ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ο Στέφανος Αλιφιεράκης κατάγεται από την Αθήνα και ζει στην Αθήνα. 
Είναι φοιτητής του τμήματος κλασσικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο μελέτης του ειναι η αρχαία ελληνικη και λατινική γραμματεια. 
Κατέχει γνώση α επιπεδου στη γερμανικη γλώσσα (zertificat b2), γνώση γαλλικής γλώσσας β επιπέδου (sorbonne c2 ) καθώς και γνώση β επιπέδου στην αγγλική γλώσσα (profieciency).
Έχει διατελέσει εισηγητής στο β διεθνές επιστημονικό συνέδριο αρχαίας κυπριακής γραμματείας με θέμα τη σύγκριση ερωτικής και πολεμικής αριστείας.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him