Ἡ Ἱστορία τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη


υπό 
Θεμιστοκλέους Κ. Αποστόλου
Ιστορία του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
ενδόξου στρατηγού των Πελοποννησίων κατά την μεγάλην υπέρ της παλιγγενεσίας του ελληνικού έθνους επανάστασιν του 1821, 
ερανισθείσα εξ επισήμων ιστορικών κειμένων 
και συμπληρωθείσα εξ αναμφισβητήτου κύρους ανεκδότων πηγών

Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ευαγγέλου Βασιλειάδου, 1909DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him