Στρατηγικές Διδασκαλίας: Τεχνικές για να γίνεται το μάθημα ενδιαφέρον για τους μαθητές


της Δρος Αριστονίκης Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Οι στρατηγικές διδασκαλίας είναι τρόποι διδακτικής δράσης και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:τις καθοδικές και τις ανοδικές. Οι ανοδικές κινούνται από το μερικό στο ολικό, δηλαδή επαγωγικά ενώ οι καθοδικές κινούνται από το ολικό στο μερικό, δηλαδή απαγωγικά.

Ανοδικές στρατηγικές διδασκαλίας:

1. Στρατηγική μικρών βημάτων


Η διδασκαλία γίνεται με βήματα. Όταν τελείωσει την επεξηγηση του κάθε βήματος, ενισχύει τους μαθητές. Αυτή η στρατηγική μάθησης προέρχεται από τον Συμπεριφορισμό.

2. Καθοδηγούμενη ανακάλυψη

Ο εκπαιδευτικός διδάσκει μέσα από καθοδηγούμενες ερωτήσεις. Ρωτάει τους μαθητές και ανάλογα με τις απαντήσεις που λαμβάνει από αυτούς επεξηγεί. Αυτή η στρατηγική μάθησης προέρχεται από την Σωκρατική μαιευτική.

3. Επεξεργασία πληροφοριών

Ο εκπαιδευτικός εξιστορεί μια κατάσταση προβληματισμού και ζητά από τους μαθητές να προσδιορίσουν το πρόβλημα μέσω διερευνητικών ερωτημάτων όπως (Γιατί, Πώς, Τι)

4. Επεξεργασία τρόπων μάθησης

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να μάθουν κάτι με τον τρόπο που μαθαίνουν οι ίδιοι καλύτερα (ακουστικά, οπτικά, μεικτά κτλ). Κατόπιν φτιάχνουν ομαδικά έναν γνωστικό χάρτη (ποιος έκανε τι, για ποιο λόγο, που, πότε, γιατί, τι)

5. Παρατήρηση και έκφραση
Ο εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές να μάθουν κάτι με την παρατήρηση και την έκφραση.

6. Συγγραφική και μετασυγγραφική διαδικασία

Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να διαβάσουν ένα κείμενο και κατόπιν συζητούν πως γράφτηκε αυτό το κείμενο, ποιο είναι το σκεπτικό γραφής του κειμένου. Κατόπιν μπορούν να κληθούν οι μαθητές να συγκρίνουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους ή να τα ξαναγράψουν.

Καθοδικές στρατηγικές διδασκαλίας:

1. Γνωστική μαθητεία


Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τι θα μάθουνε και τι θα κάνει αυτός και οι μαθητές

2. Αυτοσχεδιασμός

Ο εκπαιδευτικός εισάγει μόνο το θέμα και οι μαθητές χρειάζεται να κάνουν ερωτήσεις, να φτιάξουν την περίληψη, να βρουν την σημασία των λέξεων, να βρουν το νόημα της παραγραφου κτλ

3. Σχέδιο Εργασίας

Ένας τρόπος διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά εκπαιδευτικοί και παιδιά, ενώ η ίδια διδασκαλία σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και επιτελείται από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν.Βιβλιογραφία:

  • Ματσαγγούρας, Η. (1998). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
  • Scott, V. (1989). “An empirical study of explicit and implicit teaching strategies in French”. The Modern Language Journal , 72, 14-22.
  • Michail, D. (2003). “Migration, tradition and transition among the Pomaks in Xanthi (Western Thrace)”. LSE, Phd Symposium on Social Science Research on Greece, Hellenic Observatory, European Institute, LSE, June 21, 2003
  • Cohen, A. (2003). “The learner’s side of foreign language learning: where do styles, strategies and tasks meet?”. IRAL , 41, 279-291
 
 
 
 
DMCA.com Protection Status