Κάποιοι Δήμαρχοι της Αριστεράς μας δουλεύουν


τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Σε συνέχεια άρθρου μου που έγραψα για την εκζήτηση από ωρισμένους δημάρχους εθελοντών εκπαιδευτικών προκειμένου να στελεχώσουν αμισθί αυτοί και μόνον τα κοινωνικά των φροντιστήρια και να επιδείξουν έτσι κοινωνική πολιτική και μέριμνα με τις πλάτες των εκπαιδευτικών, ενώ την ίδιαν ώρα διορίζουν πλουσίως τουλάχιστον γυμναστές για την άθλησιν των δημοτών των, προχθές ο ο κ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Δήμου Βύρωνα και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, είπε τα εξής λογικά και δίκαια για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα καυτηρίασε την αναλγησία τουλάχιστον των δημάρχων της αριστεράς για την συγκατάνευσή τους στην ομηρία των ανέργων… Ιδού το δημοσίευμα.

Ἡ φαιδρότης τοῦ ἐθελοντισμοῦ εἰς τα κοινωνικά φροντιστήρια τῶν δήμων

1. Αντιδράσεις για την νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

Αντδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για 50.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και δημόσιους φορείς με την Κοινωφελή Εργασία για το έτος 2014 - 2015. Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο με την προκήρυξη που θα εκδώσει ο Οργανισμός Απασχόλησης. Όπως έγινε γνωστό απο την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την νέα περίοδο προσλήψεων με την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ όπου θα υλοποιηθούν 32.000 προσλήψεις (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων) στους δήμους της χώρας και 3.500 προσλήψεις στις περιφέρειες.

Οι αντιδράσεις προέρχονται από μερίδα εργαζομένων στους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με άρθρο που απέστειλε ο ο κ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων Δήμου Βύρωνα και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ στο dikaiologitika.gr η κοινωφελής εργασία, μεγιστοποιεί την υπερεκμετάλλευση των ανέργων, αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως ωφελούμενο, επιβάλλει εργασιακές σχέσεις και μισθό μεσαίωνα. Ο κ.Παναγιωτόπουλος αναφέρει επίσης ότι οι δήμαρχοι του Σύριζα και του ΚΚΕ που αποφάσισαν να εφαρμόσουν την κοινωφελή εργασία συμβάλλουν στην περεταίρω απορρύθμιση της εργασίας και εφαρμόζουν μνημονιακές πολιτικές που καταγγέλλουν. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο υπουργός εργασίας 14/11/2014, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014- 2015» κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με το πρόγραμμα αυτό ο ένας στους δυο εργαζόμενους στους ΟΤΑ θα εργάζεται πλέον με μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας. Ονομάζουν ωφελουμένους και όχι εργαζόμενους αυτούς που θα πάρουν μέρος σε αυτό, καταπατώντας με αυτό τον τρόπο κάθε έννοια εργατικού δίκαιου. Η συγκυβέρνηση επιδιώκει με διάφορους τρόπους να απαλλαγεί από παλιούς εργαζόμενους γιατί έχουν υψηλό μισθολογικό κόστος. Μέσα από τη λεγόμενη αξιολόγηση, τον προσχηματικό έλεγχο των συμβάσεων, την κατάργηση υπηρεσιών, θέλει να κάνει απολύσεις για να υπηρετήσει ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα μικρότερο, αντιδραστικότερο, ανταποδοτικότερο στη λειτουργία του κράτος στην κεντρική και τοπική δημόσια διοίκηση. Με εργαζόμενους ευέλικτους με ελάχιστα δικαιώματα και χαμηλό μισθολογικό κόστος. Τον στρατηγικό αυτό αντιδραστικό στόχο προωθούν με την κοινωφελή, την εθελοντική εργασία, το νέο μισθολόγιο- φτωχολόγιο που ετοιμάζουν για το δημόσιο, καθώς και με τις πολιτικές που επεξεργάζονται και σπρώχνουν εργαζόμενους σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Οι προσλήψεις στην κοινωφελή εργασία θα γίνουν με επίβλεψη του ΑΣΕΠ, θα αφορούν 117 ειδικότητες και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου) των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας (Δήμος/Περιφέρεια). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους (άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες κ.α.) και γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην παρούσα Κ.Υ.Α.

Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του Ν. 4152/2013. Σημαντική αλλαγή επέρχεται μόνο στην ασφάλιση όσων ανέργων κατηγορία ΥΕ απασχοληθούν σε υπηρεσίες καθαριότητας όπου θα έχουν βαρέα ένσημα.

Οι δημοτικές αρχές της αριστεράς που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, πορεύονται δεξιά σε ένα ζήτημα που έχει στρατηγική σημασία για την εργατική τάξη της χώρας. Με την πολιτική τους αυτή συνεισφέρουν στην ακόμη μεγαλύτερη υποτίμηση της εργατικής δύναμης και της μείωσης του μισθολογικού κόστους για το κράτος εργοδότη. Συμβάλουν στην εφαρμογή των βάρβαρων μνημονικών πολιτικών, στην καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στην υπερεκμετάλλευση των ανέργων. Βάζουν και αυτές ένα ακόμη λιθαράκι στην απορρύθμιση της εργασίας, διαψεύδοντας προσδοκίες όσων έλπιζαν ότι οι δήμαρχοι της αριστεράς θα ασκήσουν μια πολιτική φιλολαϊκή, φιλεργατική και ότι θα «έσκιζαν τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους».

Οι παρατάξεις αυτές στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καλούσαν το λαό να καταψηφίσει τους μνημονιακούς δημάρχους και ότι θα αντισταθούν για να καταργηθούν οι αντεργατικές πολίτικές. Μπορεί τα κόμματα της αριστεράς ΚΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ να καταψήφισαν στην Βουλή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έρχονται όμως τα στελέχη αυτών των κομμάτων τώρα ως δημοτικές αρχές ( δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι) επικαλούμενοι τα ίδια επιχειρήματα με τους δημάρχους της αστικής πολιτικής και των μνημονίων και αποφασίζουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό από την κεντρική εξουσία. Συμβάλλουν με την πολιτική τους αυτή να ενισχύεται η αναξιοπιστία των πολιτικών και των κομμάτων στη σχέση τους με το λαό, αφού αλλά καταγγέλλουν και άλλα κάνουν όταν ασκούν και αυτοί εξουσία. Απογοητεύουν το λαό, δεν μπορούν να τον εμπνεύσουν, να τον κερδίσουν και να αποτελέσουν την ελπίδα αναγέννησης του εργατικού κινήματος και διεξόδου από την κρίση προς όφελος του λαού όταν ασκούν και εφαρμόζουν αστικές αντεργατικές πολιτικές. Τα δημοτικά συμβούλια και οι δημοτικές αρχές που έχουν αναφορά στην αριστερά θα πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση τους, να μην εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα και να πρωταγωνιστήσουν μαζί με τα συνδικάτα και τους ανέργους σε ένα κίνημα διεκδίκησης σταθερής εργασίας με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ΤΩΡΑ.

Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις όλης της αριστεράς οφείλουν με συνέπεια υπερασπιζόμενοι τα εργατικά δικαιώματα να αντισταθούν ενάντια σε αυτές της πολιτικές, να μην συναινέσουν, να μην σωπάσουν, επειδή τις εφαρμόζουν δημοτικές αρχές των κομματικών - πολιτικών τους χώρων. Θα δοκιμαστούν και αυτές στην πράξη για την πολιτική τους. Ο εφιάλτης της ανεργίας δεν περιορίζεται πολύ περισσότερο δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις πολιτικές που προωθούν οι δυνάμεις του κεφαλαίου, συγκυβέρνηση, η Ε. Ένωση και το Δ.Ν.Τ. και εφαρμόζουν και οι δήμαρχοι. Οι άνεργοι δεν χρειάζονται πολιτικές που ανακυκλώνουν την ανεργία, που παρέχουν περιορισμένη απασχόληση χωρίς δικαιώματα και αξιοπρεπή μισθό. Δεν χρειάζονται πολιτικές ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις της αριστεράς και στην τοπική διοίκηση - αυτοδιοίκηση οφείλουν να πρωτοστατήσουν σε ένα κίνημα ταξικής ενότητας των εργαζομένων και των ανέργων υπεράσπισης και διεκδίκησης σταθερής εργασίας.

Για να βρουν δουλειά οι άνεργοι χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις σταθερής εργασίας, ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και με δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ και το δημόσιο για να υπάρξει επανεκκίνηση στην λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Να υπάρξουν προγράμματα αυτεπιστασίας στους ΟΤΑ και να σταματήσουν οι αναθέσεις έργων σε εργολάβους και η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Να μειωθούν οι ώρες εργασίας και τα όρια ηλικίας για την σύνταξη στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Να απαγορευτούν οι απολύσεις. Σε μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση είναι ανάγκη να κινηθούν οι δημοτικές αρχές της αριστεράς και όχι να γίνονται το μακρύ χέρι εφαρμογής της βάρβαρης πολιτικής των μνημονίων.

Υ.Γ. Μεταξύ των Δήμων που έχουν ζητήσει και θα εφαρμόσουν την κοινωφελή εργασία είναι: ΑΓ. Παρασκευή 151 ωφελούμενοι. Αιγάλεω 200, Βύρωνα 134, Ζωγράφου 210, Καισαριανή 78, Χαλάνδρι 190, Χαϊδάρι 138, Φιλαδέλφεια 106, Πετρούπολη 54, Ν. Ιωνία 191, Κερατσίνι 260, Πατρέων 581.

Αυτά αναφέρει στην επιστολή του ο κ.Παναγιωτόπουλος διαμαρτυρόμενος ουσιαστικά για την προκήρυξη του νέου προγράμματος.

...

Και χθές πρίν αλέκτωρ φωνήσαι, ιδού η διακήρυξη των δημάρχων της Αριστεράς ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής που όπως βλέπετε ανωτέρω και ζητάει «ωφελουμένους» από τον ΟΑΕΔ και για εθελοντές καθηγητές να διδάξουν στο κοινωνικό του φροντιστήριο εκλιπάρησε…

2. Πρωτοβουλία προάσπισης σταθερών εργασιακών σχέσεων στους δήμους

Σε πρωτοβουλία προάσπισης των εργασιακών σχέσεων στους δήμους προχωρούν οι 10 δήμαρχοι της Αττικής, που έχουν εκλεγεί με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κείμενο αρχών που παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ζητούν επιστροφή στη σταθερή και πλήρη σχέση εργασίας στους δήμους και ευρύτερα στο Δημόσιο, αναίρεση της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου και εποχικού προσωπικού μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη των δήμων, εφαρμογή του θεσμικού μέτρου 1/5 (μια πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις), απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

Στο κείμενο - που προτίθενται να προωθήσουν στα Δημοτικά Συμβούλια καταρχήν των δήμων της Αττικής και στη συνέχεια της υπόλοιπης χώρας, στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), αλλά και στα συλλογικά όργανα των δήμων - ζητούν επίσης άμεση ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου και δίωξη των περιπτώσεων πλαστών τίτλων σπουδών, ακύρωση των διαδικασιών επανακαθορισμού κριτηρίων στην εφαρμογή του Π.Δ. 164 και ακύρωση των διώξεων στους αιρετούς που εφαρμόζουν δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες δικαιώνονται εργαζόμενοι.

Οι δήμαρχοι Αιγάλεω Δ. Μπίρμπας, Καισαριανής Γ. Κοντόσταυλος, Ν. Ιωνίας Ηρ. Γκότσης, Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρ. Βρεττάκος, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Α. Βασιλόπουλος, Χαλανδρίου Σ. Ρούσσος, Βύρωνα Γρ. Κατωπόδης, Ζωγράφου Τ. Καφατσάκη, Αγ. Παρασκευής Γ. Σταθόπουλος και Περάματος Γ. Λαγουδάκης επισήμαναν τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρουν στη λειτουργία των δήμων οι εργαζόμενοι με 5μηνες συμβάσεις -καθώς δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και δεν τους δίνεται χρόνος να την αποκτήσουν.

Επέκριναν έντονα την πρακτική του ΟΑΕΔ ως θεσμικού οργάνου να προχωρά σε ολιγόμηνη απασχόληση με αμοιβή μικρότερη του βασικού μισθού, χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Καταλόγισαν πολιτική στόχευση εύνοιας των ιδιωτικών συμφερόντων μέσα από την αδιάλειπτη υποβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών. Τόνισαν ότι όλα τα προηγούμενα έρχονται σε σαφή αντίθεση με τα οριζόμενα από το Σύνταγμα και τους Νόμους τους κράτους. Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αιγάλεω και επικεφαλής της παράταξης στην ΚΕΔΕ, Δ. Μπίρμπας, σημείωσε ότι «με τα ισοπεδωτικά 5μηνα του ΟΑΕΔ δεν τηρούνται καν, όσα προασπίζεται ο ΟΑΕΔ ως φορέας».

Μιλώντας ειδικά για τη χρήση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας, είπε ότι «δουλειά της δεν είναι να υποκαθιστά δημόσιες δομές. Εδώ δεν εφαρμόζεται Κοινωνική Οικονομία, αλλά Οικονομία διάλυσης των Κοινωνικών Δομών». Και συμπλήρωσε: «Ήδη υπάρχει πρόβλημα πληρωμής των προγραμματικών συμβάσεων με τις ΚΟΙΝΣΕΠ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Ενδιαφέρον υπήρξε μόνο για τη διάλυση των υπηρεσιών».

Ο δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρ. Βρεττάκος απέδωσε «τεράστια ευθύνη στα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι αποδέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια τις ελαστικές μορφές εργασίας, που είχαν ως στόχο να τσακίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να στερήσουν από τους δήμους τη δυνατότητα να εκπληρώσουν το έργο τους και να παραδώσουν επικερδείς υπηρεσίες των δήμων στους ιδιώτες».

Ο δήμαρχος Καισαριανής Γ. Κοντόσταυλος, όπου και φιλοξενήθηκε η συνέντευξη Τύπου, αποκάλεσε την πολιτική του υπουργείου Εργασίας «ολισθηρό δρόμο της πλήρους ιδιωτικοποίησης μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ» την ίδια στιγμή που «οι δήμοι δεν μπορούν να πάρουν έναν υπάλληλο και τα σχολεία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό» λόγω των πρακτικών της ΕΥΔΑΠ. Επισήμανε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου ο δήμος Καισαριανής είχε ζητήσει επισήμως από το υπουργείο Εσωτερικών 85 εργαζομένους συγκεκριμένων ειδικοτήτων και το υπουργείο μέσω του υφυπουργού Γ. Ντόλιου απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν προσλήψεις. Αναφερόμενος στη λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, των ΜΚΟ και του συστήματος των ολιγόμηνων συμβάσεων, σημείωσε ότι «πέρα από την ιδιωτικοποίηση, ουσιαστικά μεταφέρουν τον κοινωνικό αυτοματισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους. Περνούν στους εργαζόμενους τη λογική της εσωτερικής αντιπαράθεσης και μεταλλάσσουν τη συνείδηση των εργαζομένων. Εκπαιδεύουν τους πολύ φτωχούς να επιτίθενται στους λιγότερο φτωχούς για να κάνουν την ίδια δουλειά». Και συμπλήρωσε: «Αυτό που ζούμε δεν είναι αυτοδιοίκηση. Είναι άθλια ετεροδιοίκηση. Πρέπει να υπάρξει κεντρική, πολιτική αλλαγή. Είναι απαραίτητος ο δρόμος της αντίστασης και της ανατροπής».

Παρών ήταν και ο πρώην δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδης που αναφέρθηκε στις πειθαρχικές διώξεις και τους οικονομικούς καταλογισμούς που αντιμετωπίζει η πρώην διοίκηση του δήμου διότι παρενέβη τις νέες ρυθμίσεις και κράτησε εποχικούς εργαζόμενους, που χρειαζόταν, περισσότερους μήνες. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάδειξης του προβλήματος και ενημέρωσης του κόσμου και τόνισε ότι το κείμενο πρέπει να σταλεί άμεσα στα δημοτικά συμβούλια και τα συλλογικά όργανα προκειμένου να παρθούν άμεσα αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντίδρασης των δημάρχων, αναφέρθηκε στο παράδειγμα των 5 δημάρχων που έχουν παραπεμφθεί και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις.

Ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής Ηρ. Γκότσης σημείωσε ότι οι δήμοι υποχρεώνονται να ακολουθήσουν την πολιτική της ολιγόμηνης απασχόλησης των 5μηνων, διότι δεν έχουν άλλη λύση. Και πρόσθεσε: «Είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης. Ακόμη σοβαρότερο και από το οικονομικό. Το αντιμετωπίζουν και οι δήμοι που δεν έχουν οικονομικά προβλήματα». «Η μείωση του προσωπικού και η πίεση που υφιστάμεθα εξαιτίας της είναι τεράστια» σημείωσε η δήμαρχος Ζωγράφου Τ. Καφατσάκη και πρόσθεσε: «Την Παρασκευή χάσαμε τον Τεχνικό Διευθυντή εν ώρα υπηρεσίας εξαιτίας της τεράστιας πίεσης που υφιστάμεθα. Οι υποδομές μας λειτουργούν στα ακρότατα όρια».

...

Ιδού πάλι η εκζήτηση εθελοντών από τον δήμο της Αγίας Παρασκευής…

3. Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Αγία Παρασκευή

Ξεκινά στο δήμο Αγίας Παρασκευής η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που θα λειτουργήσει, πιλοτικά στην αρχή, στο 3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, τις εργάσιμες μέρες και στις ώρες 15:00 με 20:00. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και κατόπιν στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου.

Τα τμήματα δεν θα υπερβαίνουν τους οκτώ μαθητές και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές με αδικαιολόγητες απουσίες θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα το καταρτίσει η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή του.

Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014 στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Μεσογείων 415-417).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα όταν αφορά ανήλικο μαθητή ή αίτηση του ενδιαφερόμενου όταν αφορά ενήλικο μαθητή.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή.

δ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού ΔΟΥ και Ε9, ή βεβαίωση απαλλαγής υποβολής φορολογικής δήλωσης.

ε) Κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον υπάρχει, που τεκμηριώνει την οικονομική δυσκολία ή αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο απορίας, δάνεια, γνωμάτευση αναπηρίας κ.α

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας (Κα. Τζανή, Κα Μάνδρου) στα τηλέφωνα 2132004568, 2132004601.

Τα ερωτήματα που αναφύονται πολλά κε δήμαρχε της Αριστεράς. Αν αληθώς κόπτεσθε δια τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και συμμερίζεσθε την αγωνία τους και την ομηρία τους σε μισθούς πείνας δίχως ασφάλησιν και δικαιώματα, τότε αληθώς διατί αναζητάτε μέσω ΟΑΕΔ τέτοιους ομήρους, σκλάβους να εργασθούν δια τους δημότες σας; Δεν βλέπετε ότι όποιο έργο προσφέρουν αυτοί στον δήμο σας θα είναι βουτηγμένο στο αίμα; Θα πείτε ότι έχει ανάγκη ο δήμος σας να κάνει τα νενομισμένα; Αληθώς πείτε μας ποιο είναι καλύτερο; Το να παραχθή όσο και όποιο έργο με τον ιδρώτα σκλάβων και άρα κατηραμένο έργο ή να παραχθή το δίκαιο και έστω λειψό έργο και να βγήτε μπροστά και να καταγγείλετε, με όση περηφάνια θα κατείχατε, όπως φαίνεται ότι διαπράττετε υπογράφοντας διακηρύξεις, την αναλγησία της κρατικής εξουσίας; Αλλά εκ του ασφαλούς διακηρύξεις δεν κάνουν κε δήμαρχε.

Και πάλι ζητάτε εθελοντές δασκάλους; Αφού διαβάσετε τα όσα έγραψα στο άρθρο μου τις προάλλες για την φαιδρότητα αυτήν που και εσείς φαίνεται ότι υπηρετείτε, αληθώς πείτε μας γιατί το κάνετε; Δεν ντρέπεσθε να ζητάτε από αδιόριστους και ανέργους ανθρώπους επιστήμονες να σας δουλέψουν αμισθί; Επιζητείτε και επικαλείσθε την ευσυνειδησία των, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα προς το ζήν; Μη μου πείτε ότι δεν ζητάτε απ’ αυτού του είδους διδασκάλους εθελοντισμό αλλά από άλλους που έχουν την άνεσιν, διότι τότε θέλω να σας πώ ότι αγνοείτε την ελληνικήν πραγματικότητα, ενώ δείχνετε να την κατέχετε από την διακήρυξη που υπογράφετε. Εις τι διαφέρουν οι καθηγητές οι εργαζόμενοι με 4 και 5 ευρώ στα φροντιστήρια της παραπαιδείας – όσοι εξ αυτών δουλεύουν ασφαλώς – με αυτούς δια τους οποίους φωνασκείτε εσείς και οι άλλοι δημάρχοι; Μάλιστα αυτούς τους θέλετε και δίχως καν μισθό, αυτόν των σκλάβων που καταγγέλετε.

Μη λοιπόν ζητάτε τα καλά και συμφέροντα κε δήμαρχε και μη προπάντων προκαλείτε με το να εμφανίζεσθε και επαναστάτης. Αι επαναστάσεις στηριζόμενες στο αίμα άλλων και στις πλάτες των και αυτές που γίνονται μόνον στα λόγια δεν είναι επαναστάσεις αλλά στυγνή κοροϊδία και εξαπάτησις των αφελών.

Και μη νομίζετε ότι μιλάω μόνον και αποκλειστικά σε εσάς κε δήμαρχε της Α. Παρασκευής. Μιλάω και για τους δημάρχους Αιγάλεω, Φιλαδελφείας, Πετρουπόλεως, Ν. Ιωνίας, Κερατσινίου και Πατρέων. Αν δεν απατώμαι όλοι αυτοί διορίζουν διδασκάλους αθλήσεως και φυσικής αγωγής και μάλιστα σε αριθμό 2 δεκάδων. Κατά σειρά: το Αιγάλεω διορίζει 8 γυμναστές, η Φιλαδέλφια 6, η Πετρούπολη 15, η Ν. Ιωνία 20 !!!, το Κερατσίνι ο φτωχός αυτός δήμος 14 και η Πάτρα 20 !!!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΩ

Όλοι εσείς κύριοι δήμαρχοι κόπτεσθε δια την σωματικήν ευρωστία των δημοτών σας έ; Μου θυμίζετε τον δήμαρχο Φιλοθέης που προχθές κιόλας διατυμπάνισε ότι θα προσφέρη γιόγκα στους δημότες του. Κι εκείνος τα πάντα για το σώμα και την φυσική υγιεινή.

Δεν πάνε καλά εκεί στο Ψυχικό...

Αληθώς στους δήμους σας πόσους ωφελουμένους του ΟΑΕΔ ζητάτε να προσλάβετε για 5 μήνες με μισθούς πείνας; Αληθώς επιχειρείτε και λειτουργείτε και κοινωνικά φροντιστήρια; Πόσους δασκάλους δηλαδή εθελοντές διαθέτετε που δεν τους δίδετε μία αλλά αλλού κι αλλού ξέρετε και σκορπάτε πλουσιοπάροχα;

Μα ασφαλώς ξέρω την απάντησή σας. Τουλάχιστον δια τα κοινωνικά φροντιστήρια έτσι υπάρχει το έθος. Όλη η Ελλάδα το κάνει. Κινείται με τον εθελοντισμό σε αυτόν τον τομέα. Επειδή όμως όλοι ξενοκοιμούνται το ίδιο πράττετε και σείς στις συζύγους σας; Επειδή όλοι οδεύουν στον γκρεμό θα πάτε και σείς να πνιγείτε; Επειδή κάποιοι ευσυνείδητοι κάνουν το χρέος των απέναντι στον όρκο των εσείς θα χορέψετε στις πλάτες των εις υγείαν των κορόιδων;

Η απάντησις του καθενός…

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him