"Δυνάμεις που ποιούν το κακό"

Της Μενελίας Τολόγλου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Οι παράγοντες επικινδυνότητας της παιδικής κακοποίησης σχετίζονται με τρία συστήματα. Το κάθε παιδί είναι αναπόσπαστο μέρος ενός κοινωνικού δικτύου, το οποίο αποτελείται από το μικρο-, εξω-, και μακροσύστημα (Fisher et al., 2008).
“Η παιδική κακοποίηση καθορίζεται πολλαπλώς από δυνάμεις που σχετίζονται με το άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα και την κουλτούρα, και αυτοί οι καθοριστικοί παράγοντες είναι ένθετοι ο ένας μέσα στον άλλο".


-->
DMCA.com Protection Status