Λατινικά. Ασκήσεις μαθήματος ΧΙ.


Βασίλειος  Μακρυπούλιας
φιλόλογος

1.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις.
a.Dux Carthaginiensis gentem Hispaniae superavit et delevit.
b.Poeta montem,qui terram Romania b Gallia seiungit,cum elephantis transit.
c.Romanus cladem pavidus audivit.
d.Carthaginiensis eum in Africam revocavit.
e.Carthaginiensis ex insidiis ducis Romani se expedivit.


2.Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων.
supero,seiungo,profligo,expedio.

3.Να κλιθούν μαζί:
dux Carthaginiensis,populus Romanus,cladem Cannensem,omnes gentes.

4.Nα κλίνετε τον ενεστώτα,παρατατικό,μέλλοντα και παρακείμενο των ρ.:
profligo,seiungo(προσοχή  στην κλίση όλων των μορφών παρακειμένου).


5.Βρείτε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και συμπληρώστε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα:

Παράθεση
Επεξήγηση
Επιθετικός προσδιορισμός
Κατηγορηματικός προσδιορισμός
Προσδιορίζει το όνομα

dux
+Hannibal


6.Nα μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε χρονική χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο ubi ή  postaquam ανάλογα με τη σημασία και να κάνετε τις αναγκαίες μεταβολές.
a.Hannibal ,dux Carthaginiensis,VI et XX annos natus,omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.
b.Alpes ,quae Italiam ab Gallia seiungunt ,cum elephantis transit,apud Ticinum ,Trebiam,Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.

7.Nα μετατραπεί η παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική εξαρτωμένη από την κυρία πρόταση: Cornelius Nepos narrat.
Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ
via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him