Η Εξομολόγηση Ενός Πτυχιούχου του Φ.Π.Ψ
Το Φ.Π.Ψ. ιδρύθηκε το 1984 και ανταποκρίνεται στο πάντα επίκαιρο αίτημα για διεπιστημονική και διαθεματική οργάνωση των σπουδών. Το διδακτικό προσωπικό και οι λειτουργικές μονάδες του Τμήματος (Τομείς, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, σπουδαστήρια, διοικητικές υπηρεσίες) υπηρετούν την έρευνα και τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Από αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους διαμορφώθηκαν οι τρεις Κατευθύνσεις σπουδών που οδηγούν σε αντίστοιχη ειδίκευση, με αφετηρία την επιλογή των φοιτητών στο δεύτερο έτος σπουδών.

Η διάρθωση και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών του Φ.Π.Ψ. προήλθε από την ανάγκη κάθε φοιτήτριας/ή να έχει τη συνείδηση ότι σπουδάζει Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία και παράλληλα ότι εξειδικεύεται διαμορφώνοντας το επιστημονικό του πρόσωπο, όπως αυτό καθίσταται ευκρινές από την κατεύθυνση σπουδών που επέλεξε. Η δυνατότητα για επιλογή κατεύθυνσης σπουδών κατοχυρώνει και διευρύνει την ακαδημαϊκή ελευθερία, αφού οι φοιτητές καλούνται - πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων - να επιλέξουν έναν αριθμό μαθημάτων ανάμεσα από πολλαπλάσιο αριθμό προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων μετά το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους. Δείτε σχετικές πληροφορίες στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές του παρόντος ιστοτόπου. 

Το Φ.Π.Ψ., από τη φύση της επιστημονικής-επαγγελματικής αποστολής του, συνδέεται με όλα τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, ιδιαιτέρως με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Οι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. καλούνται να παρακολουθήσουν ικανό αριθμό μαθημάτων που διδάσκονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων αυτών. Έτσι μυούνται στη φιλολογική και ιστορική-αρχαιολογική γνώση και έρευνα, ώστε να εξασφαλίσουν τη γνωστική βάση του φιλολογικού ρόλου. Αντίστοιχα, οι φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων παρακολουθούν μαθήματα που διδάσκονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Φ.Π.Ψ., ώστε να οργανώσουν τη φιλοσοφική, παιδαγωγική και ψυχολογική βάση του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Φ.Π.Ψ. υλοποιεί 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ επίσης συμπράττει στην υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα μεταπτυχιακές Σπουδές του παρόντος ιστοτόπου.

Αναπόσπαστο μέρος της φυσιογνωμίας του Τμήματος αποτελούν οι ακαδημαϊκές μονάδες(σπουδαστήρια, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα) και οι διοικητικές δομές (γραμματεία Τμήματος, γραμματείες Τομέων), οι οποίες υποστηρίζουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο των μελών Δ.Ε.Π.*
(απόσπασμα από το διαδικτυακό τόπο του Φ.Π.Ψ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Με αφορμή μια εξομολόγηση που είδα πρόσφατα εδώ, θα ήθελα να εξομολογηθώ κι εγώ τον πόνο μου πάνω σ'αυτο.
Εχουμε και λέμε: τα πρώτα άντα είναι ante portas και δεν έχω εργαστεί σε φροντιστήριο οπως περίμενα . 'Έιμαι απολύτως πεπεισμένη πια οτι φταίει το πτυχίο μου. Εχω τελειώσει φπψ και νόμιμα διεκδικώ μια θέση ως φιλόλογος. 'Έχω στείλει βιογραφικά σε τουλάχιστον 65 φροντιστήρια .
Σκέφτομαι να βγάλω και την φιλολογία- έστω και τώρα που είναι αργά -μήπως και αλλάξει η τύχη μου. (Λεφτά για μεταπτυχιακό δεν υπάρχουν φυσικά.)
Δεν την παλεύω άλλο!!


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:

Εξομολόγηση - αχ αυτό το φπψ

Με αφορμή μια εξομολόγηση που είδα πρόσφατα εδώ, θα ήθελα να εξομολογηθώ κι εγώ τον πόνο μου πάνω σ'αυτο. Εχουμε και λέμε: τα πρώτα άντα είναι ante portas και δεν έχω εργαστεί σε φροντιστήριο οπως περίμενα . 'Έιμαι απολύτως πεπεισμένη πια οτι φταίει το πτυχίο μου.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him