Σωστή ορθογραφία


Κατερίνα Κουβουτσάκη


Συχνά λάθη στην ορθογραφία μας:


ἐξεπλάγην: ὂχι ἐκπλάγηκα

συνέβη: ὂχι συνέβηκε, ούτε συμβῆκε

ὑπ' ὂψιν: ἀλλά και ὑπόψη

ἐξέφρασα: ὂχι ἒκφρασα

προπετής: ὂχι προπέτης

ἀποκαθίστανται: ὂχι ἀποκαθιστῶνται

ἀποκατεστάθη: ὂχι ἀπεκατεστάθη

ἀποκτῶνται: ὂχι ἀποκτοῦνται

καταπατοῦνται: ὂχι καταπατῶνταιἐμφοροῦμαι: ὂχι εὐφοροῦμαι

ἀποτάθηκα / θα ἀποταθῶ: ὂχι ἀποτάνθηκα / θα ἀποτανθῶ

ἀσχολούμαστε και ἀσχολούμασταν: ὂχι ἀσχολιόμαστε

ἐπιτίθεμαι / ἐπιτίθενται / διατίθενται: ὂχι διατίθονταιDMCA.com Protection Status