Οἱ συντελεστές βαρύτητας τῶν μαθημάτων τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων
(ανά επιστημονικό πεδίο και κατεύθυνση)

Το σύστημα που είναι σε ισχύ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, δέν θεωρεί όλα τα μαθήματα ισοδύναμα-ισοβαρή. Ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος, διαφοροποιούνται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στα επιστημονικά πεδία των σχολών που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.
Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός των Μορίων Εισαγωγής που συγκεντρώνονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, είναι απαραίτητη η εξοικείωση των βασικών μαθημάτων, όπως και των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας.Οι σχολές που μπορούν να δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο κατηγοριοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχολές που έχουν σε γενικές γραμμές συναφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας και διαμορφώνουν σε καθοριστικό βαθμό τα Μόρια Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτά τα μαθήματα εξαρτώνται τόσο από το Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των σχολών που θα δηλωθούν, όσο και από την κατεύθυνση που ακολουθεί ο μαθητής στη Γ' τάξη των Λυκείων.Μάθημα
Συντελεστής
1ο Ε.Π.
 • Αρχαία Ελληνικά (Κατεύθυνσης)
 • Ιστορία (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
2ο Ε.Π
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
3ο Ε.Π.
 • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
4ο Ε.Π
·         Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
5ο Ε.Π.
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
1,3
0,7


Για τους υποψήφιους της ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:Μάθημα
Συντελεστής
1ο Ε.Π.
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
0,9
0,4
2ο Ε.Π.
 • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
 • Φυσική (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
3ο Ε.Π.
·         Βιολογία (Κατεύθυνσης)
·         Χημεία (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
4ο Ε.Π.
·         Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
 • Φυσική (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
5ο Ε.Π.
·         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
1,3
0,7


Για τους υποψήφιους της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:Μάθημα
Συντελεστής
1ο Ε.Π.
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
0,9
0,4
2ο Ε.Π.
·         Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
·         Φυσική (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
3ο Ε.Π.
 • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
·         Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
4ο Ε.Π.
 • Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
 • Φυσική (Κατεύθυνσης)
1,3
0,7
5ο Ε.Π.
·         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
 • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
1,3
0,7


Παρατήρηση:
Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγεται, όποιος υποψήφιος θελήσει να δηλώσει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα διαγωνισθεί σε επτά (07) πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς είναι υποχρεωτικό να εξεταστεί και στα Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ' αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20.
Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.


Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:


- (x2) για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,


- (x2) για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,


- (x1) για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης


- (x2) για τα ΤΕΦΑΑ


***

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016Από το σχολικό έτος, διαφοροποιούνται στην Γ' τάξη των Λυκείων, καθώς οι κατευθύνσεις γίνονται "ομάδες προσανατολισμού".


Τα επιστημονικά πεδία, θα διακρίνονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 995/2015, οι νέοι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016, είναι:


Για τους υποψήφιους ομάδας προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:Μάθημα
Συντελεστής
1ο Ε.Π.
·         Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)
·         Ιστορία (Προσανατολισμού)
1,3
0,7
3ο Ε.Π.
·         Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
·         Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
4ο Ε.Π
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)
1,3
0,7


Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:Μάθημα
Συντελεστής
2ο Ε.Π.
·         Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
·         Φυσική (Προσανατολισμού)
1,3
0,7
3ο Ε.Π.
·         Βιολογία (Προσανατολισμού)
·         Χημεία (Προσανατολισμού)
1,3
0,7
4ο Ε.Π.
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)
1,3
0,7


Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:Μάθημα
Συντελεστής
3ο Ε.Π.
·         Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
·         Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
4ο Ε.Π.
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)

5ο Ε.Π.
·         Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
·         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
1,3
0,7

1,3
0,7


Μάθημα
Συντελεστής
3ο Ε.Π.
·         Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9
0,4
4ο Ε.Π.
·         Νεοελληνική Γλώσσα
·         Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)

5ο Ε.Π.
 • Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
1,3
0,7
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him