Τὸ ἀπρόσωπο χρή

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Τὸ ἀπρόσωπο χρή

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:

  1. Τὸ ἀπρόσωπο εἵμαρται(=εἶναι πεπρωμένο), πρκ. τοῦ ποιητ. ρ. μείρομαι(=παίρνω το μέρος ποὺ μοῦ ἀνήκει).
  2. Τὸ ἀπρόσωπο πέπρωται(=εἶναι πεπρωμένο).
  3. Τὸ ἀπρόσωπο χρή(=εἶναι ἀνάγκη, πρέπει).


Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Οριστική
χρή
χρῆν ἤ ἐχρῆν
χρήσει ἤ χρῆσται
ἐδέησε
Υποτακτική
χρῇ
δεήσῃ
Ευκτική
χρείη


χρήσοι
δεήσαι
Προστακτική
χρεών ἔστω
δεησάτω
Απαρέμφατο
χρῆναι


χρήσειν
δεῆσαι
Μετοχή
χρεών (τό)


χρῆσον (τό)
δεῆσαν (τό)

Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Τετελεσμένος μέλλοντας
Οριστική
δεδέηκε(ν)
ἐδεδεήκει
δεδεηκός ἔσται
Υποτακτική
δεδεηκός ῇ
Ευκτική
δεδεηκός εἴη


δεδεηκός ἔσοιτο
Προστακτική
δεδεηκός ἔστω
Απαρέμφατο
δεδεηκέναι


δεδεηκός ἔσεσθαι
Μετοχή
δεδεηκός (τό)


δεδεηκός ἐσόμενον (τό)


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him