Τεσσαράκοντα (40) Λέξεις Ἐσφαλμένως Εἰρημέναι
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

Παλαιόθεν είχαμε προβληματισμό για το «Μανώλης», το οποίο και μερικοί δημοτικιστές επέμεναν να το γράφουν «Μανόλης», (αν και από πουθενά δεν προέκυπτε η τροπή του μακρού – ου – του «Εμμανουήλ» σε βραχύ - ο – κι όχι σε επίσης μακρό – ω - . Αντί αυτού λένε το εξής για την λέξη: "στη γραφή του «Εμμανουήλ» δεν υπάρχει - ω - αλλά βλέπουμε - ο -  άρα αυτό θα βάλλουμε !!! Μετά άρχισε η επέλασις στις διφθόγγους π.χ – αυ – και αντί για «αυγά» είχαμε «αβγά». Σε λίγο και το "αύριο" θα το γράφωμεν "άβριο". Πλέον η νοοτροπία της «απλοποιήσεως» της γλώσσης έχει περάσει σε άλλες διαστάσεις. Το «παγώνι» το γράφουμε «παγόνι», το "κτήριο" - όχι ορθώς από το οικη-τήριο κατά το διαβα-τήριο, εισι-τήριο  κ.α, αλλά εσφαλμένως από το "χτίζω" - το γράφουμε "κτίριο" και άλλα ευτράπελα.

Συγκεντρώνω μερικά χτυπητά παραδείγματα λανθασμένης γραφής ρημάτων για αρχή από τα πιο συνηθισμένα.

Τα ορθά λοιπόν είναι τα εξής:

· Αμεριμνούντες κι όχι αμεριμνώντες

· Αναζωπύρησις κι όχι αναζωπύρωσις

· Ανακτώμαι κι όχι ανακτώ

· Απηθανάτισα κι όχι απεθανάτισα

· Απολαύω τιμής κι όχι απολαμβάνω τιμής

· Αποτίνω το χρέος κι όχι αποτίω το χρέος

· Βεβαρημένος κι όχι βεβαρυμένος

· Διαιωνίζω κι όχι διαιωνίζομαι

· Δυσφημώ κι όχι δυσφημίζω

· Εγκλείω κι όχι εσωκλείω

· Εγκεκριμένος κι όχι εγκεκριμμένος

· Εμπιστεύω κι όχι εμπιστεύομαι

· Εξηλλήνισα κι όχι εξελλήνισα

· Επεθέμην κι όχι επετέθην

· Επιζώ τινί κι όχι επιζώ τινός

· Ευελπιστώ κι όχι ευελπίζομαι

· Ζητούντες κι όχι ζητώντες

· Ζωγραφώ κι όχι ζωγραφίζω

· Καιροφυλακώ κι όχι καιροφυλακτώ

· Καλλιγραφώ κι όχι καλλιγράφω

· Καταχωρίζω κι όχι καταχωρώ

· Λιμώττω κι όχι λιμοκτονώ

· Λιποτακτώ κι όχι λειποτακτώ

· Μετερρυθμισμένος κι όχι μεταρρυθμισμένος

· Νεκροστολώ κι όχι νεκροστολίζω

· Νεωστί ιδρυθείς κι όχι νεοϊδρυθείς

· Νεωστί πλασθείς κι όχι νεοπλασθείς

· Ορθογραφώ κι όχι ορθογράφω

· Παρεισέφρησε κι όχι παρεισέφρυσε

· Περαίνω κι όχι περαιώ

· Προσθέτω και αφαιρώ κι όχι προσθαφαιρώ

· Ριψοκινδυνώ κι όχι ριψοκινδυνεύω

· Σφάλλομαι κι όχι σφάλλω

· Τεταμένος κι όχι τεταμμένος

· Τιθασεύω κι όχι τιθασσεύω

· Υπισχνούμαι κι όχι υπόσχομαι

· Υποχωρώ κι όχι οπισθοχωρώ

· Φοιτώντες κι όχι φοιτούντες

· Χαιρετίζω κι όχι χαιρετώ

· Χαρτοπαικτώ κι όχι χαρτοπαίζω
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him