Ἡ κατάντια τοῦ sexting! (ΜΕΡΟΣ Α')

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, εἴχαμε ἀναρωτηθεῖ: «Τί νὰ τὸ κάνει τὸ κινητὸ ἕνα παιδί;». Τὸ ἴδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε σήμερα ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ διαδίκτυο, ὅσο ὑπερβολικὸ κι ἂν ἀκούγεται αὐτό.


Ὡστόσο ἡ τεχνολογία δὲν ἔπαυσε νὰ δίνει ἀδιάκοπα τὴν δική της ἀπάντηση ἐπ’ αὐτῶν. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή; Πὼς τελικὰ μπορεῖ πράγματι ἕνα παιδὶ νὰ κάνει πάρα πολλὰ πράγματα μὲ τὸ κινητό του, μὲ βάση τὶς πλεῖστες ἐφαρμογὲς ποὺ κάθε φορά δίνει σὲ ὅλα τὰ ψηφιακὰ μέσα. Καὶ μὲ ποιὸν τρόπο ἀκριβῶς; Μὰ μὲ τὴν διαρκῆ ὑποβάθμιση τῆς χρήσης τους! Μία τέτοια ὑποβάθμιση, εἶναι σαφῶς καὶ τὸ ἀποκαλούμενο «sexting» ἢ τὸ ψηφιακὸ (γυμνὸ) φλέρτ, ὅπως θὰ τὸ λέγαμε! Πρόκειται γιὰ μία νέα (ψηφιακὴ) μάστιγα ποὺ ἔχει ὡς στόχο νὰ πλήξει καίρια καὶ ἀποτελεσματικὰ τὴν νεανικὴ ψυχή!


Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε 1

·        Τί εἶναι ἀκριβῶς τὸ sexting;

Πρόκειται γιὰ τὴν ἀποστολὴ – ἀνταλλαγὴ ἐντελῶς ἀκατάλληλων (σεξουαλικοῦ περιεχομένου) μηνυμάτων, φωτογραφιῶν, ἀκόμη δὲ καὶ βίντεο στὰ κινητὰ τηλέφωνα (καὶ ὄχι μόνο) τῶν ἐφήβων, ἀπὸ φίλους ἢ καὶ ἀγνώστους τους μὲ στόχο τὸ ‑ ἄμεσο σέξ! Δὲν πρόκειται δὲ γιὰ πορνογραφικὸ ὑλικό, ἀλλὰ γιὰ ἐρασιτεχνικὲς φωτογραφίες καὶ βίντεο τῶν ἰδίων τῶν ἀποστολέων τους! Γιὰ παράδειγμα, μιὰ κοπέλα, πιεζόμενη ἀπ’ τὸν φίλο της, στέλνει στὸ κινητό του, γυμνὲς φωτογραφίες της!


Ἡ λέξη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις «sex» καὶ «texting» ὅπως λέγεται τὸ γραπτὸ μήνυμα στὰ ἀγγλικά, ὅπου τὸ «t(e)xt» ἀντιστοιχεῖ στὸ γνωστό μας «sms». Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, «texts» θεωροῦνται τὰ γραπτὰ μηνύματα στὸ κινητό, οἱ συζητήσεις στὸ chat, ἀλλὰ καὶ τὰ e-mails. Εἶναι μία ἐντελῶς ἀπαράδεκτη κατάσταση ποὺ θέλει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ μόδα, γιὰ νὰ παρασύρει κάθε ἔφηβο καὶ νέο. Στόχος, λέει, εἶναι τὸ ‑ ἄμεσο σέξ, ὁπότε καὶ παρακάμπτεται ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ «παραδοσιακὸ» φλέρτ!


Ξεκίνησε ἀπὸ ποῦ ἄλλου; Μὰ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Βρετανία τὸ 2005 κι ἐξελίσσεται παντοῦ (ὅπως ὅλα τὰ προερχόμενα ἀπ’ αὐτὲς) σὰν ἐπιδημία! Ἀναπτύσσεται ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὰ τὰ σχολεῖα, δημιουργώντας ἀναστάτωση στὰ παιδιά, τοὺς ἐκπαιδευτικούς, τοὺς γονεῖς κ.λπ. Μάλιστα τὰ περισσότερα κρούσματα διεθνῶς εἶναι μεταξὺ τῶν μαθητῶν! Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ sexting, κατὰ τοὺς εἰδικούς, ὑπάγεται στὴν κατηγορία τοῦ σεξουαλικοῦ ἐκφοβισμοῦ.


·        Πῶς προῆλθε;

Τὸ sexting εἶναι μία ἀκόμη ἐξέλιξη τῶν τεχνολογικῶν πραγμάτων τῆς ἐποχῆς μας καὶ μάλιστα τῶν ψηφιακῶν! Εἶναι τὸ πάντρεμα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μὲ ‑ τὸ σέξ! Πρόκειται σαφῶς γιὰ τὴν κακή, τὴν κάκιστη χρήση της ἰδιαίτερα δὲ ἀπὸ τὴ νέα γενιὰ καὶ μάλιστα ἐκείνους τοὺς νέους ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία διαφορετικά. Δηλαδὴ γιὰ ἀνώτερους σκοπούς. Κάποτε, λέει, ἦταν τὸ φλέρτ. Στὰ πάρτι, στὶς καφετέριες, στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου ἢ στὸ πανεπιστήμιο κ.λπ. Μετὰ ἦρθε τὸ chatting καὶ ἡ διαδικτυακὴ γνωριμία εἶναι πλέον γεγονός.


Στὴ συνέχεια ἦρθε ἡ πλέον ἐξελιγμένη του μορφή, τὰ λεγόμενα δίκτυα κοινωνικῆς δικτύωσης, ὅπως τὸ facebook γιὰ παράδειγμα, ποὺ κατέκτησαν ὅλο τὸν πλανήτη, ἀφοῦ ἔδιναν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίζονται ἄγνωστοι ἄνθρωποι μεταξύ τους βλέποντας μάλιστα καὶ τὶς φωτογραφίες τους. Ἔτσι ἡ καφετέρια ἔγινε chatroom, τὸ γυμναστήριο forum, τὸ μπαράκι facebook!


Ἡ νέα ἐξέλιξη πλέον εἶναι τὸ Tsexting! Σταματᾶ ποτὲ ἡ T πρόοδος; Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πώς, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Windows Live Group τῆς Microsoft σὲ δέκα χῶρες (Εὐρώπης, Ἀφρικῆς καὶ Μ. Ἀνατολῆς) προέκυψε πώς, τὸ 51% τῶν Ἑλλήνων χρησιμοποιοῦν τὸ Live Instant Messenger τῶν Windows γιὰ νὰ ‑ φλερτάρουν! Ἐπιπλέον τὸ 54% τῶν Ἑλλήνων δήλωσε ὅτι προτιμᾶ τὸ διαδικτυακὸ φλὲρτ ἀπὸ τὸ παραδοσιακό, τὸ δὲ 26% θεωρεῖ τὸ διαδίκτυο ὡς τὸν πιὸ εὔκολο τρόπο γιὰ νέες γνωριμίες. Μάλιστα τὸ 33% ἀπάντησε ὅτι βρῆκε τὸν ἔρωτα στὸν κυβερνοχῶρο!


·        Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπήχησή του;

Μία μητέρα ποὺ ἡ κόρη της ἔπεσε θῦμα τοῦ sexting, εἶπε στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» πώς, γνώριζε μὲν τί εἶναι αὐτό, ὄχι ὅμως ὅτι εἶχε πάρει τέτοιες διαστάσεις στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ἀγγίξει ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ παιδί της!


Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς ΓΙΟΥΤΑ (ΗΠΑ), ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὴν ἐπιθεώρηση «Archives of Sexual Bahavior» ἔδειξε πὼς τὸ 20% τῶν Ἀμερικανῶν ἐφήβων δήλωσε πὼς εἶχαν στείλει μία ἄσεμνη φωτογραφία μέσῳ τοῦ κινητοῦ τους, ἐνῷ σχεδὸν διπλάσιοι δήλωσαν πὼς εἶχαν λάβει τέτοιες φωτογραφίες μέσῳ MMS! Καὶ τὸ χειρότερο ποιὸ εἶναι; Πὼς τὸ 25% αὐτῶν ποὺ εἶχαν δεχθεῖ τέτοιες φωτογραφίες τὶς εἶχαν προωθήσει σὲ ἄλλα ἄτομα! Μάλιστα ἀπ’ αὐτοὺς 1 στοὺς 3 προέβη σ’ αὐτὴ τὴν πράξη, παρ’ ὅλο ὅτι γνώριζε ὅτι θὰ ἔχουν νομικὲς καὶ ἄλλες συνέπειες, ἂν γίνονταν ἀντιληπτοί!1


Ἔρευνα τῆς Βρετανικῆς Ὀργάνωσης γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν Beatbullying κατέδειξε ὅτι, 1 στοὺς 4 νέους ἡλικίας 11 – 18 ἐτῶν ἔχει λάβει μηνύματα σεξουαλικοῦ περιεχομένου μέσῳ κινητοῦ ἢ μὲ e-mail! Ἀπ’ αὐτά, 23% προῆλθαν ἀπὸ τὸν σύντροφό τους, 45% ἀπὸ τοὺς φίλους τους καὶ 2% ἀπὸ κάποιον ἐνήλικο! Τὸ Πανεπιστήμιο KING τοῦ Λονδίνου μετὰ ἀπὸ ἔρευνα κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι, τὸ 1/3 τῶν νέων κάτω τῶν 18 ἐτῶν ὑποκύπτει στὶς πιέσεις ποὺ δέχεται, ὄχι τόσο ἀπὸ μεγαλύτερους ἢ ξένους, ἀλλὰ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς συνομηλίκους τους!


Πανευρωπαϊκὴ ἔρευνα τοῦ δικτύου EU Kids Online κατέδειξε ὅτι, τὸ 11% τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν ἡλικίας 9 – 16 ἐτῶν ἔχει λάβει ἠλεκτρονικὰ μηνύματα ἢ φωτογραφίες σεξουαλικοῦ περιεχομένου, ἐνῷ τὸ 2% παραδέχεται ὅτι ἔχει ἀνεβάσει στὸ διαδίκτυο τέτοιο ὑλικό! Στὴν δὲ Εὐρώπη (25 χῶρες) τὸ 6% τῶν παιδιῶν 9 – 16 ἐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο δηλώνουν ὅτι ἔχουν ὑποστεῖ ἐκφοβισμὸ ἢ παρενόχληση μέσῳ διαδικτύου (cyderbullying), τὸ 3% ὁμολογεῖ ὅτι ἔχει παρενοχλήσει ἄλλα παιδιά, ἐνῷ τὸ 15% παραδέχονται ὅτι ἔχουν πέσει θύματα τοῦ sexting!


Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Teenage Research Unlimited, τὸ 22% τῶν κοριτσιῶν καὶ τὸ 18% τῶν ἀγοριῶν ἔχουν στείλει γυμνὲς φωτογραφίες τους σὲ φίλους ἢ γνωστούς τους ἢ τὶς δημοσίευσαν οἱ ἴδιοι στὸ διαδίκτυο! Τόσο σοβαρὸ εἶναι τὸ θέμα, ὥστε ἀπασχόλησε ἀκόμη καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο.

(Συνεχίζεται)
[Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε σὲ τί ὀφείλεται αὐτὴ ἡ ἀπήχηση ποὺ ἔχει]Σημείωσις:
1. Ὑπόψη ὅτι σὲ π πολλὲς πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ ἡ ἀποστολὴ ἢ ἡ λήψη τέτοιων φωτογραφιῶν ἀπὸ ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα καὶ ἐμπίπτει στὴ νομοθεσία γιὰ τὴν κατοχὴ καὶ τὴν διακίνηση ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας.

ΠΗΓΗ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him