(ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ) Οι σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου και με ποιά σειρά μπορείτε να τις επιλέξετε


επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-
Οι σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου και με ποια σειρά, ανάλογα και τα μόριά σας, μπορείτε να τις δηλώσετε…
(στην τελευταία στήλη του πίνακα αναγράφονται οι βάσεις του 2011, βάσει των οποίων έγινε και η σειρά κατάταξης κατά άυξοντα αριθμό, αρχής γενομένης με την σχολή που απαιτεί τα περισσότερα μόρια φθάνοντας σ’ αυτήν που απαιτεί τα λιγότερα)
Επιστημονικό Πεδίο IKωδ.
Τμ.
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ
ΙΔΡ.
ΠΟΛΗ
Ε.Μ.
Βάση
2011
129
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
20463
127
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
19927
875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
ΣΤ/ΑΣ
Θεσσαλονίκη

19282
385
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.
ΑΕΙ
Κέρκυρα
(**)
19197
866
Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
ΣΤ/ΑΣ
Θεσσαλονίκη

18894
117
Νομικής
ΑΕΙ
Αθήνα

18608
409
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
18545
119
Νομικής
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

18435
148
Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.
ΑΕΙ
Αθήνα
(*)
18238
121
Νομικής Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

17883
128
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
ΑΕΙ
Αθήνα

17806
406
Μουσικών Σπουδών
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
17795
147
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(*)
17767
140
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

17710
170
Ψυχολογίας Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

17699
172
Ψυχολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

17638
171
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)
ΑΕΙ
Αθήνα

17496
109
Φιλολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα

17261
153
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα
(*)
17249
111
Φιλολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

17247
137
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
17049
151
Ψυχολογίας Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

16958
164
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας
ΑΕΙ
Βόλος

16953
174
Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

16951
141
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
ΑΕΙ
Πάτρα

16911
179
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα
(*)
16888
355
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΑΕΙ
Πειραιάς
(*)
16742
154
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία
ΑΕΙ
Αθήνα

16644
130
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
ΑΕΙ
Ιωάννινα

16561
134
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

16481
110
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα

16431
178
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας
ΑΕΙ
Βόλος

16295
132
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

16249
120
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

16039
118
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας
ΑΕΙ
Αθήνα

16033
135
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
16012
123
Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.
ΑΕΙ
Αθήνα

15966
334
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας
ΑΕΙ
Φλώρινα

15889
112
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

15845
175
Φιλολογίας
ΑΕΙ
Πάτρα

15713
357
Πολιτικών Επιστημών
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

15623
142
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης
ΑΕΙ
Αλεξ/πολη

15581
113
Φιλολογίας
ΑΕΙ
Ιωάννινα

15399
401
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
15310
143
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου
ΑΕΙ
Ρόδος

15247
176
Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

15232
189
Φιλολογίας Πελοποννήσου
ΑΕΙ
Καλαμάτα

14952
166
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας
ΑΕΙ
Βόλος

14950
115
Φιλολογίας Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

14901
136
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΑΕΙ
Πάτρα

14896
156
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΑΕΙ
Ιωάννινα

14760
690
Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)
ΤΕΙ
Αθήνα

14701
126
Κοινωνιολογίας Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

14692
125
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

14624
158
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

14558
661
Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ
Αθήνα

14556
403
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
14545
106
Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

14539
122
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας
ΑΕΙ
Ιωάννινα

14489
163
Κινηματογράφου
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

14331
124
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

14280
177
Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας
ΑΕΙ
Βόλος

14207
168
Θεάτρου
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

14195
341
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας
ΑΕΙ
Φλώρινα

14159
146
Θεατρικών Σπουδών
ΑΕΙ
Αθήνα

14127
160
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης
ΑΕΙ
Αλεξ/πολη

14098
114
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
ΑΕΙ
Ιωάννινα

13943
405
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας
ΑΕΙ
Τρίκαλα
(**)
13826
159
Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

13749
162
Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου
ΑΕΙ
Ρόδος

13704
102
Φιλοσοφίας
ΑΕΙ
Πάτρα

13635
165
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου
ΑΕΙ
Αθήνα

13610
694
Βρεφονηπιοκομίας
ΤΕΙ
Θεσσαλονίκη

13580
116
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

13546
408
Μουσικών Σπουδών
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
13513
402
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
ΑΕΙ
Σέρρες
(**)
13417
173
Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης
ΑΕΙ
Αθήνα

13409
192
Σλαβικών Σπουδών
ΑΕΙ
Αθήνα

13330
138
Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

13229
104
Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.
ΑΕΙ
Καλαμάτα

13177
183
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (πρώην κατ/νση Ισπανικής)
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
13169
411
Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου
ΑΕΙ
Κόρινθος

13141
188
Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
ΑΕΙ
Αθήνα

13105
641
Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ
Πάτρα

13025
133
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
12981
373
Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

12927
145
Ιστορίας Ιονίου
ΑΕΙ
Κέρκυρα

12917
131
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
12911
108
Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

12877
404
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή
(**)
12781
169
Θεατρικών Σπουδών
ΑΕΙ
Πάτρα

12721
343
Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

12719
692
Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου
ΤΕΙ
Ιωάννινα

12679
407
Μουσικών Σπουδών Ιονίου
ΑΕΙ
Κέρκυρα
(**)
12611
599
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ
Αθήνα

12599
187
Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου
ΑΕΙ
Κόρινθος

12576
367
Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου
ΑΕΙ
Κέρκυρα

12388
362
Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου
ΑΕΙ
Ναύπλιον

12289
149
Κοινωνιολογίας Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

12252
601
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ
Θεσσαλονίκη

12223
351
Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης
ΑΕΙ
Ρέθυμνο

12145
643
Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης
ΤΕΙ
Ηράκλειο

11912
348
Κοινωνιολογίας Αιγαίου
ΑΕΙ
Μυτιλήνη

11878
186
Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης
ΑΕΙ
Κομοτηνή

11834
101
Θεολογίας
ΑΕΙ
Αθήνα

11710
167
Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου
ΑΕΙ
Μυτιλήνη

11670
524
Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας
ΤΕΙ
Πύργος

11533
103
Θεολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

11441
184
Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας
ΑΕΙ
Φλώρινα

11332
181
Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου
ΑΕΙ
Ρόδος

11298
342
Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου
ΑΕΙ
Κέρκυρα

11297
368
Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτικής Ελλάδας
ΑΕΙ
Αγρίνιο

11296
354
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου
ΑΕΙ
Μυτιλήνη

11123
743
Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας
ΤΕΙ
Πύργος

11118
730
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ
Καστοριά

10973
602
Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου
ΤΕΙ
Ηγουμενίτσα
(*)
10828
107
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη

10797
741
Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ
Αργοστόλι

10767
598
Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων
ΤΕΙ
Μεσολόγγι

10687
748
Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ
Ζάκυνθος

10680
696
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου
ΤΕΙ
Αρτα

10416
182
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας(πρώην κατ/νση Ιταλικής)
ΑΕΙ
Αθήνα
(**)
10391
417
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων
ΕΚΚΛ
Βελλάς

10289
418
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
ΕΚΚΛ
Ηράκλειο

10140
413
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
ΕΚΚΛ
Αθήνα

9964
139
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΑΕΙ
Θεσσαλονίκη
(**)
9670
414
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
ΕΚΚΛ
Θεσσαλονίκη

9604
415
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων
ΕΚΚΛ
Βελλάς

9312
416
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης
ΕΚΚΛ
Ηράκλειο

9257
386
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.
ΑΕΙ
Κέρκυρα
(**)
9211
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύστημα Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Σας βοήθησα καθόλου στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας με τον ανωτέρω πίνακα;