ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥ;Καλλιόπη Ζιώγου

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Όλοι οι άνθρωποι έχουν τον Φύλακα Άγγελό τους. Ο φύλακας άγγελος δίδεται στον άνθρωπο από τον Θεό, μετά το τέλος της τριπλής κατάδυσης του νεοφώτιστου ανθρώπου στο νερό, κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου της Βαπτίσεως. Δίδεται από τον Θεό για να μας προστατεύει από κάθε κακό, είναι δίπλα μας συνεχώς, αν κι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του. Όταν όμως κάνουμε κάτι επιζήμιο πνευματικά, απομακρύνεται.. 

Ο φύλακας άγγελος είναι μοναδικός για κάθε άνθρωπο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν έχουμε καταλάβει πως μας έχει σώσει εκείνος. Όταν ένας άνθρωπος φύγει από τη ζωή, ο φύλακας άγγελος είναι εκείνος που συνοδεύει την ψυχή του στον Χριστό. Εάν όλα είναι κατά Χριστόν, τότε ο φύλακας άγγελος ακολουθεί την ψυχή αυτή και στον Παράδεισο, όπου και μαθαίνει ο άνθρωπος αυτός όλες τις δύσκολες περιστάσεις στις οποίες βοηθήθηκε από τον φύλακα άγγελο και δεν το αντιλήφθηκε.

Μπορούμε να απευθυνόμαστε οποιανδήποτε στιγμή της ζωής μας στον φύλακα άγγελό μας. Γι’ αυτό υπάρχει και η ανάλογη Ευχή εις τον Άγγελον φύλακα της του ανθρώπου ζωής.


Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας της ημέρας της ζωής μου και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τίνι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τω φόβω Αυτού και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος. Αμήν.
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Καλλιόπη Ζιώγου - She has finished the theological Athens school and she is serving as a teacher in a public school. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the July of 2016. Read More