ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015: Τα SOS θέματα της Ιστορίας της Θεωρ. Κατεύθυνσης

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

Δεκατρείς(13) ορισμούς και είκοσιπέντε(25) ερωτήσεις επέλεξα να σας δώσω για sos φέτος.

Η ύλη αποτελείται από 200 ερωτήσεις όπως μπορείτε να δείτε στην ανάρτησή μου εδώ (οι 200 ερωτήσεις είναι οι εντός πλαισίου)…Ὅλη ἡ Ἱστορία Κατευθύνσεως Γ' Λυκείου σε μορφή ἐρωτήσεων | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Τις διαβάζετε όλες σειρά σειρά –αν είναι δυνατόν - διότι από αυτές, ατόφιες τις περισσότερες φορές πέφτουν στις εξετάσεις.

Στις 25 ερωτήσεις ανωτέρω – όσοι θέλουν για διαφόρους λόγους να κινηθούν με sos μόνον - προσθέσατε και τις ισοβίως sos ερωτήσεις που θα βρήτε εδώΤὰ SOS τῆς Ἱστορίας Κατεύθυνσης (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013) | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Τὰ SOS τῆς Ἱστορίας Κατεύθυνσης (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013) (ΜΕΡΟΣ Β')

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.                ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ
2.                Διχοτόμηση της δραχμής (Μάρτιος 1922)
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ
3.                Εθνικόν Κομιτάτον
4.                Ομάδα των Ιαπώνων
5.                Εκλεκτικοί
6.                Πεδινοί
7.                Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ
8.                Τάγματα εργασίας
9.                Πατριαρχική Επιτροπή (1918)
10.           Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)
11.           Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων.
ΚΡΗΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ
12.           Ηνωμένη Αντιπολίτευσις (Κρήτη)
ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ
13.           Φροντιστήριο της Τραπεζούντας

***
ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.                 Με βάση τα στοιχεία των παραθεμάτων, του πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να καταγράψετε γιατί η Ελλάδα οδηγήθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο κατά το Μικρασιατικό πόλεμο και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό από την ελληνική κυβέρνηση.
2.                 Να αναφέρετε τις πολιτικές επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 1930.
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3.                 Πώς διαμορφώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 αιώνα;
4.                 α. Τι γνωρίζετε για την εισαγωγή της «αρχής της δεδηλωμένης» στην ελληνική πολιτική ζωή; β. Ποιες ήταν οι συνέπειες της εφαρμογής της στην πολιτική ζωή του τόπου.
5.                 Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών και ποια η θέση τους στην οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 αιώνα;
6.                 α) να επισημάνετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί και β) να προσδιορίσετε τις πολιτικές αντιλήψεις του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Στρατιωτικού Συνδέσμου που επέτρεψαν τη μεταξύ τους συνεργασία
7.                 Αξιοποιώντας τα παραθέματα αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να δώσετε το χρονικό των γεγονότων που ακολούθησαν τη δεύτερη παραίτηση του Βενιζέλου ως την κορύφωση του Εθνικού διχασμού το 1920.
8.                 Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α) να επισημάνετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση του κινήματος στο Γουδί και β) να προσδιορίσετε τις πολιτικές αντιλήψεις του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Στρατιωτικού Συνδέσμου που επέτρεψαν τη μεταξύ τους συνεργασία
9.                 Οι αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους.
10.            19. Να παρουσιάσετε τις επιλογές και τους στόχους της αγροτικής πολιτικής του Τρικούπη, ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα των τσιφλικιών.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
11.            Καταγράψετε τις σχετικές με το προσφυγικό ζήτημα διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας), που υπέγραψε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1924 –1930. (Να μην αναφερθείτε στις συνέπειές τους στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.)
12.            Παρουσιάστε τα προσφυγικά ρεύματα Ελλήνων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα από: 1. Βουλγαρία 2. Ρωσία 3. Ρουμανία
13.            Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης;
14.            Λαμβάνοντας υπόψη σας τις σχετικές πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και το περιεχόμενο των παραθεμάτων να προσδιορίσετε τη θετική επίδραση που άσκησε η έλευση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην οικονομική ζωή της Ελλάδας, μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
15.            Τι προέβλεπε η Ελληνοτουρκική Σύμβαση της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων
16.            Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παραθέσετε τις ενέργειες της ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών.
17.            α. Με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν οι πρόσφυγες στις συγκεκριμένες περιοχές και ποιες συνέπειες είχε αυτή η κατανομή στην εθνολογική σύσταση αυτών των περιοχών; β. Με ποια άλλα κριτήρια προσπάθησε το ελληνικό κράτος να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες;
18.            Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε η Ελλάδα την περίοδο 1918 – 1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα;
ΚΡΗΤΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
19.            α. Τους λόγους της σύγκρουσης Πρίγκιπα Γεωργίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. β. Τις θέσεις των δύο ανδρών στο εθνικό ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
20.            α. να αναφερθείτε στα γεγονότα που επισκίασαν το θετικό και αισιόδοξο κλίμα των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου καθεστώτος στην Κρήτη και τα οποία επρόκειτο να δημιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση. β. να αναφερθείτε στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της αρμοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐμη.
21.            Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α) να επισημάνετε τις επιδιώξεις των επαναστατών του Θερίσου και β) να καταγράψετε την αντίδραση της Κρητικής κοινωνίας απέναντι στην επανάσταση.
ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
22.            α) τι γνωρίζετε για τις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου; β) πώς διαμορφώθηκε η κίνηση του εμπορίου στον Πόντο μέχρι και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα.
23.            Η στάση του Βενιζέλου στο Ποντιακό Ζήτημα κατά το συνέδριο στο Παρίσι, (Δεκέμβριος 1918) και οι προτάσεις του προς τους Πόντιους (Απρίλιος 1919).
24.            Ποιο ήταν το γεγονός που ματαίωσε οποιαδήποτε προσδοκία για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής δημοκρατίας και ποιες οι επιπτώσεις του;
25.            Ποια υπήρξε η δράση του Κ. Κωνσταντινίδη σχετικά με τον αγώνα των Ελλήνων της Διασποράς για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας;
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him