ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ...

Για να  δούμε ποια  λάθη  γίνονται  στην ελληνική γλώσσα……

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Σημ.: Το παρεμπιπτόντως, ως προερχόμενον εκ του ρήμ. παρ-εμ-πίπτω λανθασμένως εις την ανωτέρω εικόνα εγράφη ως φαίνεται και δέον να λογισθή ως παρόραμα
DMCA.com Protection Status