Ἡ ἀποθέωσις τῆς διαφορετικότητος
  
Τοῦ κ. Παύλου Σαββίδη,
θεολόγου
Ἀπειλή ἐναντίον τοῦ πολιτισμοῦ

Ἀποτελεῖ ἀναντίλεκτη δογματικὴ ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ ἀλήθεια, ὅτι οἱ περισσότεροι, ἔστω καὶ ὑψηλοὶ πολιτισμοί, καταβαραθρώθηκαν ἀπὸ τὴν ὀξυκορύφωση τῆς ἀνηθικότητας τῶν σοδομικῶν, ἐκφυλιστικῶν, καὶ ὄχι μόνον, ἁμαρτημάτων, ποὺ κατέτρωγαν ἄσπλαγχνα τὰ σπλάγχνα τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ τῆς καταρράκωσης, τῆς ἀξιοπρέπειας, τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλὰ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ γενικότερα.
Μήπως καὶ σήμερα ἡ «ἰδιοτροπία» τῆς ἱστορίας ἐπαναλαμβάνεται μὲ τὶς ἀντίστοιχες ὀδυνηρὲς συνέπειες; Πολλὲς πρόσφατες ἔρευνες
ἔχουν ἐπιβεβαιώσει ὅτι οἱ Ὁ/φιλοι παρουσιάζουν πολὺ συχνότερα κατάθλιψη, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, γενικευμένη ἀγχώδη ταραχή, διαταραχὴ διαγωγῆς, χρήση οὐσιῶν καὶ ἀλκοολισμό…Ἡ νόσηση μὲ AIDS προσθέτει σημαντικὰ ψυχιατρικὰ καὶ νευρολογικὰ προβλήματα.
Τέσσερα ἐνήλικα παιδιὰ Ὁ/λων γονέων-ποὺ ἐνεργοῦν ὡς κουαρτέτο τῆς ἀλήθειας-ἔχουν ὑποβάλει τὶς ἔνορκες καταθέσεις τους στὸ 5ο Ἐφετεῖο τῶν ΗΠΑ ὅπου δηλώνουν τὴν ἀντίθεσή τους στοὺς «γάμους» ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου μὲ ἀρκετὰ νὰ λένε ὅτι «τὸ νὰ μεγαλώνεις σὲ μία «οἰκογένεια οὐράνιου τόξου» δὲν εἶναι φυσιολογικὸ οὔτε εὐχάριστο»!


«Ἡ ἀδελφή τοῦ Θανάτου»

Μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του, ὁ διάσημος χορευτὴς Ροῦντολφ Νουρέγιεφ δὲν ἔπαψε διαρκῶς νὰ σκέφτεται τὴν ἀβάσταχτη μοῖρα τῶν «γαλάζιων», τὴν ἀβάσταχτη δική του μοῖρα. Ὁ πρίγκιπας τοῦ χοροῦ, ὁ βασιλιὰς τῆς μοναξιᾶς, κατάλαβε τὸ μέγεθος τῆς τραγικότητας τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ ἔρωτα, ὅταν ἐπισκέφτηκε στὸ γηροκομεῖο ἕνα φίλο του γκέϊ. Τὰ λόγια ποὺ τοῦ εἶπε ἐκεῖνος χαράχτηκαν βαθιὰ μέσα του καὶ τοῦ ἄφησαν τὴν πιὸ στυφὴ γεύση τοῦ ἀπαγορευμένου ἔρωτα.
«Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τραγική. Ἰδιότροπη, ἐπισφαλὴς καὶ εὐμετάβλητη. Δὲν ἔχει μέλλον, δὲν ἔχει παιδιά. Μοιάζει μὲ ἄκαρπη συκιά. Εἶναι ἡ ἀδελφή τοῦ θανάτου. Αὐτὸ τὸ ἀναπόφευκτο εἶναι ποὺ καθορίζει τὴν οὐσία της, τὶς διαθέσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ τέλος της. Αὐτὸ τὸ δένδρο φυτρώνει στὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αὐτοκαταστροφή. Ὅ,τι ἀγγίζουμε μὲ τὰ χείλη μας καὶ τὰ χέρια μας,ὅλα γεννᾶνε σήψη καὶ θάνατο. Οἱ “γαλάζιοι” δὲν μποροῦν νὰ νιώσουν τὴν εὐτυχία, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους παιδιά, παιδικὸ κλάμα, παιδικὴ ἁγνότητα. Σὰν νὰ εἴμαστε γεννημένοι ἄκαρποι, ἐμεῖς ὑποδυόμαστε τὸν ἑαυτό μας καὶ ἐρωτευόμαστε ἐγωιστὲς ἴδιους μὲ ἐμᾶς...».
(Πηγὴ Alopsis.gr)
Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανείς ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι αὐτοαποκαλοῦνται gays,
ποὺ σημαίνει εὔθυμοι! Πόση εὐθυμία μπορεῖ ἆραγε νὰ προκαλέσει ἡ κατάφωρη παραβίαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ; ... Ὅση καὶ ὁ Θάνατος... Κατακλείνουμε τὴν παράγραφό μας μὲ τὴν πολὺ εὔστοχη παρατήρηση: «Οἱ ἡγέτες τοῦ δυτικοῦ κόσμου μοιάζουν νὰ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ προδώσει πιὸ πολὺ τὴ χώρα του, τὸ ἔθνος του, τὸ λαό του. Ποτὲ στὴν ἱστορία δὲν ὑπῆρχαν ἡγέτες τόσο συνένοχοι στὴν καταστροφὴ τῆς ἱστορίας, τῶν παραδόσεων, τῆς κουλτούρας, καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ λαοῦ τους. Οἱ ἡγέτες τῆς χώρας μας εἶναι σίγουρα, στὶς πρῶτες θέσεις»!

Ἐπιστρέφομεν εἰς τήν ἑλληνικὴν καὶ δυστυχῶς ὀδυνηρὰν πραγματικότητα

Τὴν ἐπέκταση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια προβλέπει μεταξὺ ἄλλων τὸ νέο ὑπὸ διαμόρφωση οἰκογενειακὸ δίκαιο σύμφωνα μὲ τὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης πρὸς τὴν νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπή, ζήτημα γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ χώρα μας ἔχει ἤδη καταδικαστεῖ μία φορά ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ κάθεται ἐκ νέου στὸ ἑδώλιο.
Ὡστόσο, ἀντίθετος στὴν θεσμοθέτηση τοῦ γάμου γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἐμφανίστηκε ὁ ἴδιος ὁ πρώην ὑπουργὸς Χαράλαμπος Ἀθανασίου, τονίζοντας ὅτι τὸ ἀπαγορεύει καὶ ἡ σύμβαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Δὲν τὸ συζητῶ, δὲν τὸ διανοοῦμαι. Ἐξάλλου καὶ ἡ σύμβαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τὸ ἀπαγορεύει. Ὅταν μιλάει γιὰ γάμο μιλάει γιὰ ἄνδρα καὶ γυναῖκα. Εἴμαστε μία χώρα ἡ ὁποία σέβεται τὶς παραδόσεις, σέβεται τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραπεῖ τουλάχιστον μὲ αὐτὴ τὴν κυβέρνηση καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ὑπουργία ὁ γάμος», δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, μιλώντας στὸ Mega, ἐνῷ γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἐξήγησε πὼς πρέπει νὰ ἐξεταστοῦν οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν υἱοθέτησή του.
(Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr)(Agioritikovima.gr. Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014).
Ὁ νέος Ὑπουργὸς δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου τόνισε ὅτι τὸ σύμφωνο συμβίωσης θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Ἀπώτερος στόχος ἡ ἀποϊέρωσις καὶ ἅλωσις τῆς Παιδείας μας.

Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδώσουμε ἠθελημένη ἄγνοια σὲ ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ στοχοποιήσουν τὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη νεολαία μας, μὲ ὅσα ἀντορθόδοξα ἀλλὰ καὶ ἀντιανθρώπινα ὑποστηρίζουν. Ὅ,τι ἴσχυε ἐπὶ αἰῶνες γιὰ τὸν ὀρθόδοξο χριστιανὸ σχετικὰ γιὰ τὴν ἀποχὴ πρὶν τὸν γάμο καὶ τὴν μονογαμικὴ σχέση, τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύση καὶ ἀργότερα γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἐφηβικοὺς βλαστοὺς τῆς παιδείας μας. Ἡ ἁγνότητα πρὶν τὸν γάμο εἶναι ἡ ἀδαμάντινη βάση τῆς ἠθικῆς τοῦ παιδιοῦ μας. Ὅμως οἱ πολυποίκιλοι ἀθεϊστικοὶ κράχτες, κινοῦν γῆ καὶ οὐρανό, γιὰ νὰ ἐξαλείψουν κάθε αἰσθητήριο ἠθικῆς καὶ νὰ ἰσοπεδώσουν τὶς αὐτονόητες ἠθικὲς ἀρχὲς μὲ ἀνώμαλες καταστάσεις. Διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἄκριτη δημιουργία φυλλαδίου καὶ ἱστοσελίδας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (www.oloiisoi.gr) ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ἔφηβους καὶ διανεμήθηκε σὲ γυμνάσια καὶ λύκεια τῆς Ἑλλάδας (σύμφωνα μὲ πρόγραμμα τῆς ΕΕ).
Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ «προτρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς ἰσότιμη ἐκδοχὴ τῆς σεξουαλικότητας χαρακτηρίζοντας κάθε ἀντίθετη στάση «ὁμοφοβικὴ» καὶ «ρατσιστική». Ἔτσι ὅμως ἀθωράκιστο, ἀνερμάτιστο καὶ προπάντων ἀδιαφώτιστο τὸ παιδί μας, θὰ δέχεται ἕνα μπαρὰζ ἐπιθέσεων ἀπὸ φίλους καὶ συμμαθητὲς σὲ περίπτωση ἄρνησης καὶ διαφοροποιήσεώς του μὲ τὴν ἀπειλὴ πὼς «θὰ ἀνήκει στὴν χειρότερη μειονότητα(!), τοὺς ρατσιστές». Αὐτὸ κι ἂν δὲν εἶναι ἡ χειρότερη προπαγάνδα καὶ πνευματικὴ δικτατορία!
Σὲ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἔγινε σεμινάριο στοὺς δασκάλους ἀπὸ Σχολικοὺς συμβούλους καὶ καθηγητὲς Παιδαγωγικῶν τμημάτων μὲ θέμα: «Τρανσφοβία καὶ Ὁμοφοβία». Δηλαδὴ νὰ περάσουν στὰ παιδιὰ τὴ φιλοσοφία τῆς διαφορετικότητας-δηλ. τοῦ σοδομισμοῦ- ὡς ἕνα ἄλλο τρόπο φυσιολογικῆς ζωῆς.
Φοιτήτρια τοῦ Παιδαγωγικοῦ τμήματος Θεσσαλονίκης ἀναφέρει, ὅτι γίνονται σεμινάρια στὸ ἀμφιθέατρο μὲ θέμα-στόχο πῶς θὰ περάσουν oἱ δάσκαλοι τὴν Ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὴν Α΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ!
Νὰ ἔρθουμε τώρα καὶ σὲ ἄλλο συγκεκριμένο γεγονὸς ποὺ τὸ δημοσιεύει τὸ περιοδικὸ «Ἡ Δράση μας», μὲ τίτλο: Τὸ κατάντημα τῆς Εὐρώπης: «Χθὲς τὸ μεσημέρι ἦλθε ὁ μικρός μου γιὸς ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ μᾶς εἶπε ὅτι αὔριο, 9 Ἀπριλίου 2014, ὅλα τὰ παιδάκια, κοριτσάκια καὶ ἀγοράκια, θὰ πρέπει νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο ντυμένα ρόζ. Τὸ παιδὶ εἶναι 11 ἐτῶν καὶ πηγαίνει στὸ Lise METNER.
Ὅταν ρώτησα γιατί, ἀπήντησε ὅτι εἶναι ἡ ἡμέρα ἐναντίον τῶν διακρίσεων πρὸς τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ τὶς λεσβίες!!(…) 11 χρονῶν καὶ νὰ μοῦ μιλάει γιὰ δικαιώματα λεσβιῶν, ἐγὼ τὰ ἔχασα. Ὁ μεγάλος μου γιὸς μπῆκε στὴ συζήτηση (13χρονῶν) καὶ εἶπε ὅτι στὸ σχολεῖο μαθαίνουν ὅτι ὅλα εἶναι φυσιολογικά. Τέλος πάντων οἱ δάσκαλοι εἶπαν ὅτι ἂν δὲν ἔχουν ρὸζ μποροῦν νὰ φορέσουν κόκκινα ἢ πορτοκαλί (…)! Ἀπʼ ὅ,τι διάβασα, αὔριο εἶναι μία μέρα ποὺ τὴν ὀνομάζουν Pink day».
Στὴν Σουηδία, ἐὰν ὁ δάσκαλος ἐπιμένει στὸ φῦλο: ἀγόρι, κορίτσι, κινδυνεύει μὲ ἀπόλυση. Τέλος, στὴ Γαλλία τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία νὰ συστήσει στὰ ἀγόρια τοῦ Λυκείου νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο μὲ φοῦστες, γιὰ νὰ δείξουν ἔμπρακτα ὅτι δὲν εἶναι «ὁμοφοβικοί», καὶ ὅτι τὸ φῦλο δὲν καθορίζεται βιολογικὰ, ἀλλὰ ἐπιλέγεται!

Ὁ «νέος ἄνθρωπος» τοῦ «τρίτου ἀκαθορίστου φύλου»

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ὅτι ὑπῆρχαν δύο φῦλα, τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, δηλαδὴ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα, ὑπῆρχαν καὶ μερικοὶ ἐπαμφοτερίζοντες γιὰ διαφόρους λόγους, κυρίως λόγω τῶν παθῶν. Ὅμως τελευταῖα μᾶς προέκυψε καὶ ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος τοῦ «τρίτου φύλου», ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπὸ τὰ δικαστήρια, ὕστερα ἀπὸ πολυετῆ ἀγῶνα ποὺ ἔκανε κάποιος ὡς ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου φύλου» ἢ «τρίτου φύλου».
Πρόκειται γιὰ κάποιον ποὺ ὀνομάζεται Νόρι Μέϊ Γουέλμπι, ποὺ γεννήθηκε στὴν Σκωτία ὡς ἄνδρας, ἀργότερα μετακόμισε στὴν Αὐστραλία ὅπου ὑποβλήθηκε σὲ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου σὲ γυναῖκα, καὶ ἐπειδὴ διεπίστωσε ὅτι δὲν αἰσθανόταν ἄνετα ὡς ἄτομο θηλυκοῦ γένους, ἀποφάσισε νὰ διακόψη τὴν θεραπεία μὲ ὁρμόνες καὶ νὰ ὑποβληθῆ σὲ ἐγχείρηση, γιὰ νὰ μὴ ἀνήκη σὲ «προκαθορισμένο» φῦλο. Στὴν συνέχεια, ξεκίνησε ἕνα πολυχρόνιο  ἀγῶνα, γιὰ νὰ ἀναγνωρισθῆ νομικὰ ὡς ἕνας ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου» φύλου.
Τὴν Τετάρτη 2 Ἀπριλίου 2014 «τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Αὐστραλίας ἀποφάνθηκε ὅτι ἡ Πολιτεία τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας ὀφείλει νὰ ἀναγνωρίση τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ τρίτου "ἀκαθόριστου" φύλου, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ὁ Νόρι Μέϊ Γουέλμπι» (Τὰ Νέα, 4-4-2014).
Ἔτσι, δημιουργήθηκε ἕνας ἄνθρωπος «ἀκαθορίστου φύλου» (non -
specific sex), ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναῖκα. Ἐκπλήσσεται κανεὶς γιὰ τὸ ποῦ μπορεῖ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπὸ ὅλα καὶ θέλει νὰ γευθῆ νέες ἐμπειρίες καὶ καταστάσεις. Καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ πού, ὑποστηρίζοντας τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα κάθε ἀνθρώπου, εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀποδεχθοῦν καὶ νὰ υἱοθετήσουν μία τέτοια νοοτροπία.
Ἂν ὅμως ἀρχίσουμε νὰ δεχόμαστε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα χωρὶς τοὺς ἀναγκαίους περιορισμούς, τότε θὰ φθάσουμε ὡς κοινωνία στὴν καταστροφή.

Β΄

Ἄμεσοι καὶ ἔμμεσοι μηχανισμοὶ προβολῆς, διαφήμισης καὶ ἐπιβολῆς (ὁ ρόλος τῶν ΜΜΕ, τῆς τέχνης, τῆς μόδας, τοῦ τουρισμοῦ, τῶν σχετικῶν ὀργανώσεων-ἐκβιασμοὶ) τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ἰδεολογίας. Εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι πὼς αὐτὴ ἡ ἀνθρωπολογικὴ ὁμοφυλοφιλικὴ ἐπανάσταση ἐπιβλήθηκε ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω, προέρχεται ἀπὸ διάφορα κέντρα ἐξουσίας καὶ ἐπιδιώκει νὰ τραβήξη μαζί της ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. «Κατονόμασαν διάφορους ὀργανισμοὺς, γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ἰδεολογία τους ξεκινώντας ἀπὸ τὸν ΟΗΕ καὶ τὰ Εὐρωπαϊκὰ θεσμικὰ ὄργανα καὶ τὴν νομοθεσία τῶν ἐπὶ μέρους χωρῶν». Σʼ αὐτὴν τὴν «μία συμφωνία τῶν κακῶς ὁμονοησάντων» τῆς ἐπιβολῆς τῆς Ὁ/φιλικῆς δικτατορίας ἐπιστρατεύθηκαν κυβερνῆτες καὶ ἄλλες προσωπικότητες μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ κύρους τῆς θέσεώς των.
«Τὸ 2000 ἡ Κλίντον ἦταν ἡ πρώτη σύζυγος προέδρου ποὺ παρέλασε σὲ παρέλαση «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφάνειας», καὶ ὡς ὑπουργὸς ποὺ ἔχει ὑποστηρίξει τὰ δικαιώματα τῶν Ὁ/φίλων. Σὲ ὁμιλία της πέρσι τὸν Ἰούνιο εἶπε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες «μεταφέρουμε τὸν διάλογο γιὰ τὰ δικαιώματά μας σὲ ἄλλες κυβερνήσεις γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν λεσβιῶν, ὁμοφυλόφιλων καὶ διαφυλικῶν ἀτόμων». Ἡ νέα πολιτικὴ εἶναι μία νίκη γιὰ τὶς ὁμάδες γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Ὁ/φιλων, ποὺ μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ψῆφο, εἶχαν ἀσκήσει πίεση γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα ἄρχισε τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία στὰ τέλη τοῦ 2008…Καὶ ὁ Fred Sainz, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐκστρατείας γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα μίας ὁμάδας ὑπεράσπισης τῶν Ὁ/φίλων, χαρακτήρισε τὴν εἴδηση «ἕνα θετικὸ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρὸς γιὰ ὅλες τὶς ἀμερικανικὲς οἰκογένειες».
Ὁ Δημοσιογράφος- Συγγραφέας Τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης ἀποκαλύπτει κάτι ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ἀπίστευτο καὶ ὅμως εἶναι ἀληθινό…πὼς τὸ Ἰσλὰμ μαζὶ μὲ τὴν (Ὁ) εἶναι τὰ πιὸ εὐνοούμενα καὶ τὰ πιὸ προβαλλόμενα «πολιτιστικὰ» συστατικά τῆς Νέας Τάξης. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Τουρκικῆς ἐφημερίδας Cum huriyet, στὸ φύλλο τῆς 11ης Νοεμβρίου τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸ πανευρωπαϊκὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς ἐπίσημης ἀναγνώρισης καὶ νομικῆς κατοχύρωσης τῶν «δικαιωμάτων» τῶν πάσης φύσεως Ὁ/λων…στὸ μεγάλο τζαμὶ τῶν μαρτύρων τοῦ Βερολίνου, δηλ. δημόσια συζήτηση κατὰ τῆς ὁμοφοβίας. Μὲ ἁπλὰ λόγια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ κατὰ τῶν Ὁ/λων.
Στὸ παιχνίδι τῆς προβολῆς καὶ διαφημίσεως παίρνουν μέρος καὶ οἱ κολοσσοὶ τῶν Πολυεθνικῶν. Ἡ Coca Cola λανσάρει διαφημίσεις, ποὺ ἀπεικονίζουν «γάμους» Ὁ/λων ὡς ἀντίδοτο στὸ μῖσος καὶ εἶναι τακτικὸς χορηγός τῆς παρέλασης «Ὑπερηφάνειας» στὴ Ν. Ὑόρκη. Ἡ ἴδια ἔχει κυκλοφορήσει τέσσερα διαφημιστικὰ γιὰ τὸ κοινό, στὴνἸρλανδία, τὴν Ὁλλανδία, τὴν Νορβηγία καὶ τὴ Μ. ΒρεττανίαΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him