Ποιές εδόξασαν την Ελλάδα μάχες

επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-

Μόν’οι Μαραθωνομάχοι
Δεν σ’εδόξασαν,πατρίδα,
Δεν σ’εδόξασαν μονάχοι
Οι τριακόσιοι του Λεωνίδα

Εβάσταξαν τα παιδιά σου,
Παλληκάρια διαλεμμένα,
Πάντα σαν τα ιδρυά του δάσου,
Σαν τους βράχους,ένα κ’ένα.

Όμοι’ακλόνιστοι κι’αγνάντια
Σ των οχτρών την άγρια φόρα
Κι όμοια στέρεοι ‘ς τη γιγάντια
Και κακή της τύχη μπόρα.

Αλλ’ακόμα πλειό μεγάλη
Των παιδιών σου η δόξα εφάνη
Εις μίαν άλλην άγια πάλη,
Για ένα πλει’ώμορφο στεφάνι.

Εις την πάλη,όπου το πνέμα
Τα’ουρανού νικά τον Άδη,
Της Αλήθειας με το ψέμμα,
Του φωτός με το σκοτάδι.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ

Σημειώσεις:
Δεν είναι μόνον αι πολεμικαί θυσίαι του έθνους που εδόξασαν την πατρίδα.Είναι και οι πνευματικοί αγώνες ΄΄της Αλήθειας με το ψέμμα,/του φωτός με το σκοτάδι΄΄.Εις ταύτα και σήμερον ουδεις αγών επιχειρειται.Και ότι δεν αγωνίζεται παντοιοτρόπως να κρατηθή στην ζωήν,απλώς πεθαίνει…

Το τραγούδι:
http://www.youtube.com/watch?v=n93iMrYl8qo
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him