" ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ "..ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!
Ζιώγου Καλλιόπη
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


"Ρόδον το Αμάραντον".. μια εικόνα αφιερωμένη στην Παναγία.. ένα λουλούδι με το ωραιότερο άρωμα: το ρόδο δηλ. την τριανταφυλλιά. Η Παναγία είναι η Τριανταφυλλιά, απ’ όπου βλάστησε το Τριαντάφυλλο που λέγεται Χριστός.

Ο Χριστός είναι «το ρόδον το αμάραντον». Όποιος πλησιάζει το Χριστό αισθάνεται μία ουράνια ευωδία. Το λέει ο απόστολος Παύλος: "ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις" (Β’ Κορ. 2,15).


Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνὴ;

ποῦ προσδράμω λοιπὸν καὶ σωθήσομαι;

ποῦ πορευθῶ;

ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν;

ποίαν θερμὴν ἀντίληψιν;

ποῖον ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν;

Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω,

εἰς σὲ μόνην καυχῶμαι,

καὶ ἐπὶ σὲ θαρρῶν κατέφυγον.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Καλλιόπη Ζιώγου - She has finished the theological Athens school and she is serving as a teacher in a public school. She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the July of 2016. Read More