Ο σωστός τρόπος υπολογισμού των μορίων των Πανελλαδικών 2015
Για τον σωστό υπολογισμό των μορίων, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και τα μαθήματα αντικατάστασης. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο τα μόρια μπορεί να είναι διαφορετικά, γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Για τον υπολογισμό των μορίων ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 1. Πολλαπλασιάζουμε το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) με το 8 (πχ 15,7 Χ 8) 2. Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του (πχ 18 Χ 1,3) 3. Πολλαπλασιάζουμε το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του (πχ 18 Χ 0,7) 4. προσθέτουμε τα τρία γινόμενα 5. Πολλαπλασιάζομε το αποτέλεσμα με το 100 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να επιλέξει σχολές από πεδίο που χρησιμοποιούνται τα μαθήματα αντικατάστασης, οι συντελεστές αλλάζουν και είναι αντί για 1,3 και 0,7, 0,9 και 0,4 αντίστοιχα. Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, για τις συγκεκριμένες σχολές και μόνο, προσθέτουμε στο άθροισμα του ΓΒΠ και των δύο μαθημάτων βαρύτητας το βαθμό του ειδικού μαθήματος αφού τον έχουμε πολλαπλασιάσει με τον συντελεστή του (που μπορεί να είναι 1 ή 2). Έπειτα πολλαπλασιάζουμε και πάλι με το 100. Παράδειγμα υπολογισμού μορίων: Έστω ότι ένας μαθητής είναι θεωρητικής κατεύθυνσης με ΓΒΠ 17, και επίδοση στα Αρχαία Ελληνικά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ
via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ

- για περισσότερα από την κατηγορία δείτε τα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ" του ΕΡΜΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him