10 ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ1. Στοβαίος 2, 8, 16: «Του Δημόκριτου: «Οι άνθρωποι έπλασαν το είδωλο της τύχης, για να δικαιολογήσουν τη μωρία τους. Γιατί σπάνια η τύχη αντιμάχεται τη φρόνηση, τα περισσότερα όμως πράγματα στη ζωή τα κατευθύνει η συνετή οξυδέρκεια»...».

            2. (DK 68 B172) Στοβαίος 2, 9, 1: «Του Δημόκριτου: Από εκείνες τις πηγές, απ’ τις οποίες προκύπτουν για μας τα καλά, απ’ αυτές τις ίδιες θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε και τα κακά. Όμως, θα μπορούσαμε και να τα αποφύγουμε: τη μια στιγμή το βαθύ νερό είναι χρήσιμο σε πολλά πράγματα, ύστερα πάλι γίνεται κακό. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του πνιγμού. Βρέθηκε, λοιπόν, τρόπος αποφυγής του κινδύνου, η διδασκαλία της κολύμβησης»...».


            3. (DK 68 B176) Στοβαίος 2, 9, 5: «Η τύχη είναι γενναιόδωρη, αλλά αβέβαιη, ενώ η φύση αυτάρκης. Γι’ αυτό και νικά με τις μικρότερες, αλλά βέβαιες δυνάμεις της, τις μεγαλύτερες που δίνει η ελπίδα».

            4. (DK 68 B269) Στοβαίος 4, 10, 28: «Του Δημόκριτου: η τόλμη είναι η αρχή της πράξης, ενώ η τύχη είναι κυρίαρχη του τέλους».
           
5. (DK 68 B108) Δημοκρ. γνῶμαι 75 (=Στοβαίος 4, 34, 58): «Τα αγαθά έρχονται με κόπο σ’ αυτούς που τα επιζητούν, ενώ τα κακά έρχονται και σ’ αυτούς που δεν τα επιζητούν».

            6. (DK 68 B89) Δημοκρ. γνῶμαι 55: «Εχθρός δεν είναι εκείνος που μας αδικεί, αλλά εκείνος που θέλει να μας αδικήσει».
           
7. (DK 68 B68) Δημοκρ. γνῶμαι 33: «Ο άνθρωπος είναι άξιος ή ανάξιος όχι μόνο με βάση τα όσα κάνει, αλλά και με όσα σκέφτεται (να κάνει)».

            8. Αντ. Μελ. 1, 70 (P.G. 136, 981 D): «Και ο καλός κυβερνήτης ορισμένες φορές ναυαγεί και ο σπουδαίος άντρας ατυχεί.» .

            9. (DK 68 B173) Στοβαίος 2, 9, 2 : «Στους ανθρώπους απ’ τα καλά μπορεί να προκύψουν κακά, όταν κάποιος δε γνωρίζει να τα καθοδηγεί και να τα κυβερνά μ’ ευκολία. Δεν είναι σωστό, βέβαια, αυτού του είδους τα καλά να τα κρίνει κανείς με βάση τους ανίκανους, αλλά με βάση τους ικανούς ανθρώπους. Οι ικανοί, αν κανείς τους το θελήσει, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως προστασία από τα κακά».

            10. (DK 68 B182) Στοβαίος 2, 31, 66: «Η μάθηση επιτυγχάνει τα καλά πράγματα κοπιάζοντας, ενώ τα αισχρά τα καρπώνεται η αμάθεια αυτόματα και δίχως κόπο. Άλλωστε η αμάθεια πολλές φορές εμποδίζει έναν άνθρωπο, παρά τη θέλησή του, να είναι καλός. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει η φύση».
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him