ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015 / ΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ


 Ὅλα ὅσα δέον να γνωρίζη ὁ ὑποψήφιος

***
Ο «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» για άλλη μια χρονιά στέκεται κοντά στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων…

Δια την σωστήν προετοιμασίαν αυτών υποδεικνύει την ύλη των θεωρητικών μαθημάτων που δέον να γνωρίζουν οι υποψήφιοι αλλά και κατά την διάρκεια των εξετάσεων θα αναρτά τα θέματα αυτών και θα τα σχολιάζει, απαντά.

Δια την καλύτερη συγκέντρωση της ύλης ενθάδε σας παρουσιάζουμε τις βασικές αναρτήσεις του ΕΡΜΗ που οι υποψήφιοι των θεωρητικών κατευθύνσεων – και εις το μάθημα της Εκθέσεως όλοι οι υποψήφιοι – απλά πρέπει να ανατρέχουν και έχουν υπόψη των.

Να μην λησμονείτε ότι οι αναρτήσεις είναι πάμπολλες και για την καλύτερη ανάγνωση ενός θέματος δέον να αναγράφετε ό,τι σας ενδιαφέρει στην μηχανή αναζητήσεως του site με την λέξη κλειδί ( π.χ «Υποθετικοί λόγοι») και να ανατρέχετε στην αρμόζουσα καταχώρησιν. 


Επίσης μια καλύτερη εις βάθος εξέτασις κάθε θέματος μπορεί να ερευνηθή πατώντας το πλήκτρο των ετικετών του ΕΡΜΗ πάνω από την ημερομηνία στην ΔΞ στήλη και ανατρέχοντας στην θεματική ενότητα (ΕΤΙΚΕΤΑ/LABEL) που ενδιαφέρει τον καθένα…

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας…1.   Τά Ἀρχαία Ἑλληνικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

·        (ΜΕΡΟΣ Α')
·        (ΜΕΡΟΣ Β')
·        (ΜΕΡΟΣ Γ')
·        (ΜΕΡΟΣ Δ')

2.   Τά Λατινικά τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

·        (ΜΕΡΟΣ Α')
·        (ΜΕΡΟΣ Β')

3.   Η Ν.Ε Λογοτεχνία τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

·        (ΜΕΡΟΣ Α')

4. Η Ν.Ε Γλώσσα - Έκθεση τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

·        (ΜΕΡΟΣ Α')

5. Η Ιστορία Θεωρ. Κατεύθ. τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

·        (ΜΕΡΟΣ Α')

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him