Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μόνο όταν είναι συνάνθρωπος


Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος 
μόνο όταν είναι συνάνθρωπος
Νίκος Λυγερός 
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες, ενώ οι επαφές είναι εύκολες. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, γεννιέται η έννοια του συνανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μόνο όταν είναι συνάνθρωπος. Γιατί αλλιώς μόνος του δεν μπορεί να ξεκολλήσει και να πάει πιο πέρα. Άρα έχει φτάσει στο όριό του.

DMCA.com Protection Status Copyrighted.com Registered & Protected