Ο Θησέας ρίχνει τον Σκίρωνα στην θάλασσα


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
MSc Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ὑπ. Δρος(Dph) Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶνο Θησέας ρίχνει τον Σκίρωνα στην θάλασσα


Αφού ξεκουράστηκε ό Θησέας τήν ήμέρα έκείνη, πήρε πάλι τό δρόμο. Πέρασε τόν 'Ισθμό καί μπήκε στήν 'Αττική. Πρίν φτάση στα Μέγαρα, έπρεπε νά περάση απο ένα μέρος πού καί σήμερα τό λέμε Κακή σκάλα. Ήταν ένας ψηλός κι' απότομος βράχος κι έχεί ψηλά ζούσε ένας άλλος γίγαντας κακούργος, ό Σ κ ί ρ ω ν α ς. Αύτός ό κακούργος λοιπόν αφού λήστευε τούς διαβάτες, τούς ανάγκαζε να τού πλύνονν τα πόδια. και οπως ηταν σκυμμένοι, τους έδινε μια κλωτσιά και τούς έριχνε απ το βράχο ψηλά στό γκρεμό. Έπεφταν οί δύστυχοι καί τσακίζονταν κυλώντας ώς τή θάλασσα. Δοκίμασε λοιπόν νά κάνη τό ίδιο καί στό Θησέα, ό ήρωας όμως πάλεψε μαζί του και τον γκρέμισε από ψηλά στη θάλασσα. Τό μέρος αύτό τό λέγανε οί παλιοί Σ κ ι ρ ω ν ί δ ε ς πέτρες.


Αίφνης του λένε ότι ο πατέρας του είναι ο Αιγέας και πως ο ευκολότερος δρόμος είναι μέσω θαλάσσης. Διαλέγει τον δύσκολο δρόμο, τον δρόμο τον γεμάτο κακούργους. Εξάλλου ποιός είπε ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκολίες; Ό,τι βρήκε κακό στο διάβα του το αντιμετώπισε. Έμενε ακόμα ένα ... ο Σκίρωνας. Μέγας κακούργος. Απεργάζεται το κακό. Σε αναγκάζει να του πλύνης τα πόδια και σαν τελειώσης σε κλωτσά στον γκρεμνό και σου παίρνει την ζωή. Σε εξευτελίζει, σε κάνει να φερθής σαν δούλος και όταν δεν σε έχει ανάγκη, όταν έχη κάνει την δουλειά του σε πετά σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν αξίζεις για αυτόν τίποτα. Να όμως που εμφανίζεται κάποιος που αρνείται να προσκυνήση, που δεν δέχεται να συρθή σαν σκλάβος, σαν ερπετό που γλύφει, που δεν είναι υπηρέτης κανενός. Αυτός που έκανε τους άλλους να γονατίσουν τώρα γονατίζει ο ίδιος.

jesus-washes-the-feet

 .
..ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτώ ο πατήρ εις τάς χείρας, καί ότι από Θεού εξήλθε καί πρός τόν Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ τού δείπνου καί τίθησι τά ιμάτια, καί λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. είτα βάλλει ύδωρ εις τόν νιπτήρα, καί ήρξατο νίπτειν τούς πόδας τών μαθητών καί εκμάσσειν τώ λεντίω ώ ήν διεζωσμένος.

Περνάνε χίλιες και μία και όχι μόνο νύκτες. Σε ένα δώμα κάποια νύκτα κάπου στην Ιερουσαλήμ, κάποιος που είναι βασιλιάς σκύβει να πλύνη τα πόδια των δούλων του. Αυτός δεν απεργάζεται κακά. Δεν είναι κακούργος αν και θα τον δικάσουν μετά σαν τέτοιον. Δεν ληστεύει την ζωή κανενός. Αυτός δίδει την ζωή και γίνεται ο υιός του ανθρώπου. Πώς; Γινόμενος υπηρέτης του ανθρώπου...DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him