Καλή σας τύχη φίλοι Θεολόγοι... Η πόλις σας εάλωτοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣME αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του ΕΡΜΗ σας παρουσιάζουμε σχόλια που γράφτηκαν και που δείχνει πόσο η ελληνική κοινωνία πλέον έχει αποχριστιανικοποιηθεί... Πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε πλέον τον οίκτο του Δεσπότη Χριστού...

ΑΛΗΘΕΙΑ... τώρα... Μια ερώτηση προς τους διορισμένους σε σχολείο ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ... καθώς απ' ό,τι φαίνεται υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τον Ιησού υιόν του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ !!! ποιοί από εσάς θα παραιτηθούν αφού πλέον σας βάζουν να διδάσκετε ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ενώ έχετε ορκισθεί στην ομολογία ΧΡΙΣΤΟΥ;;;ΠΟΣΟΙ;;;;Νομίζω κανείς σας...

Την ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ αν δεν απατώμαστε μπορούν να την διδάξουν -και καλύτερα ίσως από τους θεολόγους - και ιστορικοί και κοινωνιολόγοι...με ανάθεση αφού οι ΘΕΟΛΟΓΟΙ ήδη διδάσκουν πάλι με ανάθεση Ιστορία, Κοινωνιολογία, και Πολιτικές επιστήμες... παραιτηθείτε λοιπόν αν υπάρχει ευθυξία πλέον... είναι σαν να βάζουν έναν φιλόλογο αντι να διδάξει ελληνική γλώσσα να διδάσκει την Αγγλικήν..

ΞΕΡΕΤΕ διατί δεν θα παραιτηθεί ΚΑΝΕΝΑΣ διορισμένος ΘΕΟΛΟΓΟΣ;;;; Διότι πουθενά δεν ορκισθηκε κανενας απο αυτούς σε πίστη ΧΡΙΣΤΟΥ, αλλά στις Μούσες και σε μιαν χρηστότητα ηθών (όπως και οι φιλόλογοι και άλλοι φαντάζομαι)... 

Του Πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας αξιωθέντες, όρκον ομνύομεν προ του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας και πίστιν καθομολογούμεν τήνδε: Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενοι, κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα, ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω, χρησίμους εαυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεομένους της ημετέρας αρωγής και, εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες και τον βίον ανυψούντες εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντες, είη ημίν, συν τη ευλογία των Καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων, ο Θεός εν τω βίω βοηθός. 

ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν όλοι οι θεολόγοι για επιμόρφωση τώρα...  

.... χρειαζόμαστε καλούς δασκάλους για να μας διδάξουν τα χρηστά ήθη του ισλάμ και του Κομφουκίου.. και γενικώς την χρηστοηθεία του ινδουισμού.. (σημ. Τα λόγια μου φαίνονται ίσως σκληρά αλλά αντικαθρεπτίζουν τον πόνο ψυχής ανθρώπου που πολλά θα περίμενε απο επιστήμονες του Λόγου του θεού... και που απεναντίας βλέπει ότι άπαντες αυτοί αφέθησαν στην θεσούλα και τον μισθό του δημοσίου...)

Και μην πή κανείς ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις απο τους θεολόγους και την εκκλησία. Δεν μίλω δια ΕΝΤΟΝΑΣ αντιδράσεις... Μίλω δια παραίτησιν απο την δημοσιουπαλληλική των πρώτων ιδιότητα ευθέως ...

ΔΙΟΤΙ έντονες αντιδράσεις έγιναν και όταν τα Ιεροδιδασκαλεία έπαψαν να είναι ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ακαδημίες ταυτόχρονα ... τα αποτελέσματα γνωστά 


ΔΙΟΤΙ έντονες αντιδράσεις κατά καιρούς έγιναν και για την εκκλησιαστική περιουσία... το αποτέλεσμα γνωστόν... το ιερατείο φοβούμενο πάντοτε να μην απωλέσει την δημοσιουπαλληλική ιδιότητά του αφηκε την περιουσία της εκκλησίας να καταληστευθεί..Τώρα, όταν οι ΘΕΟΛΟΓΟΙ γίνονται βαθμηδόν εκπαιδευτικοί γενικών καθηκόντων... σε λίγο θα κουβαλούν τυρόπιτες στους συναδέλφους τους.... πάλι ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις... Προσπαθώ να αφυπνίσω την συνείδηση την κεκοιμημένη πολλών... αλλά ΟΥΔΕΝ... Καλή σας τύχη φίλοι συνάδελφοι Θεολόγοι... Η Πόλις σας εάλω


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him