Η δυσκολία να ανεχτούμε την κριτική των άλλων (Μοσχίων)

 
 
Στα παρακάτω σοφά λόγια του ο Μοσχίων μάς τονίζει ότι είναι πάντα εύκολο να δούμε τα ελαττώματα των άλλων και να ασκήσουμε κριτική ή να συμβουλεύσουμε, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο να ανεχτούμε την κριτική ή την προσβολή σε βάρος του εαυτού μας:
 
 

ἦν ἆρα τρανὸς αἶνος ἀνθρώπων ὅδε͵
ὡς τὸν πέλας μὲν νουθετεῖν βραχὺς πόνος͵
αὐτὸν δ΄ ἐνεγκεῖν ὕβριν ἠδικημένον
πάντων μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις βάρος

Τρανή 'ναι ετούτη δα η παροιμία στους ανθρώπους:
κόπος μικρός να συμβουλεύεις τον πλησίον σου,
άδικη προσβολή ο ίδιος να υποφέρεις
το μέγιστο φορτίο απ’ όσα βαραίνουν τους ανθρώπους είναι. 
 
 
 
 
 
 
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him