Δεν ακούω, όμως βλέπω!Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου-Τρυφωνίδου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ένα άτομο με φυσιολογική ακοή μπορεί να έχει απώλεια από 0-15 db. Κωφό άτομο είναι το άτομο που εξαιτίας του ότι δεν ακούει καλά, καθότι ο βαθμός της απώλειας της ακοής του είναι μεγαλύτερος από 70db, αδυνατεί να κατανοήσει την ομιλία μέσω του ακουστικού καναλιού γιαυτό το λόγο χρησιμοποιεί τεχνικά βοηθήματα. Βαρήκοο είναι το άτομο που ο βαθμός απώλειας της ακοής του κυμαίνεται συνήθως στα 25-69 db. Ο Moores (1996) αναφέρει πως κωφό είναι ένα παιδί που αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσω της όρασης του.

Άρα τα κωφά άτομα μπορούν να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα μέσω της όρασης ενώ τα βαρήκοα άτομα έχουν πρόσβαση και μέσω της ακοής τους σε λιγότερο όμως βαθμό. Ωστόσο κωφούς μαθητές θεωρούμε σύμφωνα με τους Κουρμπέτη και Χατζοπούλου (2010) εκεινους τους μαθητές οι οποίοι με ή χωρίς τεχνικά βοηθήματα δεν μπορούν να καταλάβουν την ομιλία σε απόσταση 1,5 εώς 2 μέτρα μέσω της ακοής τους.

Εκπαιδευτικά το κωφό παιδί θα πρέπει να πλαισιωθεί από το κατάλληλο υλικό υποστήριξης προκειμένου να μπορέσει ανταπεξέλθει. Σύμφωνα με το μοντέλο του McCormick (1988) η διδασκαλία της γραπτής γλώσσας στα κωφά άτομα δεν προυποθέτει την κατάκτηση της προφορικής γλώσσας. Οι κωφοί μαθητές μπορούν να νοηματίζουν στον εκπαιδευτικό τους και αυτός να καταγράφει φτιάχνοντας έτσι ένα κείμενο βιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο οι κωφοί μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στη νοηματική προφορική γλώσσα και τον γραπτό λόγο. Τα βιωματικά αυτά κείμενα μπορεί να γίνουν είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Σχετικά με την κατανόηση γραπτών κειμένων βοηθητικά εργαλεία θα μπορούσαν να είναι τα σχεδιαγράμματα, οι πίνακες πλοκής, η αναδιήγηση της ιστορίας, η αναδημιουργία μιας ιστορίας με ζωγραφιές, η δραματοποίηση, το παιχνίδι ρόλων, συσχέτιση ιστοριών, οπτική προσοχή και ευφάνταστο αφηγηματικό ύφος, απόδοση βίντεο στη νοηματική γλώσσα.

Κανένα κωφό παιδί δεν πρέπει να μην έχει την δυνατότητα να ενδυναμωθεί και να στηριχθεί εκπαιδευτικά.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικού υλικού για τα κωφά παιδιά. Μερικά από αυτά είναι:
1.Τα πρώτα μου νοήματα των Κουρμπέτη και Ευθυμίου
2.Ο εγωιστής γίγαντας επιμέλεια Κουρμπέτη
3.Η γλώσσα μου της Α Δημοτικού της Λαμπροπούλου
4.εκπαιδευτικό λογισμικό Βλέπω και καταλαβαίνω της Νικολαραιζη
5.Αρχαία με νόημα εκπαιδευτικό λογισμικό του ινστιτούτου επεξεργασίας του Λόγου
6.Ψηφιακή τηλεόραση από το πολυσυλλεκτικό κανάλι <Πρισμα> της ΕΡΤ.


DMCA.com Protection Status