐσιο, μία ἀπὸ τὶς πιὸ φωτισμένες ἁγίες μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Οἱ ἐμπνευστὲς τῆς σελίδας “ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΣ / ELDER PASTITSIOS” δὲν διστάζουν, μὲ ἄλλοθι τὸ “χιοῦμορ”, νὰ προκαλοῦν σὲ καθημερινὴ βάση τὴν Ὀρθοδοξία μὲ ἄθλια posts.
Ἐμετικὸ εἶναι καὶ τὸ avatar, ἡ κεντρικὴ εἰκόνα, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει γιὰ τὴν σελίδα τους, ὅπου ἔχουν κάνει photoshop μία φωτογραφία τοῦ Γέροντα! Τὸ τραγικὸ τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ σελίδα μετρᾶ ἤδη 5.599 μέλη.
Ὡστόσο δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸν κάποιοι, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἰσχνὴ μειοψηφία νὰ προκαλοῦν τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τοῦ 95% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ! Ἀκόμη κι ἂν κάποιος βλέπει μὲ ἐπιφύλαξη τὸ βίο τοῦ Γέροντα Παϊσίου, δὲν δικαιοῦται νὰ παίζει μὲ τὴν πίστη τοῦ κάθε Χριστιανοῦ, ποὺ στὴν ὥρα τῆς κρίσης, ποὺ διανύουμε, στρέφεται στὴν Ἐκκλησία,
γιὰ νὰ πάρει κουράγιο καὶ δύναμη».

Ὁ Σεβ. Καστορίας κ. Σεραφείμ

Πληροφορηθεὶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφεὶμ
προέβη τὴν 12ην Σεπτεμβρίου εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν:
Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ γράψει κανεὶς καὶ νὰ πεῖ ὅτι αὐτό, ποὺ ἀναφέρεται στὶς μεγάλες ἀσκητικὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι “τὴν οἰκουμένην ἐστήριξαν ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν”, συμβαίνει καὶ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Γέροντος Παϊσίου.
Α) Στήριξε τὴν οἰκουμένη μὲ τὶς εὐχές του, ἀφοῦ ἔφτασε στὸ σημεῖο τῆς θεώσεως καὶ ἡ ἀγάπη του πρὸς Θεὸ μετατράπηκε συγχρόνως καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο.
 Β) Στήριξε τὴν οἰκουμένη μὲ τὶς εὐχές του, ἀφοῦ ἡ προσευχή του γιὰ κάθε ἄνθρωπο γινόταν στήλη πυρός, ποὺ ἔφτανε στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὶς χιλιάδες λαοῦ, ποὺ συρρέουν καθημερινὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Προδρόμου στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, γιὰ νὰ προσ κυνήσουν τὸν τάφο του.
Προσωπικὰ καταθέτω καὶ τὴ δική μου μαρτυρία περὶ τῆς Ἁγιότητός του καὶ ὅταν ζοῦσε ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του, ἀπολαμβάνοντας ζωντανὴ τὴν παρουσία του πολλὲς φορὲς στὴ ζωή μου.
Γι᾽ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι φτάνουν στὸ σημεῖο τοῦ ἐμπαιγμοῦ τοῦ προσώπου του, στὴ συγκεκριμένη περίπτωση σὲ σελίδα τοῦ facebook: τοὺς ἀφήνουμε στὰ χέρια καὶ στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἂν ζοῦσε ὁ Γέροντας Παΐσιος, θὰ τοὺς θεωροῦσε ὡς τοὺς μεγαλύτερους εὐεργέτες του. Εἶναι σύνηθες τὸ φαινόμενο
στὴν ἐποχή μας νὰ ἐμπαίζονται οἱ Ἅγιοι ἀλλὰ καὶ νὰ βλαστημᾶται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας
μας καὶ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Τὸ μόνο ποὺ ἔχω νὰ πῶ εἶναι, ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ».

Πηγή: Ορθόδοξος τύπος 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him