Γιατί τα παιδιά με Δυσλεξία συγχέουν παρόμοια γράμματα;


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
Η Δυσλεξία είναι Ειδική Διαταραχή της Μάθησης νευροβιολογικής προέλευσης η οποία διακρίνεται από δυσκολία στην Ανάγνωση! Παρουσιάζεται σε ποσοστό 3-5% των παιδιών Σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά που έχουν αυτή την ΕΔΜ έχουν συνήθως φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης αλλά κατώτερο από τον μέσο όρο επίπεδο Ανάγνωσης στην ταχύτητα Ανάγνωσης αλλά και στην επιμέλεια (αριθμό λαθών). Η ταχύτητα Ανάγνωσης είναι ο αριθμός των αναγνωσμένων συλλαβων διά τα δευτερόλεπτα που δαπανήθηκαν. Από διαγνωστική θεώρηση, αν η ταχύτητα Ανάγνωσης ενός ατόμου απέχει από τον μέσο όρο δύο τυπικές αποκλίσεις, τότε το άτομο, σύμφωνα με τον Benso (2015), μπορεί να θεωρηθεί Δυσλεξικό.

Η Δυσλεξία δεν είναι ασθένεια αλλά ούτε μια προσωρινή δυσκολία. Είναι μια διαταραχή που παραμένει στο πέρασμα του χρόνου και ο βαθμός σοβαρότητας της διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Τα προβλήματα με την Ανάγνωση αυξάνονται ανάλογα με την γλώσσα που χρησιμοποιείται καθότι κάθε γλώσσα έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

Τα Δυσλεξικά παιδιά συγχέουν παρομοια γράμματα όπως το β, δ, θ, φ. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αντιληπτική αρχή της σταθερότητας του σχήματος. Η σταθερότητα του σχήματος είναι αυτή που επιτρέπει να αναγνωρίσουμε πολλά τρίγωνα μέσα σε κύκλους αν και διαφέρουν σε διαστάσεις και κλίσεις. Το παιδί με Δυσλεξία δυσκολεύεται να δώσει διαφορετικό όνομα σε εικόνες που είναι όμοιες αλλά έχουν δαφορετικό προσανατολισμό. Κάτι που μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να συνδυάζει το παιδί ένα γράμμα με μια κίνηση ή μια εικόνα.

Μερικές συμβουλές για το πως να βοηθήσετε το παιδί με Δυσλεξία:
  • Σιωπηλή Ανάγνωση
  • Προφορικές εξετάσεις
  • παρουσιάστε λέξεις σε συνδυασμό με εικόνες
  • καθόλου κατοικον εργασία, μόνο εξάσκηση
  • κάντε ακριβείς ερωτήσεις
  • διαβάστε με εμφαντικό τρόπο το κείμενο
  • μην παρουσιάζετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα 
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου - She studied Psychology at Aristotle University on scholarship from IKYK. She has 5 postgraduate specializations: in counseling psychology in the School-Evolutionary Psychology, in Educational Administration units, in Art Therapy, in Shipping and Finance and PhD in Developmental Psychology from Aristotle University.. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the February of 2017. Read More