Αρχαία Α' Γυμνασίου - Επαναληπτικές ΑσκήσειςΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ1. Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τόνο:

μητηρ, λεων, αρρενος, κηπος, αλτηρες2. Να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται:


θάλασσα (δοτ. ενικού)      -> _________________

σαύρα (γεν. ενικού)        -> _________________

στρατιώτης (αιτ. πληθ.)    -> _________________

βασιλεία (κλητ. πληθ.)     -> _________________

πύργος (γεν. ενικού)       -> _________________

μῦθος (αιτ. ενικού)        -> _________________

τράπεζα (γεν. ενικού)      -> _________________

ζευγίτης (ονομ. πληθ.)     -> _________________3. Να γραφτεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:


τῷ στρατιώτῃ    -> __________________

ὁ ἱππότης       -> __________________

τήν πτελέαν     -> __________________

τῶν ἀδικιῶν     -> __________________

τοὺς κρίνους    -> __________________

ἡ ἄρκτος        -> __________________

ὦ ῥάβδοι        -> __________________

τοῖς τύλοις     -> __________________4. Να γραφούν τα ίδια πρόσωπα στους χρόνους που ζητούνται:


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ἐκαλύπτομεν

τρέπει
κλέψω
κελεύουσι
ἐλπίσετε5. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε κατηγορίες (τοπικά, υποκοριστικά, γονεωνυμικά, εθνικά, παρώνυμα):


οἰκέτης     -> _________________

πινάκιον    -> _________________

Χῖος        -> _________________

κορίσκη     -> _________________

γραφεῖον    -> _________________

ἱππεύς      -> _________________

πρεσβύτης   -> _________________

λυκιδεύς    -> _________________

ἀρχεῖον     -> _________________

Σαλαμίνιος  -> _________________


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ- Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τόνο:

Μήτηρ (μακρόχρονη παραλήγουσα μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα οξύνεται), 
λέων (η βραχύχρονη συλλαβή οξύνεται), 
ἄρρενος (η προπαραλήγουσα οξύνεται), 
κῆπος (μακρόχρονη παραλήγουσα μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα περισπάται), 
ἁλτῆρες (μακρόχρονη παραλήγουσα μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα περισπάται)


- Να γραφούν οι πτώσεις που ζητούνται:


θάλασσα (δοτ. ενικού)   -> τῇ θαλάσσῃ

σαύρα (γεν. ενικού)     -> τῆς σαύρας

στρατιώτης (αιτ. πληθ.) -> τούς στρατιώτας

βασιλεία (κλητ. πληθ.)  -> ὦ βασιλείαι

πύργος (γεν. ενικού)    -> τοῦ πύργου

μῦθος (αιτ. ενικού)     -> τὸν μῦθον

τράπεζα (γεν. ενικού)   -> τῆς τραπέζης

ζευγίτης (ονομ. πληθ.)  -> οἱ ζευγίται- Να γραφτεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:


τῷ στρατιώτῃ   -> τοῖς στρατιώταις

ὁ ἱππότης      -> οἱ ἱππόται

τήν πτελέαν    -> τάς πτελέας

τῶν ἀδικιῶν    -> τῆς ἀδικίας

τοὺς κρίνους   -> τόν κρίνον

ἡ ἄρκτος       -> αἱ ἄρκται

ὦ ῥάβδοι       -> ὦ ῤάβδε

τοῖς τύλοις    -> τῷ τύλῳ

- Να γραφούν τα ίδια πρόσωπα στους χρόνους που ζητούνται:


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
καλύπτομεν
ἐκαλύπτομεν
καλύψομεν
τρέπει
ἔτρεψε
τρέψει
κλέπτω
ἔκλεπτον
κλέψω
κελεύουσι
ἐκέλευον
κελεύσουσι
ἐλπίζετε
ἠλπίζετε
ἐλπίσετε- Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε κατηγορίες (τοπικά, υποκοριστικά, γονεωνυμικά, εθνικά, παρώνυμα):οἰκέτης    -> παρώνυμο

πινάκιον   -> υποκοριστικό

Χῖος       -> εθνικό

κορίσκη    -> υποκοριστικό

γραφεῖον   -> τοπικό

ἱππεύς     -> παρώνυμο

πρεσβύτης  -> παρώνυμο

λυκιδεύς   -> γονεωνυμικό

ἀρχεῖον    -> τοπικό

Σαλαμίνιος -> εθνικό
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Χριστίνα Σμαραγδάκη - She is Classics graduate of the University of Crete, with great love for the ancient classic Greek and Roman world. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the February of 2017. Read More