Σιμωνίδης: τα τέσσερα ευτυχέστερα αγαθά στην ζωή του ανθρώπου (γνωμικό σκόλιο)
ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῶι͵
δεύτερον δὲ καλὸν φυὰν γενέσθαι͵
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως͵
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων.Για τον θνητό τον άνθρωπο η υγεία το άριστο είναι,
δεύτερο  να ’χει γεννηθεί ωραίος στη μορφή,
τρίτο να ’χει πλουτίσει δίχως δόλο,
τέταρτο να ευημερεί μαζί με τους φίλους του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ
via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him