Επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών (Ειδικότητα ΠΕ02)
Η μεγάλη ανάγκη για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πράξης στις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις που εστιάζουν στην ανανέωση της διδακτικής των μαθημάτων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης με την εισαγωγή καινοτομιών, οδηγεί αναπόφευκτα στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στα πλαίσια του εγχειρήματος ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πορίσματα της παιδαγωγικής εμπειρίας και έρευνας των τελευταίων ετών

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών Κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), διαρθρώνεται σε:

1. Γενικό Μέρος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

2. Ειδικό Μέρος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Το Ειδικό μέρος του Προγράμματος για τους Φιλολόγους – Επιμορφωτές αναφέρεται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Ιστορίας.
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
3.8 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
Επεξεργαστής Κειμένου και γλωσσική διδασκαλία  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    
Φυλλομετρητές          
Λογιστικά φύλλα       
Λογισμικό παρουσίασης        
4.5 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ      
     
1.«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»     

2. ΣΕΙΡΑ «ΘΥΜΗΣΙΣ»        
Ηρόδοτος+     
Ομηρικά Έπη 
Ανθολόγιο       

3. «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ       
 
4. «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ» (ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)   
 
5. «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ CENTENNIA»        

6. «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»       

7. «ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»          

8. «ΤΟ ΄21 ΕΝ ΠΛΩ» 
           
Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ     
      
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία   
Νεοελληνική Λογοτεχνία      
Νεοελληνική Γλώσσα           
Ιστορία            

6.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ           
Λογοτεχνία     
Νεοελληνική Γλώσσα           
Αρχαία Ελληνικά       
Ιστορία            

6.2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
Λογοτεχνία     
Νεοελληνική Γλώσσα           
Αρχαία Ελληνικά       
Ιστορία            

6.3 ΡΟΛΟΙ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.       
Λογοτεχνία     
Αρχαία Ελληνικά       
Ιστορία            

6.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ    
Λογοτεχνία     
Νεοελληνική Γλώσσα           
Αρχαία Ελληνικά       
Ιστορία            

6.5 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
Α. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στη Λογοτεχνία          
Β. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα     
1. Λόγοι ένταξης των Τ.Π.Ε. στην προτεινόμενη δραστηριότητα / Εισαγωγικά       
2. Προτεινόμενες διδασκαλίες με την αξιοποίηση του δικτυακού κόμβου της ελληνικής γλώσσας 
Γ. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στην Ιστορία    
Δ. Ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις στην Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία      
  
6.6 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΑ ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΣΕΝΑΡΙΩΝ       
1. «Ελένη του Ευριπίδη: Από το Κείμενο στην Όψη»          
2α. «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της ομηρικής Οδύσσειας (ραψωδία μ 37-54 και 166-200)»  
2β. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεναρίου «Ποιητικός λόγος και εικόνα στο επεισόδιο των Σειρήνων της ομηρικής Οδύσσειας»
3. «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» - Η ποίηση του Καβάφη 
4. «Επιλογή Επαγγέλματος»  
5. «Παρουσίαση τόπου»        
6. «Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για την τύχη του Βυζαντίου»     
7. « Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του »           
8. «Η καθημερινή ζωή στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.»          


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him