ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ


(λίγα αρχαία ελληνικά κείμενα)
Accueil de Persée
(γαλλικά επιστημονικά περιοδικά
)
Aesop's Fables
(αρχαίο κείμενο και μεταφράσεις)

(σύνδεσμοι)
Ancient Greek Online library

(αρχαία ελληνικά κείμενα σε αγγλική μετάφραση)

Ancient Greek Religion (σύνδεσμοι)
Aoidoi Greek Poetic Texts
(αρκετά αρχαία ποιητικά κείμενα)

AOIDOI Links
(σύνδεσμοι - αρχαία ελληνικά κείμενα)


(Πάριον χρονικόν - αρχαίο κείμενο και αγγλική μετάφραση)bibliotheca Augustana (αρχαία ελληνικά κείμενα)

(αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα, γλωσσικά εργαλεία)
(βιβλιοθήκη εκκλησιαστικών κειμένων)

(
ψηφιοποιημένη βρετανική λογοτεχνία
)


(
ψηφιοποιημένα μεσαιωνικά χειρόγραφα
)


(διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά)
EAWC Ancient Greece
ekivolos
(σχολικά κείμενα και αναλύσεις)

Encyclopedia Mythica

(αρχαίες ελληνικές επιγραφές)
EpistemeLinks.com Philosophy Electronic Texts Main Page
(σύνδεσμοι)
E-Texts

(
φιλολογικά, φιλοσοφικά, θεολογικά
κείμενα σε ιταλική κυρίως μετάφραση)

free-ebooks.gr Home
(δωρεάν βιβλία για "κατέβασμα")


Gr.Lekture
(αρχαία ελληνικά κείμενα και γερμανική μετάφραση)

Gr.Lekture
(πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα, γερμανική μετάφραση και παρατηρήσεις)
(σύνδεσμοι)
Greek Texts with Translation
(αρκετά αρχαία ελληνικά κείμενα και αγγλική μετάφραση)
Gutenberg
(πλήρη βιβλία στην αγγλική γλώσσα)
Hellinomnimon
(
ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά βιβλία 1600-1821
)


(αρχαίο κείμενο, γαλλική και αγγλική μετάφραση)


(Όμηρος, Πλάτων, Πλωτίνος, Βίβλος σε γραμματοσειρά Lucida Sans Unicode)
ILSP Greek Corpus
(εθνικός θησαυρός ελληνικής γλώσσας)(
παιδικά βιβλία σε πολλές γλώσσες
)

(πηγές, κείμενα)

(περιοδικά στο Διαδίκτυο)
LacusCurtius - Roman Texts
(λατινικά κείμενα και αγγλική μετάφραση, ελληνικά σε αγγλική μετάφραση)
(λίγα λατινικά και ελληνικά κείμενα)
(διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά)
(
διεθνείς ηλεκτρονικές εφημερίδες
)

(μεσαιωνικές πηγές - σύνδεσμοι)
(
φιλοσοφικά κείμενα
σε αγγλική κυρίως μετάφραση - σύνδεσμοι
)
nltexts.html (νεολατινικά κείμενα)
Papyri.info
(με δυνατότητα αναζήτησης)

(εκκλησιαστικά κείμενα)
Patrologia Graeca
(πατερικά κείμενα)
Perseus
(Νέα σελίδα - όλα τα βασικά αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα και αγγλική μετάφραση - για τον τρόπο εμφάνισης των Ελληνικών βλέπε
Unicode)
(
βιβλιοθήκες, συλλογές - σύνδεσμοι
)

Reading Ancient Greek Texts (σύνδεσμοι)
Sacred Texts The Classics
(ιερά κείμενα - ελληνικά και ξένα)
(δωρεάν βιβλία για "κατέβασμα")
(βιβλιοθήκες - σύνδεσμοι)
Textes originaux en ligne
(πρωτότυπα κείμενα - σύνδεσμοι)(
α
ρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα σε αγγλική μετάφραση
)
(
α
ρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα
- σύνδεσμοι)
The Greek Word -
(αποσπάσματα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων και αγγλική μετάφραση)

the green library
(λίγα αρχαία ελληνικά κείμενα σε PDF)The Internet Encyclopedia of Philosophy

The Internet Public Library
The Original Orthodox Greek New Testament

(Καινή Διαθήκη - αναγνωρισμένη έκδοση)(Βίβλος - πρωτότυπο, μεταφράσεις)

The On-Line Books Page
The Poems of Sappho Index (αρχαίο κείμενο)
The Divine Sappho
(αρχαίο κείμενο και αγγλική μετάφραση)

The Stoa Consortium
(σύνδεσμοι για κλασικές σπουδές)
TITUS INDEX (λίγα αρχαία ελληνικά κείμενα)
TLG
(Thesaurus Linguae Graecae - αρκετά αρχαία ελληνικά κείμενα - για τον τρόπο εμφάνισης των Ελληνικών βλέπε
Unicode)
Unicode Homer Index
(Ιλιάδα, Οδύσσεια - αρχαίο κείμενο)

VoS - Voice of the Shuttle (σύνδεσμοι)
VS-Inhalt
(Προσωκρατικοί - αρχαίο κείμενο)

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
(λεξικογραφικά δελτία)
Ανέμη
(
ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
)
Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK
(
ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία για "κατέβασμα"
)


ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ
(μερικά αρχαία ελληνικά κείμενα)

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (σε νεοελληνική μετάφραση)

(
ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων & περιοδικών
)
Βικιθήκη

(δωρεάν βιβλία για "κατέβασμα")
(
λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα
)


ΕΑΕ-Αρχειακά
(μεγάλες βιβλιοθήκες - σύνδεσμοι)
(αρχική σελίδα)
(
επιστημονικές επετηρίδες πανεπιστημίων
)
(ψηφιακή συλλογή εφημερίδων)
(
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
)
(
συγγραφείς, ερευνητές -πολλοί σύνδεσμοι
)
(
ψηφιακή βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

(Ιλιάδα, Θεογονία, Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου,
Ορφικοί ύμνοι, Σαλούστιος, Αντωνίνος Λιβεράλις
)(εκπαιδευτικά κ.ά κείμενα)
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(πρωτότυπο κείμενο, εκδ. Οικουμενικού Πατριαρχείου)
Καταχωρημένα Περιοδικά
(ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά)

Κοσμόπολις

(ελληνικά φιλολογικά περιοδικά)
Λόγιος Ερμής (περιοδικό)
Μεσαιωνικά κείμενα

(
Χρονικόν του Μορέως, ομιλία Κ. Παλαιολόγου, Ιστορία Αλώσεως Θεσσαλονίκης
)
Μικρός Απόπλους
(αρκετά αρχαία ελληνικά κείμενα με μετάφραση και διάφορα φιλολογικά, λογοτεχνικά, ιστορικά κείμενα)

(
θρησκευτικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά κ.ά. κείμενα
)
Ναός Ελληνοπρεπούς Γνώσεως
(αρχαία κείμενα μεταφρασμένα και πρωτότυπα μονοτονικά)

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΗΓΕΣ
(σύνδεσμοι - αρχαιολογικές πηγές)
Ancient Greek Coin

(αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά νομίσματα)

Ancient Greek Inventions
(αρχαίες ελληνικές εφευρέσεις)
Ancient Greek Music
(αρχαία ελληνική μουσική - θεωρία, πηγές)

ANCIENT GREEK MYTH - Home Page (σύνδεσμοι - πηγές, κείμενα)
Ancient Greek Religion (σύνδεσμοι - πηγές, μνημεία)


(ιστορία της τέχνης - σύνδεσμοι, πηγές, μνημεία)

Didaskalia (αρχαίο θέατρο)
FORVM ANCIENT COINS
(αρχαία
ελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά κ.ά. νομίσματα
)
http--www.e-yliko.sch.gr-
(υλικό φιλολογικών μαθημάτων)
Humanities (πηγές, κείμενα)

(πηγές, κείμενα)
Links for Students in Classics (σύνδεσμοι - πηγές, κείμενα)
(μεσαιωνικές πηγές - σύνδεσμοι)
Musée du Louvre (μουσείο Λούβρου)
(σύνδεσμοι - μουσεία)
Perseus (αρχαία ελληνικά νομίσματα)
Resources (σύνδεσμοι - πηγές, κείμενα)


(εικόνες αρχαίου ελληνικού θεάτρου)


(πηγές, μνημεία)
The Ancient Greek World (αρχαίος ελληνικός κόσμος)
The Glory that was Greece
(αρχαία ελληνική δόξα)
Vatican the Holy See (μουσείο Βατικανού)
Welcome to the British Museum (βρετανικό μουσείο)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΑΙΡΑΤΟΣ (πηγές, μνημεία, σύνδεσμοι)

(
σύνδεσμοι στα ελληνικά μουσεία
)
Νόμος και Φύση

(
άρθρα και θέματα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
)
(
ψηφιακός θησαυρός ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
)
Συνδέσεις (ιστορία, πολιτική, κοινωνία)
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
abnet.agrino.org (πύλη για την ελληνική γλώσσα)
ANCIENT GREEK MYTH - Home Page (σύνδεσμοι)

(σύνδεσμοι)
Didaskalia (αρχαίο θέατρο)
e-poema.eu poetry e-zine
(
ηλεκτρονικό περιοδικό για την ποίηση
)


Grammaire grecque, par Didier Fontaine - Greek Grammar, by Didier Fontaine

Greek Grammar
Greek Language and Linguistics Gateway

Greek Research
(αρχαιοελληνικές μελέτες στην αγγλική, σύνδεσμοι)HUMANITAS AC PIETAS
Humanities
(σύνδεσμοι για Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη)
http--www.theatroedu.gr- (θέατρο στην εκπαίδευση)
http--www.e-yliko.sch.gr-
(υλικό φιλολογικών μαθημάτων)
KALOS

(κλίση ρημάτων, ονομάτων αρχαίας ελληνικής - νέα έκδοση)
(λογοτεχνικό περιοδικό και πύλη)

LOGOS - Universal Conjugator
(κλίση των ρημάτων της νέας ελληνικής και άλλων γλωσσών)Online Resources of Greek Literature
(σύνδεσμοι)
PAGINA PHILOLOGIAE
Poeticanet - Σύγχρονη ποίηση
(
ηλεκτρονικό περιοδικό για την ποίηση
)
Poets' Corner - Home Page

(
ηλεκτρονικό περιοδικό για την παγκόσμια ποίηση
)
(σύνδεσμοι για Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη)

Resources
(σύνδεσμοι για Κλασικά Γράμματα)Search for dictionary headwords

(λεξικό Liddell-Scott και Ομηρικό)
(λεξικό ΣΟΥΔΑ)
The Bryn Mawr Classical Review
TLG (Thesaurus Linguae Graecae)

(λογοτεχνικό περιοδικό)
BYZANTINH ΛOΓOTEXNIA
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
εκπαίδευση και θέατρο


Ηλεκτρονικός Κόμβος (διδασκαλία ελληνικής γλώσσας)
(μελέτες, διδασκαλία, εργαλεία κ.ά.)

Θεατρικό Έργαστήρι Καρδίτσας


Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση

Στοά τού Βιβλίου
(
εκδότες, συγγραφείς, βιβλιοπωλεία, φορείς
)
σύγχρονη ελληνική ποίηση
Συμπόσιο Ποίησης
Φρυκτωρίες
(διδασκαλία της Ελληνικής στα πανεπιστήμια του εξωτερικού)
ΠΟΙΗΤΕΣ - ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ
(Perseus)
(Perseus)
(Perseus με αναζήτηση)

(Perseus)


dictionnaire en ligne - langues LEXILOGOS

(δίγλωσσα λεξικά όλων σχεδόν των γλωσσών)

Encyclopaedia Britannica
Encyclopedia Mythica (μυθολογική εγκυκλοπαίδεια)
ILSP Greek Corpus
(εθνικός θησαυρός ελληνικής γλώσσας)(δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά πολλών γλωσσών)

Merriam-Webster Online (λεξικό αγγλικής γλώσσας)


Online Etymology Dictionary
(ετυμολογικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας)

Perseus Table of Contents
(λεξικά - γλωσσικά εργαλεία κλασικών γλωσσών)

Philosophical Dictionary


(λεξικό Liddell-Scott και Ομηρικό καθώς και λατινο-αγγλικό)


(online εγκυκλοπαίδεια για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών -ΤΠΕ)

Βικιπαίδεια (ελληνική εγκυκλοπαίδεια)
Δίγλωσσα Λεξικά
(ελληνο-αραβικό, ελληνο-ρωσικό, ελληνο-τουρκικό λεξικό)

Ηλεκτρονικά Λεξικά
(λεξικό Τριανταφυλλίδη, Κριαρά, Γεωργακά αγγλο-ελληνικό, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη αντίστροφο)
Ηλεκτρονικά Λεξικά
(λεξικό Τριανταφυλλίδη, Κριαρά, Γεωργακά αγγλο-ελληνικό, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη αντίστροφο, γλωσσολογικών όρων, Αρχαίας Ελληνικής)

λεξικά
(σύνδεσμοι για λεξικά και εγκυκλοπαίδειες)
(
ελληνο-αγγλικό και αγγλο-ελληνικό λεξικό
)
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής
Τουρκικά λεξικά